คำศัพท์ภาษาจีน เหล่ามะเขือนานาชนิด


        
      พืชสกุลมะเขือ ก็ต้องมีมะเขือ ใช่แล้วค่ะ นอกจากจะมีมะเขือ มะเขือเปราะ มะเขือยาว และมะเขืออื่นๆอีกมากมายในหมวดของมะเขือแล้ว ยังมีมะเขือเทศพันธ์ต่างๆ  รวมถึงมันฝรั่งด้วยน่ะเออ มามา!มาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนไปด้วยกันเลยค่ะ

茄子   
Qié zi  
มะเขือ

青茄    
Qīng qié 
มะเขือยาว

紫茄     
Zǐ qié 
มะเขือม่วง

圆茄     
Yuán qié 
มะเขือเปราะ

水茄    
Shuǐ qié  
มะเขือพวง

红茄      
Hóng qié 
มะเขือขม หรือมะเขือเอธิโอเปีย

毛茄      
Máo qié 
มะอึก

黄果茄    
Huáng guǒ  qié 
มะเขือขื่น

马铃薯/土豆   
Mǎ líng shǔ / Tǔdòu  
มันฝรั่ง

红果龙葵      
Hóng guǒ lóng kuí  
มะแว้งต้น

龙葵             
Lóng kuí   
มะแว้งนก

番茄 /西红柿   
 Fān qié / Xī hóng shì  
มะเขือเทศ

树番茄           
Shù fān qié  
มะเขือเทศต้น


圣女果         
 Shèng nǚ guǒ  
มะเขือเทศราชินี


                               💦💦💦
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节