ประโยคภาษาจีน คุยเรื่องส่วนตัว(ครอบครัว) 家庭ประโยคภาษาจีน คุยเรื่องส่วนตัว(ครอบครัว)

👇👇👇👇👇👇👇


ครอบครัวของคุณมีกันกี่คน
How many people are there in your family?
你家有几口人?
Nǐ jiā yǒu jǐ kǒu rén?


พ่อแม่ น้องชายและฉัน
My parents, my brother and myself.
我的父母,我的弟弟和我。
Wǒ de fù mǔ, wǒ de dì di hé wǒ.


ครอบครัวฉันเป็นครอบครัวใหญ่
I have a large family.
我有一个大家庭。
Wǒ yǒu yī gè dà jiā tíng.


คุณมีพี่น้องหรือเปล่า
Do you have any brothers or sisters?
你有兄弟姐妹吗?
Nǐ yǒu xiōng dì jiě mèi ma?


ฉันมีน้องสาว
I have a sister. 
我有个妹妹。
Wǒ yǒu gè mèi mei.


ฉันมีพี่ชายหนึ่งคนและน้องสาวหนึ่งคน
I have a brother and a younger sister.
我有一个哥哥和一个妹妹。
Wǒ yǒu yī gè gē ge hé yī gè mèi mei.


ฉันมีน้องชายหนึ่งคนและน้องสาวหนึ่งคน
I have a younger brother and also a younger sister. 
我有一个弟弟还有一个妹妹。
Wǒ yǒu yī gè dì di hái yǒu yī gè mèi mei.


ฉันเป็นลูกสาวคนเดียว
I’m any only child.
我是独生女。
Wǒ shì dú shēng nǚ.


ผมเป็นลูกชายคนเดียว
I was the only child. 
我是独生子。
Wǒ shì dú shēng zǐ.


ผมเป็นลูกชายคนเดียวในครอบครัว
I'm the only child in my family. 
我是家里的独生子。
Wǒ shì jiā lǐ de dú shēng zǐ.


หรือว่าคุณเป็นลูกคนเดียว
Or are you the only child? 
或者你是独生子女吗?
Huò zhě nǐ shì dú shēng zǐ nǚ ma?พ่อแม่ของฉันหย่ากันตั้งแต่เมื่อฉันยังเป็นเด็ก
My parents divorced when I was very young.
我很小的时候父母就离婚了。
Wǒ hěn xiǎo de shí hòu fù mǔ jiù lí hūn le.


คุณแต่งงานหรือยัง
Are you married?
你结婚了吗?
Nǐ jié hūn le ma?


คุณแต่งงานแล้วหรือว่ายังโสด
Are you married or single? 
你是已婚还是单身?
Nǐ shì yǐ hūn hái shì dān shēn?


ฉันแต่งงานแล้ว
I’m married.
我结婚了。
Wǒ jié hūn le.


ฉันเป็นโสด
I’m single.
我是单身。
Wǒ shì dān shēn.


ฉันหมั้นแล้ว
I’m engaged.
我订婚了。
Wǒ dìng hūn le.


ฉันมีแฟนแล้ว
I have a boyfriend.
我有男朋友了。
Wǒ yǒu nán péng yǒu le.


ผมมีแฟนแล้ว
I have a girlfriend.
我有女朋友了。
Wǒ yǒu nǚ péng yǒu le.


เมื่อไหร่จะแต่งงานละ
 When are you getting married?
你们什么时候结婚?
Nǐ men shén me shí hòu jié hūn?


พวกเราแต่งานกันมาสองปีแล้ว
We’ve been married for two years.
我们结婚两年了。
Wǒ men jié hūn liǎng nián le.


พวกเขาตัดสินใจที่จะมีลูก
They decided to start a family. 
他们决定要孩子。
Tā men jué dìng yào hái zi.


คุณมีลูกหรือยัง
Do you have any children?
你有小孩吗?
Nǐ yǒu xiǎo hái ma?


ภรรยาของฉันกำลังตั้งครรภ์
My wife is pregnant.
我妻子正在怀孕。
Wǒ qī zi zhèng zài huái yùn.


เราคาดว่าลูกจะคลอดในเดือนเมษายน
We're expecting a baby in April.
我们预计4月份会生小孩。
Wǒ men yù jì 4 yuè fèn huì shēng xiǎo hái.


ลูกมีกำหนดคลอดในเดือนตุลาคม
The baby is due in October.
宝宝的预产期是十月份。
Bǎo bǎo de yù chǎn qī shì shí yuè fèn.


เกินกำหนดคลอดมาสามสัปดาห์แล้ว
She's three weeks overdue already.
她的预产期已过了3个星期。
Tā de yù chǎn qī yǐ guò le 3 gè xīng qī.


เรามีลูกชายหนึ่งคนและลูกสาวสองคน
We have a son and two daughters.
我们有一个儿子和两个女儿。
Wǒ men yǒu yī gè er zi hé liǎng gè nǚ ér.เราไม่มีลูก
We don’t have any children.
我们没有孩子。
Wǒ men méi yǒu hái zi.


ภรรยาของฉันทำหมันหลังจากที่ได้คลอดลูกคนที่สี่
My wife was sterilized after the birth of her fourth child. 
我妻子生完第4个孩子后做了绝育手术。
Wǒ qī zǐ shēng wán dì 4 gè hái zi hòu zuò le jué yù shǒu shù.


เขาทำหมันแล้ว
He was sterilized.
他绝育了。
Tā jué yù le.


เขาเป็นหมัน
He is barren.
他没有生育能力。
Tā méi yǒu shēng yù néng lì.


ลูกชายของคุณอายุเท่าไหร่
How old is your son?
你儿子多大了?
Nǐ ér zi duō dà le?ลูกชายของฉันเรียนชั้นประถม
My son is in elementary school.
我儿子在上小学。
Wǒ ér zi zài shàng xiǎo xué.


ลูกชายของฉันเรียนมัธยมต้น
My son is in junior high school.
我儿子在上初中。
Wǒ ér zi zài shàng chū zhōng.


ลูกสาวของฉันเรียนมัธยมปลาย
My daughter is in high school.
我女儿在上高中。
Wǒ nǚ ér zài shàng gāo zhōng.

 💘💘💘💘💘💘💘💘💘

欢迎补充: ประโยคภาษาจีน คุยเรื่องส่วนตัว(ครอบครัว) 家庭


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节