ประโยคสั้นๆที่เจอบ่อยในชีวิตประจำวัน 1 "极常用” 汉语口语短句 1"

ประโยคสั้นๆที่เจอบ่อยในชีวิตประจำวัน 1  
“极常用”  汉语口语短句 1

 我感到紧张
Wǒ gǎn dào jǐn zhāng
ฉันรู้สึกตื่นเต้น(ประหม่า) 
紧张 
Jǐn zhāng 
ตื่นเต้น / ประหม่า /  กังวลตัวอย่างประโยค
明天要面试,我感到紧张。
Míng tiān yào miàn shì, wǒ gǎn dào jǐn zhāng.
ฉันรู้สึกกังวลเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ในวันพรุ่งนี้

 你自找的
Nǐ zì zhǎo de
เธอหาเรื่องใส่ตัว (เอง) สมควรแล้วที่โดนว่า หรือ โดนลงโทษ / โดนตำหนิ หรือเจ็บตัว 
* 自找 
Zì zhǎo 
หาเรื่องใส่ตัวเอง


ตัวอย่างประโยค
 我不想听你的抱怨,是你自找的。
Wǒ bù xiǎng tīng nǐ de bào yuàn, shì nǐ zì zhǎo de.
ฉันไม่อยากจะฟังเสียงบ่นของคุณ เป็นคุณเองที่หาเรื่องใส่ตัว
其他的都众所周知了
tā de dōu zhòng suǒ zhōu zhī le
 ที่เหลือก็เป็นที่รู้กันดีว่าจะเป็นยังไง 
* 众所周知 
Zhòng suǒ zhōu zhī 
เป็นที่รู้จักกันดีตัวอย่างประโยค
他的过失,到现在已是众所周知的了。
Tā de guò shī, dào xiàn zài yǐ shì zhòng suǒ zhōu zhī de le
ความผิดพลาดของเขาเป็นที่รู้จักกันดีจนถึงปัจจุบัน

我人听说的
Wǒ rén tīng shuō de
ฉันได้ยินมา  
听说 
Tīng shuō 
ได้ข่าวว่า ฟังมาว่า ได้ยินว่าตัวอย่างประโยค
A: 谁告诉你?
A: Shéi gào sù nǐ?
A: ใครบอกคุณ
B:我人听说的
B: Wǒ rén tīng shuō de
B: ฉันได้ยินมา


不关你的事
Bù guān nǐ de shì
ไม่ใช่เรื่องของคุณ (จะบอกว่าอย่ามายุ่ง มันไม่ใช่เรื่องของคุณเลย) ตัวอย่างประโยค
管好你自己的事!这不关你的事。
Guǎn hǎo nǐ zì jǐ de shì! Zhè bù guān nǐ de shì.
ไปยุ่งกับเรื่องของตัวเองเถอะ นี่ไม่ใช่เรื่องของคุณ


坚持下去
Jiān chí xià
ยืนหยัดต่อไป / พยายามต่อไป /  สู้ต่อไป / อย่ายอมแพ้ หรือ อย่าท้อ 
坚持 
Jiān chí 
ยืนหยัดตัวอย่างประโยค
如果你正在尝试这种方法,那么坚持下去。
Rú guǒ nǐ zhèng zài cháng shì zhè zhǒng fang fǎ, nà me jiān chí xià qù.
ถ้าคุณกำลังพยายามใช้วิธีนี้อยู่ ถ้างั้นคุณก็ยืนหยัด
ต่อไป


已经很好了
jīng hěn hǎo le  
ดีมากแล้ว 

ตัวอย่างประโยค
你觉得还可以更好一些?可是我觉得已经很好了。
Nǐ jué dé hái kě yǐ gèng hǎo yì xiē? Kě shì wǒ jué dé yǐ jīng hěn hǎo le.
เธอรู้สึกว่ามันยังสามารถดีขึ้นได้อีกแต่ฉันรู้สึกว่ามันดีมากแล้วน่ะ

金钱万能
Jīn qián wàn néng
เงินซะอย่าง อะไรก็ว่าง่ายไปหมด/ เงินบันดาล  / เงินมา งานเดิน
金钱 
Jīn qián 
เงินตรา เงินทอง
万能
 Wàn néng 
มีความสามารถทุกอย่าง/  มีความสามารถสารพัดอย่าง / เป็นได้ทุกอย่าง


ตัวอย่างประโยค
当金钱万能时,真理无言。
Dāng jīn qián wàn néng shí, zhēn lǐ wú yán.
เมื่อเงินมาความจริงก็เงียบ不要算我
yào suàn wǒ 
อย่าเอาฉันนับรวมไปด้วย Count me out

算  Suàn 
นับรวม / นับเข้าไป


ตัวอย่างประโยค
 明天的拔河比赛请不要把我算在内,我要去参加一个会议。
Míng tiān de bá hé bǐ sài qǐng bú yào bǎ wǒ suàn zài nèi, wǒ yào qù cān jiā yí gè huì yì.
กรุณานับฉันออกจากการแข่งขันชักเย่อในวันพรุ่งนี้ เพราะฉันจะต้องเข้าร่วมการประชุม
想都别想
Xiǎng dōu bié xiǎng
อย่าแม้แต่จะคิด / ข้ามศพฉันไปก่อนเถอะ ตัวอย่างประโยค

想都别想在这停车。
Xiǎng dōu bié xiǎng zài zhè tíng chē.
อย่าแม้แต่จะคิดว่าจะจอดรถที่นี่


想跟我分手吗?想都别想!
Xiǎng gēn wǒ fēn shǒu ma? Xiǎng dōu bié xiǎng!
อยากเลิกกับฉันเหรอ ข้ามศพฉันไปก่อนเถอะ(อย่าได้แม้แต่จะคิด)💦💦💦


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节