รายชื่อถนนสายหลักในกรุงเทพฯ 泰国曼谷的主要道路

素坤逸路               
Sù kūn yì lù              
ถนนสุขุมวิท


是隆路                   
Shì lóng lù               
ถนนสีลม


石龙军路               
Shí lóng jūn lù          
ถนนเจริญกรุง


叻差南蒂路            
 chà nán dì lù      
ถนนราชดำริ


叻差威提路            
Lè chà wēi tí lù        
ถนนราชวิถี


叻差达披色路       
Lè chà dá pī sè lù   
ถนนรัชดาภิเษก


碧武里路               
Bì wǔ lǐ lù                 
ถนนเพชรบุรี耀华力路               
Yào huá lì lù            
ถนนเยาวราช


叻袍路                   
Lè páo lù                 
ถนนลาดพร้าว


巴差叻路               
Bā chà lè lù             
ถนนประชาราษฎร์


威塔裕路               
Wēi tǎ yù lù             
ถนนวิทยุ


拍喃路                   
Pāi nán lù               
ถนนพระราม


拍喃九路               
Pāi nán jiǔ lù           
ถนนพระราม9


拍凤裕廷路           
Pāi fèng yù tíng lù   
ถนนพหลโยธิน


拍耶泰路              
Pāi yé tài lù              
ถนนพญาไท


阿速路                  
Ā sù                      
ถนนอโศก阿速帘邻路          
Ā sù lián lín lù          
ถนนอโศกดินแดง


威拍哇丽兰室路   
Wēi pāi wā lì lán shì lù   
ถนนวิภาวดีรังสิต💦💦💦💦💦โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节