กระทบกระทั่ง ขัดแย้งกัน ภาษาจีนคือ

摩擦  คำนี้เป็นคำที่มีหลากหลายความหมายมาก แต่เราจะพูดถึงเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลค่ะ

摩擦  คือ เกิดกระทบกระทั่งกัน ขัดแย้งกันระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอาจจะเนื่องจากความไม่เข้าใจ การสื่อสาร ฯลฯ ทำให้เกิดสถานการณ์ที่เรียกว่า 摩擦   ได้

ตัวอย่างประโยค

人与人之间难免有摩擦
Rén yǔ rén zhī jiān nán miǎn yǒu mó cā.
การกระทบกระทั่งกันระหว่างคนกับคนนั้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยาก


两夫妻肯定会有一点摩摩擦擦
Liǎng fū qī kěn dìng huì yǒu yì diǎn mó mó cā cā.
สามีภรรยาจะต้องมีการขัดแย้งกันบ้าง(กระทบกระทั่งกันบ้าง)


💦💦💦💦

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节