บทความ

กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ ตุ๊กตาหินจีน中国石像

ว่าด้วย ตุ๊กตาหินจีน ที่วัดโพธิ์ 中国石像 Chinese Stone Statues

รูปภาพ
     ถ้าใครที่เคยได้ไปเที่ยววัดโพธิ์ คงจะเห็นว่า ที่วัดโพธิ์นั้น มีตุ๊กตาหินจีนอยู่มากมาย หันไปทางไหนก็เจอ ดังนั้น บทความนี้เราจะมาเล่าถึง “ ตุ๊กตาหินจีน ที่วัดโพธิ์” กันค่ะ             ตุ๊กตาหินจีนที่ทุกท่านเห็นกันนั้น ส่วนใหญ่นำเข้ามาจากเมืองจีนในสมัยรัชกาลที่ 3 ค่ะ เนื่องด้วยความรุ่งเรืองของการติดต่อค้าขายระหว่างสยามกับจีน ซึ่งพ่อค้าไทยในสมัยนั้น มักบรรทุกสินค้าไปขายยังเมืองจีนเป็นสินค้าที่มีน้ำหนักมาก เมื่อจะเดินเรือกลับมาจึงจำเป็นต้องหาสิ่งของถ่วงเรือเพื่อป้องกันเรือโคลง แต่สินค้าที่เมืองจีนส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่มีน้ำหนักเบา ดังนั้นก็ต้องคิดหาวิธีทำให้เรือมีน้ำหนักมากขึ้น พ่อค้าชาวไทยจึงได้นำ พวกตุ๊กตาหินมาเพื่อที่จะทำให้เรือมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น  ซึ่งตุ๊กตาหินเหล่านี้ พวกเราจะเรียกว่า “ อับ เฉา” ดังนั้น  “อับเฉา” จึงหมายถึง ของถ่วงเรือกันเรือโคลง เชื่อว่ามีที่มาจากพื้นที่ในท้องเรือสำเภาซึ่งเป็นที่อับมีน้ำซึมขังตลอดเวลา ไม่เหมาะจะบรรทุกสินค้า ดังนั้น จึงถูกใช้เป็นที่วางตุ๊กตาหินจีนถ่วงเรือและเป็นที่มาของคำเรียกตุ๊กตาหินจีนเหล่านี้ค่ะ           你们所看到在卧佛寺的 中国石像 大多数是在第三