ประโยคภาษาจีน การสื่อสารในที่ทำงาน (ตรวจสอบและจัดการการร้องเรียน)ทางเราจะทำการตรวจสอบในทันที ท่านสามารถฝากเบอร์ติดต่อไว้ได้ไหมคะ แล้วทางเราจะได้ติดต่อท่านโดยเร็วที่สุด
We will investigate immediately, Can you leave your contact number? We will contact you as soon as possible.
我们将马上进行调查,您能否留下联系电话, 我们会尽快与您联系。
Wǒmen jiāng mǎshàng jìnxíng diàochá, nín néng fǒu liú xià liánxì diànhuà, wǒmen huì jǐnkuài yǔ nín liánxì.เราต้องการเวลาในการตรวจสอบ โปรดให้ชื่อและข้อมูลติดต่อของคุณไว้แล้วทางเราจะติดต่อคุณโดยเร็วที่สุด
We need time to investigate. Please leave your name and contact information. We will contact you as soon as possible.
我们需要时间进行调查,请您留下姓名和联系方法,我们会尽快和您联系的。
Wǒmen xūyào shíjiān jìnxíng diàochá, qǐng nín liú xià xìngmíng hé liánxì fāngfǎ, wǒmen huì jǐnkuài hé nín liánxì de.เราจะทำการตรวจสอบโดยเร็วที่สุดและแจ้งผลให้คุณทราบ
We will check up as soon as possible and let you know the result. 
我们将尽快进行调查,并把结果通知你。
Wǒmen jiāng jǐnkuài jìnxíng diàochá, bìng bǎ jiéguǒ tōngzhī nǐ.ใช้เวลานานเท่าไหร่ในการตรวจสอบ
How long does the investigation take?
调查需要多长时间?
Diàochá xūyào duō cháng shíjiān?ฉันจะตรวจสอบให้แล้วโทรกลับไปนะคะ
I’ll check into it and call you back.
我查一下再打给你。
Wǒ chá yīxià zài dǎ gěi nǐ.เราจะจัดการให้เดี๋ยวนี้เลยค่ะ
We’ll do that immediately.
我们马上处理。
Wǒmen mǎshàng chǔlǐ.เราจะจัดการปัญหานี้ให้เอง
We’ll take care of the problem.
我们会处理这个问题的。
Wǒmen huì chǔlǐ zhège wèntí de.เป็นความผิดของเราเองค่ะ
It was our mistake.
这是我们的错。
Zhè shì wǒmen de cuò.เราพลาดเองที่ส่งสินค้าผิดไปให้คุณค่ะ
We sent you the wrong merchandise by mistake.
我们寄错了商品。
Wǒmen jì cuòle shāngpǐn.เราขออภัยที่คุณส่งสินค้าให้คุณผิด
We apologize to you for sending your merchandise by mistake. 
我们就送错了你的商品向你道歉。
Wǒmen jiù sòng cuòle nǐ de shāngpǐn xiàng nǐ dàoqiàn.
เราต้องขอโทษจริงๆค่ะ เราจะส่งสินค้าที่ถูกต้องไปให้คุณทันที
We’re very sorry. We’ll send you the correct items immediately.
我们很抱歉。我们会尽快发送正确的货物给你。
Wǒmen hěn bàoqiàn. Wǒmen huì jǐnkuài fāsòng zhèngquè de huòwù gěi nǐ.หวังว่าจะตอบกลับมาหาเราในไม่ช้า
Hope to reply to us as soon as possible.
希望尽快回复我们。
Xīwàng jǐnkuài huífù wǒmen.ฉันหวังว่าบริษัทของคุณสามารถจะติดต่อกลับเราโดยเร็วที่สุด
We are looking forward to hearing from you soon. 
希望贵公司能够尽快回复我们。
Xīwàng guì gōngsī nénggòu jǐnkuài huífù wǒmen.ขอบคุณสำหรับการตอบกลับของคุณ และทางเราเสียใจสำหรับปัญหาของผลิตภัณฑ์ที่คุณได้กล่าวถึง และนี่คือความผิดพลาดของเรา
Thank you for your reply. We are so sorry for the problem of our product that you mentioned. This is our mistake
非常感谢您的回信,对于您所反映的产品质量问题,我们感到很抱歉,
这是我们的工作失误。
Fēicháng gǎnxiè nín de huíxìn, duìyú nín suǒ fǎnyìng de chǎnpǐn zhí liàng wèntí, wǒmen gǎndào hěn bàoqiàn, zhè shì wǒmen de gōngzuò shīwù.เราจะส่งสินค้าที่รายการตกหล่นไปให้คุณทันที
We’ll deliver the missing items to you right away.
我们会马上把丢失的东西发送给你。
Wǒmen huì mǎshàng bǎ diūshī de dōngxī fāsòng gěi nǐ.


คุณช่วยส่งสินค้าที่เสียหายกลับมาให้เราได้ไหม
Could you please send the damaged items back to us?
请把损坏的东西寄回我们好吗?
Qǐng bǎ sǔnhuài de dōngxī jì huí wǒmen hǎo ma?


เราจะส่งสินค้าทดแทนให้ทันที
We’ll send you a replacement immediately.
你的更换产品会马上寄送给你。
Nǐ de gēnghuàn chǎnpǐn huì mǎshàng jì sòng gěi nǐ.เราต้องขอโทษจริงๆที่ทำให้ไม่สะดวก
We’re very sorry for the inconvenience.
很抱歉给您带来的不便。
Hěn bàoqiàn gěi nín dài lái de búbiàn

💓💓💓💓โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节