แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ รูปทรงเรขาคณิต几何图形 แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ รูปทรงเรขาคณิต几何图形 แสดงบทความทั้งหมด

รูปทรงเรขาคณิต 几何图形


คำศัพท์ภาษาจีน 
คำอ่านพินอิน
คำแปลภาษาไทย

几何图形
hé tú xíng

รูปทรงเรขาคณิต三角形
Sān jiǎo xíng


รูปสามเหลี่ยม


等边三角形/正三边形
Děng biān sān jiǎo xíng/Zhèng sān biān xíng


รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า等腰三角形
Děng yāo sān jiǎo xíng


รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว 不等边三角形
Bù děng biān sān jiǎo xíng

รูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่า


直角三角形
Zhí jiǎo sān jiǎo xíng

รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก钝角三角形
Dùn jiǎo sān jiǎo xíng


รูปสามเหลี่ยมมุมป้าน 

锐角三角形
Ruì jiǎo sān jiǎo xíng


รูปสามเหลี่ยมมุมแหลม


四边形
biān xíng


รูปสี่เหลี่ยม


平行四边形
Píng xíng sì biān xíng


รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน


菱形
Líng xíng


รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน


矩形
xíng

รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก หรือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า


正方形
Zhèng fāng xíng


รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส


Yuán


รูปวงกลม


椭圆
Tuǒ yuán


รูปวงรี

学中文 每天50句中文

  Love me, love my dog. 爱屋及鸟。 à i wū jí niǎo. Knowledge is power.  知识就是力量。 zhīshì jiùshì lìliàng. A man is never too old to learn.  活到老,...

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม