คำศัพท์ภาษาจีน การซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ 汽车维护 / 汽车保养

      ถึงเวลาที่ต้องนำรถยนต์เข้าศูนย์เมื่อถึงระยะทางที่กำหนดเอาไว้แล้วค่ะ ก็เลยได้รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการเอารถเข้าศูนย์เพื่อเช็ค เปลี่ยน  ซ่อมแซมและบำรุงรักษา อะไหล่ต่างๆในรถมาฝากกันค่ะ 


汽车维护 汽车保养
Qì chē wéi hù / Qì chē bǎo yǎng
การบำรุงรักษารถยนต์ การดูแลรักษารถยนต์

维修/保养 
Wéi xiū / Bǎo yǎng 
บำรุงรักษา更换   
Gēng huàn 
เปลี่ยน修理    
Xiū lǐ 
ซ่อมแซม检查
Jiǎn chá  
ตรวจ/ ตรวจสอบ备件 零件 
Bèi jiàn / Líng jiàn 
อะไหล่汽车零件 
 chē líng jiàn 
อะไหล่รถยนต์车身 
Chē shēn  
บอดี้รถ自动挡 
 dòng dǎng 
เกียร์ออโต้手动挡 
Shǒu dòng dǎng 
เกียร์ธรรมดา汽车前引擎 
 chē qián yǐn qíng 
ฝากระโปรงรถ后尾箱 
Hòu Wěi  xiāng 
ฝาท้าย保养期限
Bǎo yǎng qī xiàn 
ระยะบำรุงรักษา里程 
 chéng 
ระยะทาง公里 
Gōng lǐ  
กิโลเมตร发动机系统 
 dòng jī xì tǒng 
ระบบเครื่องยนต์引擎 
Yǐn qíng
เครื่องยนต์变速箱系统 
Biàn sù xiāng xì tǒng
ระบบส่งกำลัง空调系统 
Kòng tiáo xì tǒng 
ระบบปรับอากาศ燃油系统 
Rán yóu xì tǒng 
ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง动力转向系统 
Dòng lì zhuǎn xiàng xì tǒng 
ระบบพวงมาลัยพาวเวอร์ 车外检查 
Chē wài jiǎn chá 
ตรวจสอบภายนอกตัวรถ车内检查 
Chē nèi jiǎn chá  
ตรวจสอบภายในตัวรถ发动机舱检查 
 dòngjī cāng jiǎn chá   
ตรวจสอบห้องเครื่องยนต์全灯检查 
Quán dēng jiǎn chá 
ตรวจสอบไฟทั้งหมด刹车系统 
Shā chē xìtǒng 
ระบบเบรค轮胎检查 
Lún tāi jiǎn chá
ตรวจสอบล้อรถยนต์


底盘检查 
 pán jiǎn chá 
ตรวจสอบช่วงล่างรถยนต์


电子设备检查 
Diàn zǐ shè bèi jiǎn chá 
ตรวจสอบระบบไฟฟ้า


自动变速箱油 
 dòng biàn sù xiāng yóu 
น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ


刹车油 
Shā chē yóu 
น้ำมันเบรค


制动液 
Zhì dòng yè 
น้ำมันคลัทช์


冷却液 
Lěng què yè 
น้ำหล่อเย็น


转向助力油 
Zhuǎn xiàng zhù lì yóu 
น้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์


机油 
 yóu 
น้ำมันเครื่อง


机油滤清器 机油滤芯 
 yóu lǜ qīng qì/Jī yóu lǜ xīn
ไส้กรองน้ำมันเครื่อง空气滤芯/空气过滤器 
Kōng qì lǜ xīn/Kōng qì guòlǜ qì 
ไส้กรองอากาศแอร์汽油滤芯
Qì yóu lǜ xīn
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง雨刮系统 
Yǔ guā xì tǒng  
ระบบปัดน้ำฝน雨刮喷嘴 
Yǔ guā pēn zuǐ  
หัวฉีดปัดน้ำฝน雨刮片 
Yǔ guā piàn 
ใบปัดน้ำฝน


挡位系统 
Dǎng   wèi xì tǒng 
ระบบเกียร์应急灯 
Yìng jí dēng 
ไฟฉุกเฉิน雾灯 
Wù dēng 
ไฟตัดหมอก刹车灯
Shā chē dēng 
ไฟเบรค倒车灯 
Dào chē dēng 
ไฟถอย刹车片 刹车皮   
Shā chē piàn / Shā chē pí 
ผ้าเบรค刹车盘 
Shā chē pán 
จานเบรค电瓶   
Diàn píng 
แบตเตอร์รี่四轮换位  
Sì lún huàn wèi 
สลับยาง车轮动平衡   
Chē lún dòng píng héng 
ถ่วงล้อ轮胎压力   
Lún tāi yā lì 
แรงดันลมยาง火花塞    
Huǒ huā sāi 
หัวเทียน💦💦💦💦


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节