ประโยคสั้นๆที่เจอบ่อยในชีวิตประจำวัน 3 “极常用” 汉语口语短句 3


ประโยคสั้นๆที่เจอบ่อยในชีวิตประจำวัน 3  
极常用汉语口语短句 3


白费劲
Bái fèi jìng
เหนื่อยเปล่า; เสียแรงเปล่า(การทำอะไรมากมายแต่ไม่ได้รับผลอะไรเลย)
* 白 
Bái 
ไม่เกิดผลแต่อย่างไร เสียแรงเปล่า

* 费劲
 Fèi jìng 
เปลือแรง สิ้นเปลืองกำลัง เหนื่อย

ตัวอย่างประโยค
但是,我的努力似乎是白费经
Dàn shì, wǒ de nǔ lì sì hū shì bái fèi jīng.
อย่างไรก็ตามความพยายามของฉันดูเหมือนจะไร้ผล

你别再白费经了, 你是不能去的。
Nǐ bié zài bái fèi jīngle, nǐ shì bù néng qù de.
อย่าเสียแรงเปล่าอีกเลย ยังไงคุณก็ไปไม่ได้  

没有限制
Méi yǒu xiàn zhì
ไม่มีที่สิ้นสุด ;ไม่มีขีดจำกัด
*没有 
Méi yǒu  
ไม่มี

*限制
 Xiàn zhì 
จำกัด จำกัดขอบเขต

ตัวอย่างประโยค 
如果没有限制你的生活将会是什么样子?
guǒ méi yǒu xiàn zhì nǐ de sheng huó jiāng huì shì shén me yang zi?      
มันจะเป็นอย่างไรถ้าชีวิตของคุณไม่มีขีดจำกัด?


准备好
Zhǔn bèi hǎo 
เตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้ว ; เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
*准备 
Zhǔn bèi  
เตรียม เตรียมการ

*好 
Hǎo  
(ใช้หลังคำกริยา) มีความหมายว่าได้สำเร็จหรือบรรลุถึงขั้นที่สมบูรณ์ตัวอย่างประโยค
洗澡水给你准备好了。
zǎo shuǐ gěi nǐ zhǔn bèi hǎole.
น้ำอาบได้พร้อมแล้วสำหรับคุณ考虑一下
Kǎo lǜ yí xià 
ลองพิจารณาสักหน่อย ; พิจารณาก่อน
*考虑 
Kǎo lǜ 
พิจารณาตัวอย่างประโยค
你要好好考虑一下,晚上回去和我家人商量下这件事情。
Nǐ yào hǎo hǎo kǎo lǜ yí xià, wǎn shang huí qù hé wǒ jiā rén shāng liáng xià zhè jiàn shì qíng.
คุณต้องพิจารณาดูให้ดีดีก่อน แล้วตอนเย็นค่อยกลับไปปรึกษาเรื่องนี้กับครอบครัวของฉัน好羡慕!
Hǎo xiàn mù
น่าอิจฉาจัง

Hǎo 
มาก

羡慕 
Xiàn mù  
อิจฉาตัวอย่างประโยค
你真是太幸运了,能经常出去旅游,好羡慕你。
Nǐ zhēn shi tài xìng yùn le, néng jīng cháng chū qù lǚ yóu, hǎo xiàn mù nǐ.
คุณโชคดีมากคุณเลยน่ะ ที่สามารถออกไปท่องเที่ยวบ่อยๆได้ อิจฉาคุณจัง

别紧张 放松一下
Bié jǐn zhāng, fàng sōng yí xià
ไม่ต้องเครียด  ผ่อนคลายสักหน่อย ; ไม่ต้องตื่นเต้น ทำตัวสบายๆ
*  
Bié  
อย่า

* 紧张 
Jǐn zhāng 
เครียด ; ตื่นเต้น ;ประหม่า ; กังวล

* 放松 
Fàng sōng  
ผ่อนคลาย ; สบายๆตัวอย่างประโยค

别紧张,都是自己人 放松一下
Bié jǐn zhāng, dōu shì zì jǐ rén, fàng sōng yí xià.
ไม่ต้องตื่นเต้น คนกันเองทั้งนั้น ทำตัวสบายๆ

* 自己人 
jǐ rén 
คนกันเอง不要夸张
Bú yào kuā zhāng
อย่าพูดเกินความจริงสิ ; อย่าพูดโอเวอร์สิ

不要  
Bú yào  
อย่า

*夸张 
Kuā zhāng  
พูดเกินความจริง,พูดโอเวอร์


ตัวอย่างประโยค

现在不要夸张,告诉我全部的真相。
Xiàn zài bú yào kuā zhāng, gào sù wǒ quán bù de zhēn xiàng.
อย่าพูดโอเวอร์สิ บอกความจริงกับฉันมาทั้งหมด


很有趣
Hěn yǒu qù
น่าสนใจมากๆ
*很 
Hěn 
มาก
*有趣 
Yǒu qù  
น่าสนใจตัวอย่างประโยค

为什么呢?那一定很有趣
Wèi shén me ne? Nà yí dìng hěn yǒu qù.
ทำไมละ? มันต้องน่าสนใจมากๆ แน่
没办法
Méi bàn
จนปัญญา; หมดทางสู้ ; ไม่มีวิธีไหน ; ไม่สามารถ
办法 
Bàn fǎ 
วิธีแก้ปัญหา  ; ทางที่จะแก้ปัญหา ;  วิธีการ


ตัวอย่างประโยค

突然你发现你自己已经没办法回头了。
rán nǐ fā xiàn nǐ zì jǐ yǐ jīng méi bàn fǎ huí tóu le.
ทันใดนั้นคุณก็ค้นพบว่าตัวเองจนปัญญาที่จะกลับหลังได้อีก

慢慢来
Màn man lái 
ใจเย็นๆ ; ค่อยๆ
*慢慢
Màn man 
ช้าช้า

*
Lái 
มา


ตัวอย่างประโยค

让我们慢慢来,把它做好。
Ràng wǒ men màn man lái, bǎ tā zuò hǎo.
ให้พวกเราค่อยๆทำ จะได้ทำให้มันออกมาดี💦💦💦


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节