ประโยคทักทาย ภาษาจีน


การทักทายของคนจีนนั้น  มีหลายรูปแบบ ซึ่งจะแบ่ง

ออกเป็น👇👇👇👇
1.การทักทายที่ใช้กันทั่วไป คือ คำว่า  สวัสดี   
你好
Nǐ hǎo !


แต่ถ้าทักทายกับผู้ใหญ่จะเปลี่ยนเป็น    
您好!
Nín hǎo!
2.การทักทายตามเวลา มีดังนี้

 ตอนเช้าจะทักทาย  

早上好   
Zǎo shang hǎo


 ตอนบ่าย จะทักทาย  

下午好  
Xià wǔ hǎo


 ตอนเย็นจะทักทาย    

晚上好  
Wǎn shàng hǎo3.การทักทายตามสถานการณ์ เช่น ช่วงเที่ยงเวลารับ
ประทานอาหาร ก็จะทักว่ารับประทานอาหารหรือยัง
 หรือ กินข้าวหรือยัง 吃饭了吗?Chī fàn le ma? 
 หรืออาจจะถามคุณว่า  คุณจะไปไหน ก็จะทักว่า 你去哪儿?Nǐ qù nǎr?
ตัวอย่างประโยค การทักทาย

A早上好!佳妮小姐。
       Zǎo shang hǎo! Jiā nī xiǎo jiě.
       สวัสดีครับ คุณเจนนี่B: 早上好!麦先生。近来好吗?
     Zǎo shang hǎo! Mài xiān shēng. Jìn lái hǎo ma?
     สวัสดีค่ะ คุณไมค์ สบายดีหรือเปล่าคะA很好,谢谢。你呢?
      Hěn hǎo, xièxiè. Nǐ ne?
      สบายดีครับ คุณเจนนี่สบายดีหรือเปล่าครับB:   我也很好。
       Wǒ yě hěn hǎo.

       สบายดีค่ะ💘💘💘💘💘💘💘💘💘


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节