ประโยคภาษาจีนในการไปช้อปปิ้ง Learn Chinese – shopping

      

📌📌มาหัดฝึกฝนและเรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีน

ในหมวดการช้อปปิ้ง ซึ่งทุกๆคนจะได้เรียนรู้คำศัพท์ในการหาห้างสรรพสินค้าราหรือซุปเปอร์มาเก๊ตใกล้ๆกับที่เราพัก  หรืออาจจะเป็นเป็นการ

สอบถามในสิ่งที่เราต้องการจะซื้อ ความต้องการในขนาดหรือไซส์ของ


เสื้อผ้า


购物用语 
Gòu wù yòng yǔ


💠💠


购物区在城镇的什么地方?
Gòu wù qū zài chéng zhèn de shén me dì fāng?
แหล่งช้อปปิ้งในเมืองนี้อยู่ที่ไหน 
Where is the shopping area in this town?

💠💠

哪有最大的购物中心?
Nǎ yǒu zuì dà de gòu wù zhōng xīn?
ศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดอยู่ที่ไหน
Where is the biggest shopping center?


💠💠

附近哪有百货商店?
Fù jìn nǎ  yǒu bǎi huò shāng diàn? 
แถวนี้มีห้างสรรพสินค้าใกล้ๆไหม
Is there a department store around here? 


💠💠

最近的超市在哪?
Zuì jìn de chāo shì zài nǎ?
ซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน
Where is the nearest supermarket from here?


💠💠

在哪能买到电池?
Zài nǎ néng mǎi dào diàn chí?
ฉันสามารถซื้อแบตเตอรี่ได้ที่ไหน 
Where can I buy a battery?💠💠

我想买厨房用具
Wǒ xiǎng mǎi chú fáng yòng jù
ฉันต้องการซื้อเครื่องใช้ในครัว
 I’d like to buy kitchenware


💠💠

哪个商店有最好的商品
  gè shāng diàn yǒu zuì hǎo de shāng pǐn?
ร้านไหนมีสินค้าที่ดีที่สุด
Which shop has the best range of goods?

💠💠

离这远吗?
Lí zhè yuǎn ma?
ไกลจากที่นี่ไหม 
Is it far from here?

💠💠

能告诉我怎么到那吗?
Néng gào sù wǒ zěn me dào nà ma?
คุณช่วยบอกฉันหน่อยได้ไหม ว่าฉันจะไปที่นั่นยังไง 
Could you tell me how to get there?

💠💠

我要买一件皮衣。能介绍个好的商店吗?
Wǒ yào mǎi yí jiàn píyī. Néng jiè shào gè hǎo de shāng diàn ma? 
ฉันต้องการซื้อแจ็คเก็ตหนัง คุณสามารถแนะนำร้านค้าที่ดีได้หรือไม่?
I’d like to buy a leather jacket .Could you recommend a good shop?

💠💠

我在哪能买到?
Wǒ zài nǎ néng mǎi dào?
ฉันสามารถหาซื้อได้ที่ไหน
Where can I buy it?

💠💠

这个镇有什么特产吗?
Zhè gè zhèn yǒu shén me tè chǎn ma?
ในเมืองนี้มีผลิตภัณฑ์พิเศษเฉพาะท้องถิ่นหรือไม่?
Are there any unusual things produced in this town?

💠💠

这有免税店吗?
Zhè yǒu miǎn shuì diàn ma?
มีร้านขายสินค้าปลอดภาษีหรือไม่
Is there a duty-free shop?

💠💠


什么时候商店开始营业?
Shén me shí hòu shāng diàn kāi shǐ yíng yè?
ร้านค้าเปิดร้านกี่โมง
What time do stores open?


💠💠

打扰一下。能帮我一下吗?
Dǎ rǎo yíxià. Néng bāng wǒ yí xià ma?
ขอโทษนะ คุณสามารถช่วยฉันได้ไหม
Excuse me .Can you help me ?


💠💠

我想买件泳衣。在哪能找到?
Wǒ xiǎng mǎi jiàn yǒng yī. Zài nǎ néng zhǎo dào?
ฉันต้องการซื้อชุดว่ายน้ำซักชุด สามารถหาได้ที่ไหน
I’d like to buy a swimsuit .where can I find it ?


💠💠

我在为我妈妈找一些东西
Wǒ zài wèi wǒ mā ma zhǎo yì xiē dōng xi
ฉันกำลังมองหาบางสิ่งบางอย่างสำหรับแม่ของฉัน
I’m looking for something for my mother
 
💠💠

你好,我能帮你吗?
Nǐ hǎo, wǒ néng bāng nǐ ma?
สวัสดี มีอะไรให้ช่วยไหม
Hello,may I help you ?

