บทความ

กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ รูปทรงเรขาคณิต几何图形

รูปทรงเรขาคณิต 几何图形

รูปภาพ
คำศัพท์ภาษาจีน  คำอ่านพินอิน คำแปลภาษาไทย 几何图形 Jǐ hé tú xíng รูปทรงเรขาคณิต 三角形 Sān jiǎo xíng รูปสามเหลี่ยม 等边三角形 / 正三边形 Děng biān sān jiǎo xíng/Zhèng sān biān xíng รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า 等腰三角形 Děng yāo sān jiǎo xíng รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว   不等边三角形 Bù děng biān sān jiǎo xíng รูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่า 直角三角形 Zhí jiǎo sān jiǎo xíng รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก 钝角三角形 Dùn jiǎo sān jiǎo xíng รูปสามเหลี่ยมมุมป้าน   锐角三角形 Ruì jiǎo sān jiǎo xíng รูปสามเหลี่ยมมุมแหลม 四边形 Sì biān xíng รูปสี่เหลี่ยม 平行四边形 Píng xíng sì biān xíng รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 菱形 Líng xíng รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 矩形 Jǔ xíng รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก หรือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 正方形 Zhèng f ā ng xíng รูปสี