การบอกเวลาเป็นภาษาจีน


        
 ถ้าคุณโดนถามว่า   "ตอนนี้กี่โมงแล้ว"   ไม่ว่าจะเป็นการถูกถามด้วยภาษาไทยหรือภาษาจีน แต่ตัวคุณเองก็ไม่รู้จะตอบกลับไปเป็นภาษาจีนยังไง เราไปดู การบอกเวลาเป็นภาษาจีนกันดีกว่าค่ะ
 รูปภาพจาก pixabay.com

        

คำศัพท์ที่ควรรู้ก่อนเลย ก็คือ

点  
Diǎn 
นาฬิกา; 
โมง บอกหน่วยชั่วโมงมาจากคำเต็ม 
点钟  
Diǎn zhōng

分  
Fēn 
นาที  
มาจากคำเต็ม  
分钟   
Fēn zhōng


秒  
Miǎo 
วินาที

差  
Chà 
ขาด ;ขาดอีก

半  
Bàn 
ครึ่ง

一刻   
Yī kè 
15นาที


  * ครึ่งชั่วโมง จะใช้คำว่า 半  Bàn ไม่ใช้  两刻 Liǎng kè


      ไปดูการบอกเวลาข้างล่างกันค่ะ เพราะถ้าจับ

ประเด็นตรงนี้ได้ การบอกเวลาก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะ

ต้องกังวลอีกต่อไป
2:00     两点
                  Liǎng diǎn

ไม่ว่าจะเป็น ช่วงบ่ายหรือ ช่วงตีสอง 
ก็แค่เติมช่วงเวลาลงไปว่าเป็นช่วงไหน

     ช่วงบ่าย         หรือ         ช่วงตีสอง

下午两点              凌晨两点

       Xià wǔ liǎng diǎn     Líng chén liǎng diǎn


 💛💛💛💛💛6:05  六点零五分
            Liù diǎn líng wǔ fēn

หากหน่วยนาทีน้อยกว่า 10 
จะต้องเติมคำว่า 零 (ling) ที่แปลว่า ศูนย์


💛💛💛💛💛


 8:15
จะพูดได้ 2 แบบคือ

   

แบบที่หนึ่ง: 八点十五分 

             
                 Bā diǎn shí wǔ fēn


แบบที่สอง: 八点一刻  
               Bā diǎn yī kè

    *一刻  Yī kè แปลว่า 15นาที
                   * เมื่อมี 一刻 Yī kè แล้วก็ไม่ต้องมีการเติม 分 Fēnไว้ข้างหลัง


💛💛💛💛10:30
จะพูดได้สองแบบคือ

แบบที่หนึ่ง :  十点三十分        
                          Shí diǎn sān shí fēn  


แบบที่สอง :十点半 
                     Shí diǎn bàn


    *半  Bàn  ครึ่ง💛💛💛


11:45

จะพูดได้ 3 แบบคือ

 แบบที่หนึ่ง :十一点四十五分  
                                Shí yī diǎn sì shí wǔ fēn               


แบบที่สอง :十一点三刻  
                           Shí yī diǎn sān kè  


แบบที่สาม: 差一刻十二点
                           Chà yī kè shí èr diǎn
                 

 * 一刻
Yī kè 
15นาที                      
                                                                                           
 * 差 
Chà 
ขาด ;ขาดอีก
                                                                                          
*三刻 
Sān kè ก็ต้องเป็น 45นาที

💛💛💛
1:50
จะพูดได้ 2 แบบคือ


แบบที่หนึ่ง : 一点五十分         
                  Yī diǎn wǔ shí fēn       แบบที่สอง : 差十分两点
                         Chà shí fēn liǎng diǎn

   * 差 Chà ขาด ;ขาดอีก
💛💛💛💛💛 1:55
จะพูดได้ 2 แบบคือ


แบบที่หนึ่ง : 一点五十五分      
                  Yī diǎn wǔ shí wǔ fēn   

แบบที่สอง: 差五分两点
                           Chà wǔ fēn liǎng diǎn
                                                                             
* 差  Chà  ขาด ;ขาดอีก

 💛💛💛💛💛ประโยคคำถามที่ใช้ถามเวลา

现在几点?
Xiàn zài jǐ diǎn?
ตอนนี้กี่โมงแล้ว你几点上课?
Nǐ jǐ diǎn shàng kè?
คุณไปเรียนกี่โมง你几点上班?
Nǐ jǐ diǎn shàng bān?
คุณไปทำงานกี่โมง你几点到家?
Nǐ jǐ diǎn dào jiā?
คุณจะถึงบ้านกี่โมง你几点到办公室?
Nǐ jǐ diǎn dào bàn gōng shì?

คุณมาถึงออฟฟิศกี่โมง
คำศัพท์เพิ่มเติมที่บอกเวลา凌晨 
Líng chén 
คือ ก่อนรุ่งเช้าจนพระอาทิตย์เริ่มขึ้น  เวลา 01:00-06:00


早上 
Zǎo shang  
คือ ช่วงเวลาเช้า พระอาทิตย์เริ่มขึ้นแล้ว ซึ่งหมายถึงเวลาประมาณ 05:00-09:00  


上午
 Shàng  
คือ ช่วงสาย เวลา 09:00-11:00 


中午
 Zhōng  
คือ เที่ยงวัน ใช่วงเวลาที่ใช้ประมาณ 11:00-13:00


下午
 Xià  
คือ ช่วงบ่าย ใช้ได้ตั้งแต่บ่ายโมงยันพระอาทิตย์ตก ก็ประมาณ 13:00-19:00


晚上 
Wǎn shàng  
คือ ตอนค่ำพระอาทิตย์ตกแล้ว เวลา 19:00 -24:00
  💦💦💦โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节