ศัพท์น่าใช้เกี่ยวกับ ดวงตา 眼睛
รูปภาพจาก pixabay.com


眼睛   
Yǎn jīng 
ดวงตา

🎀🎀🎀


眼白   
Yǎn bái 
ลูกตาขาว

🎀🎀🎀

大白眼   
Dà bái yǎn  
ตาขาว /  มองบน 
(表情符号Biǎo qíng fú hào อิโมจิ  / อีโมติคอน)


🎀🎀🎀


眼波   
Yǎn bō 
ตาใสแป๋ว

🎀🎀🎀


眼岔   
Yǎn chà 
ตาฝาด

🎀🎀🎀

眼馋   
Yǎn chán  
จ้องตาเป็นมัน(โดยอยากจะได้สิ่งของนั้นๆ)

🎀🎀🎀

眼福    
Yǎn fú 
บุญตา คือมีวาสนาหรือบุญที่ได้ชมสิ่งที่งดงามและมหัศจรรย์

🎀🎀🎀

眼光  
Yǎn guāng 
วิสัยทัศน์


🎀🎀🎀

眼红 
Yǎn hóng 
อิจฉาตาร้อน / ตาแดงก่ำไปด้วยความโกรธ


🎀🎀🎀

眼花
Yǎn huā 
ตาลาย / ตามัว / ตาฟ้าฟาง

🎀🎀🎀

眼明手快
Yǎn míng shǒu kuài 
ตาไวมือไว / หูไวตาไว


🎀🎀🎀

近视
Jìn shì 
สายตาสั้น


🎀🎀🎀

远视
Yuǎn shì 
สายตายาว
🎀🎀🎀

散光
Sǎn guāng 
สายตาเอียง

🎀🎀🎀

眼镜
Yǎn jìng 
แว่นตา


🎀🎀🎀

隐形眼镜
Yǐn xíng yǎn jìng 
คอนแท็คเลนส์


🎀🎀🎀

色盲
máng 
ตาบอดสี


🎀🎀🎀

失明
Shī míng 
ตาบอด

🎀🎀🎀

眼神
Yǎn shén 
ความรู้สึกที่แสดงออกทางสายตา


🎀🎀🎀

眼屎
Yǎn shǐ 
ขี้ตา


🎀🎀🎀

眼熟
Yǎn shú 
คุ้นตา(แต่นึกไม่ออก)


🎀🎀🎀

眼眶
Yǎn kuàng 
เบ้าตา
🎀🎀🎀

双眼皮 
Shuāng yǎn pí  
ตาสองชั้น


🎀🎀🎀

流泪
Liú lèi 
หลั่งน้ำตา

🎀🎀🎀

含泪
Hán lèi 
น้ำตาคลอหน่วย

🎀🎀🎀

眼泪 
Yǎn lèi 
น้ำตา

🎀🎀🎀

挤眼泪 
Jǐ yǎn lèi 
บีบน้ำตา

🎀🎀🎀

洒泪 
Sǎ lèi 
หลั่งน้ำตา

🎀🎀🎀

擦眼泪 
Cā yǎn lèi 
เช็ดน้ำตา

🎀🎀🎀

眼睛是心灵的窗户
Yǎn jīng shì xīn líng de chuāng  
ดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจ💦💦💦

 


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节