คำศัพท์ภาษาจีน ร่างกายของฉัน - ลำตัวและมือเท้าทั้งสี่ 躯干部与四肢部

มาดูคำศัพท์โดยแยกทีละส่วนกันค่ะ

躯干部   Qū  gàn  ส่วนลำตัว

脖子                      
bó zi                   
คอ Neck

肩膀                      
jiān bǎng           
ไหล่ Shoulder
 
胸部                      
xiōng bù
หน้าอก Breast

                           
yāo
เอว Waist

肚脐                      
dù qí                  
สะดือ Navel

臀部/          
tún bù
สะโพก Hip

屁股
pì gu
ก้น Bottom

**เพิ่มเติม

乳头
rǔ tóu
หัวนม Nipple

腋窝
yè wō
รักแร้ Armpit

腹部
fù bù
หน้าท้อง Belly

后背
hòu bèi
หลังBack

皮肤
pí fū
ผิวหนัง Skin


四肢部Sìzhī bù ลำตัว

手臂  / 胳膊                    
shǒu bì /   gē bó          
แขน Arm

                           
shǒu                  
มือ Hand

上臂                      
shàng bì            
ต้นแขน Upper arm


臂肘                      
bì zhǒu             
ข้อศอก Elbow


下臂                      
xià bì                 
แขนท่อนล่าง Lower arm

手指                      
shǒu zhǐ        
นิ้ว Finger

指甲                      
zhǐ jia               
เล็บมือ Nail

                           
tuǐ                       
ขา Leg

大腿                      
dà tuǐ               
ต้นขา Thigh

膝盖                       
xī gài                  
เข่า Knee

小腿                      
xiǎo tuǐ             
น่อง Shin

脚腕                      
jiǎo wàn           
ข้อเท้า Ankle

脚跟                      
jiǎo gēn            
ส้นเท้า Heel


/                    
zú/jiǎo               
เท้า Foot


脚趾 
                     
jiǎo zhǐ            

นิ้วเท้าToe**เพิ่มเติม


脚踝

jiǎo huái

ตาตุ่ม Ankle bone手腕

Shǒuwàn

ข้อมือ Wrist💦💦💦💦💦


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节