คำศัพท์ภาษาจีน - 10มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของไทย        มาดูรายชื่อ10มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของไทย ที่ทางสถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก จากประเทศอังกฤษได้ทำการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีระบบการศึกษาดีที่สุดในเอเชีย ประจำปี 2017 Times Higher Education Asia University Rankings 2017( 2017亚洲地区大学排行榜   泰国排名前10的大学名单)


1.玛希隆大学    
Mǎ xī lóng dàxué   
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2.吞武里先皇技术大学 
Tūn wǔ lǐ xiān huáng jìshù dàxué  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

3. 朱拉隆功大学  
Zhū lā lóng gōng dàxué 
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ 

4.清迈大学 
Qīng mài dàxué  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5. 拉卡邦先皇技术学院  
Lā kǎ bāng Xiān huáng jìshù xuéyuàn  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

6.苏蕾娜丽理工大学
Sū lěi nà lì lǐgōng dàxué         
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

7. 孔敬大学 
Kǒng jìng dàxué   
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

8. 宋卡王子大学 
Sòng kǎ wángzǐ dàxué
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

9.农业大学 
Nóngyè dàxué     
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

10.北曼谷先皇技术大学
Běi màngǔ xiān huáng jìshù dàxué
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

💦💦💦💦💦โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节