คำศัพท์ภาษาจีน คำที่ใช้ในที่ทำการไปรษณีย์ 邮局用词邮局              
Yóu                           
ที่ทำการไปรษณีย์邮递员          
Yóu  yuán                  
บุรุษไปรษณีย์邮政编码      
Yóu zhèng biān        
รหัสไปรษณีย์邮戳             
Yóu chuō                       
ตราประทับไปรษณีย์信封             
Xìn fēng                         
ซองจดหมาย信纸             
Xìn zhǐ                           
กระดาษเขียนจดหมาย普通信         
 tōng xìn                    
จดหมายธรรมดา挂号信         
Guà hào xìn                   
จดหมายลงทะเบียน航空信        
Háng kōng xìn                
จดหมายเมล์อากาศ快递            
Kuài dì                           
EMSส่งของแบบด่วนพิเศษ集邮册        
 yóu cè                        
อัลบั้มแสตมป์
邮票           
Yóu piào                         
แสตมป์贴邮票       
Tiē yóu piào                    
ติดแสตมป์超重          
Chāo zhòng                    
น้ำหนักเกิน电报          
Diàn bào                         
โทรเลข电传          
Diàn chuán                     
โทรสาร
明信片      
Míng xìn piàn                  
โปสการ์ด邮袋          
Yóu dài                            
กระเป๋าบุรุษไปรษณีย์ 邮包          
Yóu bāo                           
พัสดุไปรษณีย์包裹          
Bāo guǒ                           
พัสดุไปรษณีย์ 收信人      
Shōu xìn rén                    
ผู้รับจดหมาย  发信人      
Fā xìn rén                        
ผู้ส่ง 邮费          
Yóu fèi                            
ค่าไปรษณียากร邮汇          
Yóu huì                           
ส่งธนาณัติ扫描枪      
Sǎo miáo qiāng               
เครื่องอ่านบาร์โค้ด箱子         
Xiāng zi                            
กล่อง


💦💦💦💦💦

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节