💠💠

就是看看,谢谢!
Jiù shì kàn kan, xiè xiè 
แค่ดูเฉยๆ ขอบคุณ
 I’m just looking Thank you

💠💠

能给我看看一些小号的毛衣吗?
Néng gěi wǒ kàn kan yì xiē xiǎo hào de máo yī ma?
ขอฉันดูเสื้อสเวตเตอร์ขนาดเล็กหน่อยคะ
Could you show me some small sweaters, please?

💠💠


我想看看这个
Wǒ xiǎng kàn kan zhè gè 
ฉันต้องการจะดูสิ่งนี้
I’d like to see this

💠💠

能找到我这么大号的吗?
Néng zhǎo dào wǒ zhè me dà hào de ma?
คุณสามารถหาไซส์ของฉันได้ไหม
Could you show me something in my size?

💠💠

我能拿下来吗?
Wǒ néng ná xià lái ma?
ฉันสามารถเอามันลงมาได้ไหม
Can I pick it up?

💠💠

你有像这个一样的吗?
Nǐ yǒu xiàng zhè gè yí yàng de ma?
คุณมีแบบเดียวกันกับอันนี้ไหม
Do you have one like this?


💠💠

能给我看看另一件吗?
Néng gěi wǒ kàn kan lìng yí jiàn ma? 
ฉันสามารถดูชุดอื่นได้ไหม
Could you show me another one
💠💠

你们有什么颜色的?
Nǐ men yǒu shén me yán sè de?
คุณมีสีอะไรบ้าง
What kind of colors do you have?

💠💠
你有一些小号的吗?
Nǐ yǒu yì xiē xiǎo hào de ma?
คุณมีที่เล็กกว่านี้ไหม 
Do you have anything smaller?

💠💠

你有其他风格的吗?
Nǐ yǒu qí tā fēng gé de ma?
คุณมีสไตล์อื่นไหม
Do you have any other style?

💠💠

有白色的吗?
Yǒu bái sè de ma?
มีสีขาวหรือเปล่า
 Do you have a white one?

💠💠

这不是我要找的
Zhè bú shì wǒ yào zhǎo de
นี่ไม่ใช่สิ่งที่ฉันกำลังมองหา
This is not what I’m looking for

💠💠

这个太大了
Zhè gè tài dà le
นี่ใหญ่เกินไป 
This is too big

💠💠

这个不适合
Zhè gè bú shì hé 
ไม่เหมาะ
It doesn't fit

💠💠


太短了
Tài duǎn le 
สั้นเกินไป 
This is too short

💠💠

太长了
Tài cháng le
ยาวเกินไป
This is too long


💠💠
太紧了
Tài jǐn le
แน่นเกินไป 
This is too tight

💠💠

太松了
Tài song le 
หลวมเกินไป 
This is too loose

💠💠

你有更大的吗?
Nǐ yǒu gèng dà de ma? 
คุณมีขนาดใหญ่หรือไม่
Do you have a bigger one?

💠💠

我不喜欢这个颜色
Wǒ bù xǐ huān zhè gè yán sè
ฉันไม่ชอบสีนี้
 I don’t like this color


💠💠
我不喜欢这个设计
Wǒ bù xǐ huān zhè ge shè jì
ฉันไม่ชอบการออกแบบนี้
I don’t like this design

💠💠

你有其他颜色的这个东西吗? 
Nǐ yǒu qí tā yán sè de zhè ge dōng xī ma? 
คุณมีสีอื่นๆที่เหมือนกันกับของสิ่งนี้ไหม
Do you have the same thing in any other colors?

💠💠

我喜欢棉质的
Wǒ xǐ huān mián zhì de
ฉันชอบผ้าฝ้าย
I’d like something in cotton

💠💠

你有什么建议?
Nǐ yǒu shén me jiàn yì?
คุณมีคำแนะนำหรือไม่
What would you recommend?

💠💠

我可以试穿吗?
Wǒ kě yǐ shì chuān ma?
ฉันลองใส่ได้ไหม
Can I try this one?

💠💠

试衣间在哪?

Shì yī jiān zài nǎ?
ห้องลองเสื้ออยู่ที่ไหน
Where is the fitting room?


💠💠
这就是我的号
Zhè jiù shì wǒ de hào 
นี่คือไซส์ของฉัน 
(This is just my size)
💠💠

能给我量一下吗?
Néng gěi wǒ liáng yí xià ma?
วัดตัวให้ฉันหน่อยได้ไหม
Could you measure me ?


💠💠
我能在穿一下吗?
Wǒ néng zài chuān yí xià ma?
ฉันสามารถสวมใส่ได้หรือไม่
May I put it on again?

💠💠

这个价格对我来说太贵了

Duì wǒ lái shuō, zhè gè jià gé tài gui le
สำหรับฉันราคาแพงเกินไป
 It’s too expensive for me


💠💠便宜点吧
Pián yi diǎn ba
ลดหน่อยได้ไหม 
Can it be cheaper?

💠💠


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节