คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อธนาคารในประเทศไทย泰国各个银行名称

               

ชื่อธนาคารในประเทศไทย
泰国各个银行名称


       พาคนจีนไปธนาคาร แต่รู้ชื่อภาษาจีนอยู่แค่ 2ชื่อ คือกสิกร กับกรุงเทพ  เลยมารวบรวมคำศัพท์ที่ใช้เรียกแต่ละธนาคารในเมืองไทยมาให้กันค่ะ
泰国中央银行 
Tài guó zhōng yāng yín háng 
ธนาคารแห่งประเทศไทย


汇商银行 
Huì shāng yín háng 
ธนาคารไทยพาณิชย์


盘古银行 
Pán gǔ yín háng 
ธนาคารกรุงเทพ泰京银行 
Tài jīng yín háng 
ธนาคารกรุงไทย


大城银行 
Dà chéng yín háng 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
开泰银行 
Kāi tài yín háng 
ธนาคารกสิกรไทย泰国军人银行 
Tài guó jūn rén yín háng 
ธนาคารทหารไทย政府储蓄银行 
Zhèng fǔ chú xù yín háng 
ธนาคารออมสิน泰纳昌银行 
Tài nà chāng yín háng 
ธนาคารธนชาต


住宅银行 
Zhù zhái yín háng 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์农业合作银行 
Nóng yè hé zuò yín háng
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

铁士古银行 
Tiě shì gǔ yín háng 
ธนาคารทิสโก้  


大华银行 
Dà huá yín háng 
ธนาคารยูโอบี


工商银行 
Gōng shāng yín háng 
ธนาคารไอซีบีซี

中国银行 
Zhōng guó yín háng 
ธนาคารแห่งประเทศจีน
渣打银行 
Zhā dǎ yín háng 
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด

 甲那金银行 
Jiǎ nà jīn yín háng 
ธนาคารเกียรตินาคิน


ข้อมูลพร้อมใช้ รอโอกาสอีกครั้งคราวนี้บอกเลยว่าาาาา ไม่มีพลาด

💦💦💦💦💦💦💦💦💦โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节