ประโยคสั้นๆที่เจอบ่อยในชีวิตประจำวัน 5 “极常用” 汉语口语短句 5


ประโยคสั้นๆที่เจอบ่อยในชีวิตประจำวัน 5  
极常用汉语口语短句 5


没关系,你先忙吧
Méi guān xi, nǐ xiān máng ba
ไม่เป็นไร เชิญคุณทำธุระก่อนเลย

ตัวอย่างประโยค

A:对不起,我现在急着出门。
A:Duì bù qǐ, wǒ xiàn zài jí zhe chū mén
A:ต้องขอโทษด้วย ตอนนี้ฉันต้องออกไปข้างนอกโดยด่วน

B没关系,你先忙吧
B: Méi guān xi, nǐ xiān máng ba
Bไม่เป็นไร เชิญคุณทำธุระก่อนเลย说曹操曹操就到
Shuō cáo cāo cáo cāo jiù dào
พูดถึงโจโฉ โจโฉก็มา เป็นสำนวนไทยก็หมายถึง พูดถึงปุ๊บก็โผล่มาปั๊บ (ตายยากจริงๆ )


ตัวอย่างประโยค
说曹操曹操就到,我们刚才正谈着你呢?
Shuō cáo cāo cáo cāo jiù dào, wǒ men gāng cái zhèng tán zhe nǐ ne?
พูดถึงปุ๊บก็โผล่มาปั๊บเลยน่ะ พวกเรากำลังพูดถึงคุณอยู่เลย

一时说不出  หรือใช้คำว่า 就在嘴边,差点说出来
shí shuō bu chū หรือใช้คำว่า Jiù zài zuǐ biān, chà diǎn shuō chū lái
มันติดอยู่ที่ริมฝีปาก (เหมือนจะนึกออก แต่ก็นึกไม่ออก)

ตัวอย่างประโยค
一时说不出她的名字
Wǒ yī shí shuō bu chū tā de míng zì.
ชื่อของเธอมันติดอยู่ที่ปาก 说的比做的简单
Shuō de bǐ zuò de jiǎn dān
พูดง่ายกว่าทำ  พูดง่ายแต่ทำยาก

ตัวอย่างประโยค
你们总是说那么多理论,我就得 说的比做的简单
Nǐ men zǒng shì shuō nà me duō lǐ lùn, wǒ  jiù dé shuō de bǐ zuò de jiǎn dān
ทฤษฎีของพวกคุณมากมายเหลือเกิน ฉันเองคงพูดได้แค่ว่า พูดง่ายแต่ทำยาก
说做就做
Shuō zuò jiù zuò  
พูดปุ๊บ ทำปั๊บ

ตัวอย่างประโยค
你最好不要跟他打赌,他人说做就做
Nǐ zuì hǎo bùyào gēn tā dǎdǔ, tārén shuō zuò jiù zuò.
ทางที่ดีที่สุดคือ คุณไม่ต้องไปเดิมพันกับเขา เขาเป็นคนพูดปุ๊บทำปั๊บ
越多越好 
Yuè duō yuè hǎo
ยิ่งเยอะยิ่งดี  

ตัวอย่างประโยค
我觉得你的生日派对,人越多越好
Wǒ jué dé nǐ de sheng rì pàiduì, rén yuè duō yuè hǎo.
ฉันว่าน่ะงานปาร์ตี้วันเกิดคุณ คนยิ่งเยอะยิ่งดี


离我远一点
Lí wǒ yuǎn yì diǎn
ไปให้พ้นหน้าชั้น! ; ไปไกลๆ จากฉันซะ  

ตัวอย่างประโยค
骗子,离我远一点
Piàn zi, lí wǒ yuǎn yì diǎn.
คนโกหก ไปให้พ้นหน้าชั้นเลย不试试看,就不知道自己的潜力 
Bú shì shi  kàn, jiù bù zhī dào zì jǐ de qián lì
ไม่ลองดูก็จะไม่รู้ศักยภาพของตัวเอง


ตัวอย่างประโยค
好的机会来了,你不试试看,就不知道自己的潜力
Hǎo de jī huì lái le, nǐ bú shì shi kàn, jiù bù zhī dào zì jǐ de qián lì
โอกาสดีมาถึงแล้ว ถ้าคุณไม่ลองดู ก็จะไม่รู้ศักยภาพของตัวเอง
故意的
Gù yì de 
จงใจทำ (ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ)


ตัวอย่างประโยค
我认为他是故意这样做
Wǒ rèn wéi tā shì gù yì zhè yàng zuò de.
ฉันคิดว่าเขาจงใจทำแบบนี้你帮我,我也帮你 
Nǐ bāng wǒ, wǒ yě bāng nǐ
คุณช่วยฉัน ฉันก็ต้องช่วยคุณ  ถ้าตามสุภาษิตไทย ก็คงจะเป็น น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า

ตัวอย่างประโยค
你让我得到了这份工作, 你帮我,我也帮你
Nǐ ràng wǒ dé dào le zhè fèn gōng zuò, nǐ bāng wǒ, wǒ yě bāng nǐ.
คุณทำให้ฉันได้งานนี้ คุณช่วยเหลือฉัน ฉันก็ต้องช่วยคุณ(เมื่ออีกฝ่ายต้องการความช่วยเหลือ)


💦💦💦💦


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节