คำศัพท์ภาษาจีน สี แม่สี 颜色
颜色                  
Yán sè                               
สี 
Colour  


👇👇👇

蓝色                   
Lán sè                              
สีฟ้า 
Sky blue 

👇👇👇


深蓝色               
Shēn lán sè                      
สีน้ำเงิน 
Blue


👇👇👇

红色                  
Hóng  sè                            
สีแดง 
Red


👇👇👇

粉红色 粉色     
Fěn hóng sè / Fěn sè    
สีชมพู 
Pink


👇👇👇

橙色               
Chéng sè                           
สีส้ม 
Orange

👇👇👇

绿色                 
Lǜ sè                                
สีเขียว 
Green 

👇👇👇


浅绿色            
Qiǎn lǜ sè                         
สีเขียวอ่อน 
Light green

👇👇👇

紫色                
Zǐ sè                     
สีม่วง 
Purple,Violet
     
👇👇👇

                                
黑色               
Hēi sè                   
สีดำ 
Black 
               
👇👇👇
                       
灰色              
Huī sè                   
สีเทา   
Grey

👇👇👇

                                    
白色             
Bái sè                    
สีขาว 
White
                     
👇👇👇

黄色           
Huáng sè           
สีเหลือง 
Yellow 

👇👇👇

棕色          
Zōng sè               
สีน้ำตาล 
Brown

👇👇👇

肉色         
Ròu sè                  
สีเนื้อ 
Biege 

👇👇👇

金色         
Jīn sè                     
สีทอง 
Golden 


👇👇👇


银色         
Yín sè                     
สีเงิน 
Silver

👇👇👇

卡其色    
 Kǎ qí sè               
 สีกากี 
Khaki

👇👇👇

三原色
Sān yuán sè 
แม่สี  
Primary color
(แดงเขียว 绿น้ำเงิน )💘💘💘💘💘


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节