คำศัพท์ภาษาจีน ปู 螃蟹种类 你知道多少?


      มารู้จักชื่อปูแต่ละชนิด และส่วนต่างๆของปูที่สามารถนำมาประกอบอาหารกันค่ะ
  
螃蟹               
Páng xiè                     
ปู


帝王蟹           
 wáng xiè                
ปูอลาสก้า花蟹 梭子蟹  
Huā xiè / Suō zi xiè     
ปูม้า大闸蟹 河蟹 毛蟹
Dà zhá xiè / Hé xiè / Máo xiè  
ปูขน束腰蟹/淡水蟹    
Shù yāo xiè / Dàn shuǐ xiè       
ปูนา软壳蟹         
Ruǎn ké xiè                 
ปูนิ่ม蟹钳             
Xiè qián                      
ก้ามปู公蟹             
Gōng xiè                     
ปูเนื้อ(ปูตัวผู้)母蟹 膏蟹    
Mǔ xiè/ Gāo xiè           
ปูไข่(ปูตัวเมีย)蟹膏             
Xiè gāo                       
ไข่ปู  蟹腿肉         
Xiè tuǐ ròu                   
เนื้อขาปู💦💦💦

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节