บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก ตุลาคม, 2021

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

รูปภาพ
  ทำไมต้องรวมหัวกันคิดร้ายกับฉันด้วย  Why didn’t you set me up together? 为什么要合起伙来算计我? Wèi shén me yào hé qǐ huǒ lái suàn ji wǒ? * 算计  Suàn ji  คิดร้าย(ต่อบุคคลอื่นอย่างลับๆ) ;   วางแผนทำร้าย(ต่อคนอื่น) ;   วางแผนทำลายอย่างลับๆ   นี่คุณยังพูดภาษาคนอยู่ไหม   Are you talking sense? 你说的还是人话吗? Nǐ shuō de hái shì rén huà ma?   คุณทำให้ฉันอึ้งจริงๆ  You impress me indeed. 你还真是让我刮目相看。 Nǐ hái zhēn sh ì ràng wǒ guā mù xiāng kàn.   ทำไมถึงถูกจับได้ในสถานการณ์แบบนี้นะ   How come we were found by him under such circumstance? 怎么会是这种情况下被发现呢? Zěn me huì shì zhè zhǒng qíng kuàng xià b è i fà xiàn ne?   ฉันว่าคุณสองคนเป็นศัตรูกันในชาติที่แล้วแน่ๆ  Were you foes in previous life? 我说你们俩是前世的冤家吗? Wǒ shuō nǐ men liǎ shì qián shì de yuān jiā ma? * 冤家  Yuān jiā   ศัตรู ; คู่เวรคู่กรรมหรือคู่รักคู่แค้น   ชาติที่แล้วฉันไม่รู้จักคนอย่างเขาหรอก   I didn't know someone like him in my previous life. 我上辈子可不认识他这种人。 Wǒ shàng bèi zǐ kě b ú rèn shi tā zhè zhǒng rén.

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

รูปภาพ
  ฉันไม่มีว่างที่จะไปซักไซ้ความรับผิดชอบจากคุณหรอก   I am too busy to consider about your responsibilities. 我没空追究你的责任。 Wǒ méi k ò g zhuī jiù nǐ de zé rèn.   แต่ข้อสันนิษฐานไม่ได้หมายถึงหลักฐานนี่   But reasoning is not equal to evidence. 但推理并不等于证据。 Dàn tuī lǐ bìng bù děng yú zhèng jù.   พวกคุณวางใจได้ เรื่องที่ฉันไม่เคยทำ ไม่มีใครจะมาใส่ความฉันได้   Don’t worry. No one can frame me for what I didn’t do. 你们放心。我没有做过的事,没有人可以诬陷我。 Nǐ men fàng xīn. Wǒ méi yǒu zuò guò de shì, méi yǒu rén kě yǐ wú xiàn wǒ. * 诬陷  Wú xiàn ใส่ความ ; ใส่ร้าย   ฉันสงสัยว่าของที่ไม่มีที่มาที่ไปแบบนี้ คุณไม่กลัวเหรอว่าทานแล้วจะเกิดปัญหา   I have told you they are from unknown places. Aren’t you afraid of? 我都说了是来路不明的东西。你就不怕吃出问题吗? Wǒ d ō u shuō le shì lái lù bù míng de dōng xī. Nǐ jiù b ú pà chī chū wèn tí ma?   ดูท่าจะกินปูนร้อนท้องจริงๆ   It seems she has a guilty conscience. 看来真是做贼心虚啊。 Kàn lái zhēn sh ì zuò zéi xīn xū a. * 做贼心虚  Zuò zéi xīn xū   กินปูนร้อนท้อง ;  วัวสันหล

