คำศัพท์ภาษาจีน สัตว์ป่าในซาฟารีเวิลด์ Safari world


          
    คำศัพท์ในวันนี้ที่จะนำเสนอ เป็นคำศัพท์สัตว์ป่าในซาฟารีเวิลด์ค่ะ ซึ่งก่อนอื่นขอแนะนำพอคราวๆก่อน สำหรับซาฟารีเวิล์ด 野生世界  shēng shì jiè  (SAFARI WORLD)  จะแบ่งออกเป็นสองส่วนค่ะ
        

    ส่วนที่ หนึ่ง คือ ซาฟารีปาร์ค   野生动物园  shēng dòng  yuán (SAFARI PARK)เป็นสวนสัตว์เปิด ซึ่งจะมีสัตว์ต่างๆมากมาย เช่น กวาง นก เสือ ม้าลาย กระทิง โดยที่นักท่องเที่ยวสามารถที่จะขับรถนั่งชมชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์ตามธรรมชาติโดยรถส่วนตัว หรือรถบริการพร้อมผู้บรรยายของซาฟารีเวิล์ด์

        ส่วนที่สอง มารีปาร์ค   海洋乐园 Hǎi yáng lè yuán (MARINE PARK)  หรือสวนน้ำ มีสัตว์น้ำ และสัตว์ชนิดต่างๆที่หาดูได้ยาก รวมทั้งการแสดงต่างๆ รวมทั้งสิ้น การแสดง
           การเที่ยวซาฟารีเวิล์ด จะสามารถแยกเที่ยวส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้ ไม่ว่าจะเที่ยวเฉพาะซาฟารีปาร์ค หรือจะเที่ยวเฉพาะเป็นมารีปาร์ค ซี่งค่าตั๋วจะมีแบบขายแยก หรือขายแบบรวมเป็นแพ็คเกจ
          เดี๋ยวเราไปดูคำศัพท์ภาษาจีน สัตว์ป่าในส่วนของโซนซาฟารีปาร์ค กันก่อนเลยค่ะ 

野生世界 
Yě shēng shì jiè 
ซาฟารีเวิลด์ 
(SAFARI WORLD)

野生动物园 
Yě shēng dòng wù yuán 
ซาฟารีปาร์ค 
(SAFARI PARK)

野生动物 
Yě shēng dòng wù 
สัตว์ป่า 
(WILD ANIMALS )

野生 
Yě shēng 
ป่า
(WILD)

动物 
Dòng wù 
สัตว์  
(ANIMALS)

动物园 
Dòng wù yuán 
สวนสัตว์ 
(ZOO)

开放式动物园 
Kāi fàng shì dòng wù yuán  
สวนสัตว์เปิด 
(OPEN ZOO)

猛兽区 
Měng shòu qū 
เขตสัตว์ป่าดุร้าย
(BEAST AREA)

白头鹮鹳/彩鹳 
Bái tóu huán guàn / Cǎi guàn 
นกกาบบัว
(PAINTED STORK)

鸵鸟 
Tuó niǎo 
นกกระจอกเทศ 
(OSTRICH)

 非洲秃鹳 
Fēi zhōu tū guàn 
นกมาลาบู 
(MARABOU STORK)

斑马 
Bān mǎ 
ม้าลาย
(ZEBRA)

长颈鹿 
Cháng jǐng lù  
ยีราฟ 
(GIRAFFE)

骆驼
 Luò tuó 
อูฐ
(CAMEL)

蓝牛羚 
Lán niú líng 
นิลไก
(NILGAI)

黑斑羚 
Hēi bān líng 
อิมพาลา
(IMPALA)

印度黑羚 
Yìn dù hēi líng 
แบล็คบัค
(BLACKBUCK)

瓦图西长角牛
Wǎ tú xī cháng jiǎo niú 
วาตูซี่ 
(WATUSI)

野牛
 Yě niú 
กระทิง 
(GAUR)

角马 
Jiǎo mǎ 
ไวล์ดีบีส 
(WILDEBEEST)


羚羊
 Líng yáng 
โอริกซ์ 
(ORYX)

非洲戴冕鹤 
Fēi zhōu dài miǎn hè 
นกกระเรียนหงอนพู่
(AFRICAN-CROWNED CRANE)

白犀牛 
Bái xīniú 
แรดขาว 
(WHITE RHINO)

坡鹿 
Pō lù 
ละมั่ง 
(ELD’S DEER)

黇鹿 
Tiān lù 
กวางฟอลโลว์
 (FALLOW DEER)

老虎 
Lǎo hǔ 
เสือ 
(TIGER)

狮子 
Shī zi 
สิงโต 
(LION)

美洲黑熊 
Měi zhōu hēi xióng 
หมีดำ 
(AMERICAN BLACK BEAR)

亚洲黑熊 
Yà zhōu hēi xióng 
หมีควาย
(ASIAN BLACK BEAR)

孔雀 
Kǒng què  
นกยูง
( PEACOCK)


喂虎表演  
Wèi hǔ biǎo yǎn 
โชว์ฟีดดิ้ง 
(FEEDING SHOW)เราไปดูกันก่อนเลยค่ะ ว่าในส่วนของมารีนปาร์ค มีการแสดงอะไรบ้าง


👇👇👇👇👇👇ส่วนคำศัพท์ในส่วนของมารีนปาร์ค มีดังนี้ค่ะ 

海洋乐园 
Hǎi yáng lè yuán
 มารีนปาร์ค
(MARINE PARK)

人猿 
Rén yuán 
ลิงอุรังอุตัง 
(ORANG UTAN)

海狮 
Hǎi shī 
สิงโตทะเล 
(SEA LION)

西部牛仔  
Xī bù niú zǎi 
คาวบอยสตั้นท์ 
(COWBOY STUNT)

大象  
Dà xiàng 
ช้าง
(ELEPHANT)

海豚  
Hǎi tún 
โลมา
(COLPHIN)

谍探战争  
Dié tàn zhàn zhēng 
สงครามจารกรรม
(SPY WAR)

飞禽   
Fēi qín     
นก 
(BIRD)

特别节目  
Tè bié jié mù 
กิจกรรมพิเศษ
(HIGHLIGHTS)

喂长颈鹿   
Wèi cháng jǐng lù 
เลี้ยงยีราฟ
(GIRAFFE FEEDING)

小世界  
Xiǎo shì jiè 
มินิเวิลด์
(MINI WORLD)

乘小舟游林 
Chéng xiǎo zhōu yóu lín 
ริเวอร์ซาฟารี
(RIVER SAFARI)

火烈鸟 
Huǒ liè niǎo 
นกฟลามิงโก 
(FLAMINGO) 

金刚鹦鹉 
Jīn gāng yīng   
นกมาคอว์ 
(MACAW)


鹦鹉 
Yīng   
นกแก้ว
(PARROT)

鸳鸯 
Yuān yāng  
เป็ดแมนดาริน 
(MANDARIN DUCK)

鳄鱼 
È yú 
จระเข้ 
(CROCODILE)💦💦💦💦โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节