บทความ

กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อธนาคารในประเทศไทย泰国各个银行名称

รูปภาพ
                 ชื่อธนาคารในประเทศไทย 泰国各个银行名称          พาคนจีนไปธนาคาร แต่รู้ชื่อภาษาจีนอยู่แค่  2 ชื่อ คือกสิกร กับกรุงเทพ  เลยมารวบรวมคำศัพท์ที่ใช้ เรียกแต่ละธนาคารในเมืองไทยมาให้กันค่ะ 泰国中央银行  T ài guó zhōng yāng yín háng  ธนาคารแห่งประเทศไทย 汇商银行  Huì shāng yín háng  ธนาคารไทยพาณิชย์ 盘古银行  Pán gǔ yín háng  ธนาคารกรุงเทพ 泰京银行  Tài jīng yín háng  ธนาคารกรุงไทย 大城银行  Dà chéng yín háng  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 开泰银行  Kāi tài yín háng  ธนาคารกสิกรไทย 泰国军人银行  Tài guó jūn rén yín háng  ธนาคารทหารไทย 政府储蓄银行  Zhèng fǔ chú xù yín háng  ธนาคารออมสิน 泰纳昌银行   Tài nà chāng yín háng  ธนาคารธนชาต 住宅银行  Zhù zhái yín háng  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 农业合作银行  Nóng yè hé zuò yín háng   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 铁士古银行  Tiě shì gǔ yín háng  ธนาคารทิสโก้    大华银行  D à huá yín háng  ธนาคารยูโอบี 工商银行  Gōng shāng yín  háng  ธ