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

รูปภาพ
  คนเจ้าเล่ห์   Old fox ! 老狐狸。 Lǎo hú lí.   เห็นสะดือแล้ว   Belly button is seen. 肚脐露出来了。 Dù qí lù chū lái le.   ดูเหมือนว่าวันนี้จะหลบไม่พ้นแล้วสินะ  It seems that I can’t escape from it today. 看来今天是躲不过去了。 Kàn lái jīn tiān shì duǒ bú guò qù le.   คุณได้ประโยชน์แล้วขับไล่ไสส่งแบบนี้ไม่เหมาะมั้ง   Why you kicked down the ladder!? 你这么过河拆桥不合适吧。 Nǐ zhè me guò hé chāi qiáo bù hé shì ba. * 过河拆桥  Guò hé chāi qiáo   ได้รับผลประโยชน์แล้วแล้วถีบหัวส่ง   คุณกำลังเอางานมาแก้แค้นส่วนตัวสินะ   You are doing this for your personal hate, don’t you? 你在公报私仇吧? Nǐ zài gōng bào sī chóu ba?   ซุ่มโจมตีใช่ไหม  Isn’t it? Sneak attack. 是不是偷袭? Shì b ú shì tōu xí? * 偷袭  Tōu xí  จู่โจม ; ลอบโจมตี ; ซุ่มโจมตี   โชคดีที่ฉันรู้ทัน    It’s lucky for me to know it. 幸好我知道。 Xìng hǎo wǒ zhī dào.   คุณคงไม่ได้คิดว่าฉันกำลังทรมานคุณอยู่หรอกนะ  Don’t you think I am torturing you? 你不会以为我在折腾你吧? Nǐ b ú huì yǐ wéi wǒ zài zhē teng nǐ ba? * 折腾  Zhē teng  ทรมาน

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

รูปภาพ
  ผู้ชายเอาใจยากจริงๆ   It’s hard to make men happy form anger. 男人真难哄! Nán rén zhēn nán h ǒ ng!   คุณอย่าโม้แทนคุณพ่อของฉันเลยนะ  Please don’t brag about my father. 你就不要替我们家老头吹嘘了。 Nǐ jiù b ú yào tì wǒ men jiā lǎo tóu chuī xū le. * 吹嘘  Chuī xū   คุยโวโอ้อวด ; โม้   เพียงแค่คิดว่าตัวเองสายตาใช้ได้เลยน่ะสิ   I just feel I have a good view on people. 只是觉得自己眼光很好。 Zhǐ shì jué dé zì jǐ yǎn guāng hěn hǎo.   นี่มันที่สาธารณะ คุณไม่อายหรือไง   This is a public situation. Don’t you feel awkward? 这是公共场合。 你不尴尬吗? Zhè shì gōng gòng chǎng hé. Nǐ bù gān gà ma?   ถ้าจะอายก็อายด้วยกันสองคนนี่แหละ  It’s awkward for both of us. 尴尬也是咱俩一起尴尬嘛。 Gān gà yě shì zán liǎ y ì qǐ gān gà ma.   คนขี้งกอย่างนาย ไม่มีทางมีแฟนกับเขาหรอก   Man people like you won’t have a girlfriend. 像你这么抠的人,是不会有女朋友的。 Xiàng nǐ zhè me kōu de rén, shì b ú huì yǒu nǚ péng yǒu de.   รู้ทั้งรู้ว่าเขาไม่รับน้ำใจนี้ แต่ก็ยังอยากมาดูว่าพอจะช่วยอะไรได้ไหม   You have known that he won’t cherish a

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

รูปภาพ
    พูดได้น่าเกลียดจริงๆ  You voice is too bad. 说话真难听。 Shuō huà zhēn nán tīng.   ตอนนี้คุณไม่เป็นมิตรกับฉันเอามากๆเลยนะ  You are very unfriendly to me now. 你现在对我很不友好。 Nǐ xiàn zài duì wǒ hěn bù yǒu hǎo.   เมื่อกี้ฉันอยู่ในห้องน้ำแล้วขาพลิกน่ะ  I just sprained my ankle in the bathroom. 我刚才在洗手间把脚崴了。 Wǒ gang cái zài xǐ shǒu jiān bǎ jiǎo wǎi le. * 崴  Wǎi  (ขาหรือเท้า)เคล็ด ;  ขัดยอก   ฉันไม่ชอบบรรยากาศแบบนั้นจริงๆ   I really don’t like that occasion. 我真的很不喜欢那种场合。 Wǒ zhēn de hěn bù xǐ huān nà zhǒng chǎng hé.   ภารกิจที่สำคัญที่สุดของคุณในตอนนี้  You most important task now. 你现在最重要的任务。 Nǐ xiàn zài zuì zhòng yào de rèn wù.   การที่จะรับมือกับพวกบ้างาน ก็ต้องเอาชนะด้วยงานสินะ   Indeed as expected to win over workaholics with work only. 果然对付工作狂,还是得靠工作取胜。 Guǒ rán duì fù gōng zuò kuáng, hái shì d ě i kào gōng zuò qǔ shèng.   ฉันแค่อยากให้ทุกอย่างกลับไปเป็นเหมือนเดิม   I’m just getting everything back on track. 我只是让一切回归到正轨。 Wǒ zhǐ shì

