คำศัพท์ที่เกี่ยวกับธรรมชาติ


    คำศัพท์ที่เกี่ยวกับธรรมชาติที่มี "น้ำ" เป็นส่วนผสมค่ะ ไปดูคำศัพท์กันค่ะ

รูปภาพจาก pixabay.com雨水 
Yǔ shuǐ 
น้ำฝน


雨点 
Yǔ diǎn 
หยดน้ำ


滑冰场 
Huá bīng chǎng 
ลานน้ำแข็ง


冰山 
Bīng shān 
ภูเขาน้ำแข็ง


污水 
Wū shuǐ 
น้ำเน่าน้ำเสีย


脏水 
Zāng shuǐ 
น้ำสกปรก


水塘 
Shuǐ tang 
สระน้ำ / หนองน้ำ


水库 
Shuǐ kù 
อ่างเก็บน้ำ


水深 
Shuǐ shēn 
น้ำลึก


水浅 
Shuǐ qiǎn 
น้ำตื้น


瀑布 
Pù bù 
น้ำตก


河边 
Hé biān 
ริมน้ำ


溪水 
Xī shuǐ 
ลำธาร


江河
Jiāng hé
แม่น้ำ


江水 
Jiāng shuǐ 
แม่น้ำ


江边 
Jiāng ​biān 
ริมแม่น้ำ


山洪 
Shān hóng 
น้ำป่า


水灾 / 洪灾 
Shuǐ zāi / Hóng zāi 
ภัยน้ำท่วม


淹水 
Yān shuǐ  
น้ำท่วมนอง


泉眼 
Quǎn yǎn 
ตาน้ำ(ใต้ดิน)


水流 
Shuǐ liǘ 
กระแสน้ำ, สายน้ำ


止水 
Zhǐ shuǐ 
น้ำนิ่ง


活水 
Huó shuǐ  
น้ำไหลไปเรื่อยๆ ไม่หยุดนิ่ง


水流湍急 
Shuǐ liú tuān jí 
น้ำไหลเชี่ยว


激流 
Jī liú 
กระแสน้ำที่ไหลเชี่ยว


逆水 
Nì shuǐ  
ทวนน้ำ


苔藓 
Tái xiǎn 
ตะไคร่น้ำ


海水 
Hǎi shuǐ 
น้ำทะเล


涨潮 / 水涨 
Zhǎng cháo /  Shuǐ zhǎng  
น้ำขึ้น


落潮 / 退潮 
Luò cháo /  Tuì cháo 
น้ำลง


涨潮退潮 
Zhǎng cháo tuì cháo 
น้ำขึ้นน้ำลง


淡水 
Dàn shuǐ 
น้ำจืด


咸水 
Xián shuǐ  
น้ำเค็ม


半咸水 
Bàn xián shuǐ  
น้ำกร่อย


硬水 
Yìng shuǐ 
น้ำกระด้าง


水雾 
Shuǐ wù  
ละอองน้ำ


彩虹 
Cǎi hóng 
รุ้งกินน้ำ


冰川 
Bīng chuān 
ธารน้ำแข็ง💦💦💦โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节