ประโยคภาษาจีน ชมกีฬา 🏀🏉ประโยคภาษาจีน 
ชมกีฬา

👇👇👇👇👇👇

ฉันชอบดูการแข่งขันกีฬา
I like to watch sports.
我喜欢看体育节目。
Wǒ xǐhuān kàn tǐyù jiémù.


ฉันชอบดูรายการทีวีที่เกี่ยวกับกีฬา
I like to watch TV programs which are about sports. 
我喜欢观赏有关运动的电视节目。
Wǒ xǐhuān guānshǎng yǒuguān yùndòng de diànshì jiémù.


ฉันไม่ได้ดูกีฬามากนัก แต่ฉันชอบยิมนาสติกและว่ายน้ำ
I don't watch sports much, but I like gymnastics and swimming. 
我不太看体育,但我喜欢体操和游泳。
Wǒ bù tài kàn tǐyù, dàn wǒ xǐhuān tǐcāo hé yóuyǒng.


ฉันดูกีฬาทางทีวี
I watch sports on TV. 
我在电视里观看体育运动。
Wǒ zài diànshì lǐ guānkàn tǐyù yùndòng.


คุณชอบรายการที่เกี่ยวกับกีฬาไหม
Do you like sports?
你喜欢有关运动的节目吗?
Nǐ xǐhuān yǒuguān yùndòng de jiémù ma?


คุณชอบดูกีฬาอะไร
What sports do you like to watch?
你喜欢看什么运动?
Nǐ xǐhuān kàn shénme yùndòng?


คุณชอบดูถ่ายทอดสดกีฬาอะไร
What sports do you like to watch live? 
你喜欢现场直播观看什么运动?
Nǐ xǐhuān xiànchǎng guānkàn shénme yùndòng?


ฉันชอบดูบาสเกตบอลกับฟุตบอลเป็นพิเศษ
Especially, I like to watch basketball and football.
尤其是,我喜欢看篮球和足球。
Yóuqí shì, wǒ xǐhuān kàn lánqiú hé zúqiú.


บางครั้งฉันก็ไปดูกีฬาที่สนามแข่งขัน
I sometimes go to the stadium to watch games.
我有时去体育场看比赛。
Wǒ yǒushí qù tǐyùchǎng kàn bǐsài.


ฉันชอบบรรยากาศในสนามแข่งขันกีฬา
I love the atmosphere in the stadium.
我喜欢体育场的气氛。
Wǒ xǐhuān tǐyùchǎng de qìfēn.


ฉันมักดูการถ่ายทอดการแข่งขันกีฬาทางโทรทัศน์
I often watch sports broadcasts on TV.
我经常在电视上看体育节目。
Wǒ jīngcháng zài diànshì shàng kàn tǐyù jiémù.


ฉันชอบดูการเล่นที่ตื่นเต้นเร้าใจ
I enjoy watching a lot of spectacular plays.
我喜欢看精彩的比赛。
Wǒ xǐhuān kàn jīngcǎi de bǐsài.


ฉันเป็นแฟนตัวจริงของสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
I’m a big fan of Manchester United Football Club.
我是曼联足球俱乐部的忠实球迷。
Wǒ shì mànlián zúqiú jùlèbù de zhōngshí qiúmí.


เมื่อคืนฉันดูการแข่งขันฟุตบอลทางโทรทัศน์อยู่จนดึก
Last night, I stayed up late watching a football game on TV.
昨晚我熬夜看电视足球比赛。
Zuó wǎn wǒ áoyè kàn diànshì zúqiú bǐsài.


ฉันนอนดึกเมื่อคืนนี้เพื่อดูการแข่งขันฟุตบอลดังนั้นฉันจึงนอนไม่พอ
I stayed up late to watch a football game last night, so I didn't have enough sleep.
昨天晚上我熬夜看了一场足球比赛,所以我的睡眠不足。
Zuótiān wǎnshàng wǒ áoyè kànle yī chǎng zúqiú bǐsài, suǒyǐ wǒ de shuìmián bùzú.


คะแนนสูสีกันมาก
The score is very close.
比分非常接近的比赛。
Bǐfēn fēicháng jiējìn de bǐsài.


เป็นการแข่งขันที่สูสีกันมาก
The game was very close.
比赛非常接近。
Bǐsài fēicháng jiējìn.


พรุ่งนี้ฉันต้องตื่นดูการแข่งขันเทนนิสทางโทรทัศน์แต่เช้า
I have to get up early tomorrow to watch tennis games on TV.
我明天得早起在电视上看网球比赛。
Wǒ míngtiān děi  zǎoqǐ zài diànshì shàng kàn wǎngqiú bǐsài.


ฉันไม่เคยพลาดชมการแข่งขันเทนนิสเลยสักครั้ง
I never miss the tennis tournaments.
我从不错过网球比赛。
Wǒ cóng bù cuòguò wǎngqiú bǐsài.


มีการแข่งขันเทนนิสครั้งใหญ่ในสองสามวันใช่ไหม
Are there any big tennis games in a few days? 
在几天内有重大的网球比赛吗?
Zài jǐ tiān nèi yǒu zhòngdà de wǎngqiú bǐsài ma?


มวยไทยกลายเป็นกีฬายอดนิยมอีกชนิดหนึ่ง
Thai Boxing became a popular sport. 
泰拳成为了一种受欢迎的运动。
Quánquán chéngwéile yī zhǒng shòu huānyíng de yùndòng.


คุณเคยดูมวยไทยหรือเปล่า
Have you ever seen Thai boxing?
你看过泰拳吗?
Nǐ kànguò tàiquán ma?


น่าเสียดาย ฉันไม่เคยดูมวยไทยเลย
Unfortunately, I’ve never actually seen Thai boxing.
好可惜!我从来没看过泰拳。
Hǎo kěxí! Wǒ cónglái méi kànguò tàiquán.


ดูการแข่งขันมวยไทยทางโทรทัศน์ก็สนุกดีไม่ใช่เหรอ
It’s fun to watch Thai boxing on TV, isn't it?
在电视上看泰拳也很有趣的,不是吗?
Zài diànshì shàng kàn tàiquán yě hěn yǒuqù de, bùshì ma?


ถ้ามีโอกาส ฉันจะต้องไปดูให้ได้
I’d love to go see it if I have a chance.
如果有机会,我很想去看看。
Rúguǒ yǒu jīhuì, wǒ hěn xiǎng qù kàn kan.


💦💦💦💦

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节