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

รูปภาพ
  นี่คือของส่วนตัวของเขานะ   This is him personal belongings. 这个是他的私人物品。 Zhè gè shì tā de sī rén wù pǐn.   ฉันเอาให้เขาเองกับมือจะดีกว่า  I’d better give it to him myself. 我还是亲自交给他比较好。 Wǒ hái shì qīn zì jiāo gěi tā bǐ jiào hǎo.   ไม่มีใครสนหรอกว่าคุณจะทำอะไร  Nobody cares what you do. 没人管你干什么。 Méi rén guǎn nǐ gàn shén me.   พวกคุณเล่นเกมสายลับกันไปนะ  You play spy games! 你们玩间谍游戏吧。 Nǐ men wán jiàn dié yóu xì ba.   ข้อดีเยอะซะจนนับไม่ถ้วนเลย   You have countless advantages. 优点根本多的数都数不完。 Yōu diǎn gēn běn duō de shǔ dōu shǔ bù wán.   พวกเรารู้ใจกันขึ้นทุกวันจริงๆ We really have more and more tacit understanding. 我们真是越来越有默契了。 Wǒ men zhēn shì yuè lái yuè yǒu mò qì le.   คุณเล่นอะไรอยู่เนี่ย  What the hell are you doing? 你搞什么把戏啊? Nǐ gǎo shén me bǎ xì a?   คุณเพิ่งบอกฉันว่าฉันเป็นห่วงมากเกินไป   You just told me that my worry was unnecessary. 你刚刚跟我说完我担心是多余的。 Nǐ gāng gāng gēn wǒ shuō wán wǒ dān xīn shì duō yú de.   ครั้งนี้จะใช้ข้ออ้างอะไรอีก  What’s the excuse this time? 这次又是什么借口?

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

รูปภาพ
  เมื่อกี้ฉันพูดแรงไปหรือเปล่า  Did I say something crossing the line? 我刚刚是不是说得太重了。 Wǒ gāng gāng shì b ú shì shuō de tài zhòng le.   ทำไมเธอเลือกที่รักมักที่ชัง   Why do you treat them differently? 你为什么厚此薄彼啊? Nǐ wèi shén me hòu cǐ bó bǐ a? * 厚此薄彼  Hòu cǐ bó bǐ  ลำเอียง ;  เลือกที่รักมักที่ชัง ; ฝนตกไม่ทั่วฟ้า   ระวังฉันล่วงเกินคุณนะ I will do some bad things to you. 小心我非礼你。 Xiǎo xīn wǒ fēi lǐ nǐ.   เชิญเลย   I’d like that very much. 求之不得。 Qiú zhī bù dé.   ฉันแน่นหน้าอกหายใจไม่ออก  I have chest tightness and shortness of breath. 我脑闷气短。 Wǒ nǎo mèn qì duǎn.   ที่นี่มีกล้องวงจรปิด ฉันจะฟ้องว่าคุณคุกคามทางเพศได้นะ   There’s a surveillance camera here I can sue you for sexual harassment. 这里有监控,我可以告你性骚扰。 Zhè l ǐ yǒu jiān kòng, wǒ kě yǐ gào nǐ xìng sāo rǎo. * 性骚扰  Xìng sāo rǎo   ล่วงละเมิดทางเพศ ;  คุกคามทางเพศ   คุณรู้ข่าววงในอะไรมาใช่ไหม  Do you know any inside information? 你是不是知道什么内部消息啊? Nǐ shì b ú shì zhī dào shén me nèi bù xiāo xī