บทความ

กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ การเมือง

เรียนศัพท์จากข่าว ยุบพรรคไทยรักษาชาติ

รูปภาพ
รูปภาพจาก pixabay.com 泰国大选 Tài guó dà xuǎn   การเลือกตั้งของประเทศไทย   提名 Tí míng   เสนอชื่อ(เพื่อเข้าแข่งขันการเลือกตั้ง) 公主   Gōng zhǔ   เจ้าหญิง 泰保国党 Tài bǎo guó dǎng   พรรคไทยรักษาชาติ        遭 Zāo   ประสบ 解散 Jiě sàn   ยุบ(เลิก เลิกล้ม) 禁止 Jìn zhǐ   ห้าม 执委从政  Zhí wěi cóng zhèng   จัดตั้งพรรคการเมือง 泰国宪法法庭 Tài guó xiàn fǎ fǎ tíng  ศาลรัฐธรรมนูญ 宣判 Xuān pàn    คำตัดสิน 裁定    Cái dìng   ชี้ขาด(ในขบวนการพิจารณา) 推举 Tuī jǔ เลือก 乌汶叻公主 Wū wèn lè gōng zhǔ   ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 总理 Zǒng lǐ   นายกรัฐมนตรี 候选人 Hòu xuǎn rén   แคนดิเดต ผู้สมัคร 违反 Wéi fǎn   ฝ่าฝืน ขัดต่อ 君主立宪制 Jūn zhǔ lì xiàn zhì   การปกครองระบอบประชาธิปไตย 破坏 Pò huài   ทำลาย 皇室 Huáng shì   ราชสำนัก ราชวงศ์ 保持 Bǎo chí   รักษาให้คงอยู่ต่อไป 政治 Zhèng zhì การเมือง 中