30 ตุลาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 ทำไมต้องรวมหัวกันคิดร้ายกับฉันด้วย Why didn’t you set me up together?

为什么要合起伙来算计我?

Wèi shén me yào hé qǐ huǒ lái suàn ji wǒ?

*算计 Suàn ji คิดร้าย(ต่อบุคคลอื่นอย่างลับๆ); วางแผนทำร้าย(ต่อคนอื่น); วางแผนทำลายอย่างลับๆ

 

นี่คุณยังพูดภาษาคนอยู่ไหม Are you talking sense?

你说的还是人话吗?

Nǐ shuō de hái shì rén huà ma?

 

คุณทำให้ฉันอึ้งจริงๆ You impress me indeed.

你还真是让我刮目相看。

Nǐ hái zhēn shì ràng wǒ guā mù xiāng kàn.

 

ทำไมถึงถูกจับได้ในสถานการณ์แบบนี้นะ How come we were found by him under such circumstance?

怎么会是这种情况下被发现呢?

Zěn me huì shì zhè zhǒng qíng kuàng xià bèi fà xiàn ne?

 

ฉันว่าคุณสองคนเป็นศัตรูกันในชาติที่แล้วแน่ๆ Were you foes in previous life?

我说你们俩是前世的冤家吗?

Wǒ shuō nǐ men liǎ shì qián shì de yuān jiā ma?

*冤家 Yuān jiā  ศัตรู ;คู่เวรคู่กรรมหรือคู่รักคู่แค้น

 

ชาติที่แล้วฉันไม่รู้จักคนอย่างเขาหรอก I didn't know someone like him in my previous life.

我上辈子可不认识他这种人。

Wǒ shàng bèi zǐ kě bú rèn shi tā zhè zhǒng rén.

 

ถ้าเกิดว่าคุณฉลาดสักหน่อย รอบคอบหน่อย พวกเราก็คงจะไม่มาถึงขั้นนี้หรอก If you can be a little bit smarter and a little bit more careful, we wouldn’t have come to this.

你要是能够聪明一点,谨慎一点,我们就不至于落到这种地步。

Nǐ yào shì néng gòu cōng míng yì diǎn, jǐn shèn yì diǎn, wǒ men jiù bú zhì yú luò dào zhè zhǒng dì bù.

 

อย่ามาโทษฉันทุกเรื่องนะ Don’t blame me for everything!

别什么事都怪我啊!

Bié shén me shì dōu guài wǒ a!

 

คุณสองคนทำตัวเป็นเด็กพอกันทั้งคู่เลย You’re both childish!

两个人真是一个比一个幼稚。

Liǎng gè rén zhēn shì yí gè bǐ yí gè yòu zhì.

 

พวกคุณสองคน เอาแต่รังแกฉัน You two! You just bully me!

你们两个啊!就知道欺负我!

Nǐ men liǎng gè a! Jiù zhī dào qī fù wǒ!💙💙💙💙💙💙💙💙💙


ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ฉันไม่มีว่างที่จะไปซักไซ้ความรับผิดชอบจากคุณหรอก 

I am too busy to consider about your responsibilities.

我没空追究你的责任。

Wǒ méi kòg zhuī jiù nǐ de zé rèn.

 


แต่ข้อสันนิษฐานไม่ได้หมายถึงหลักฐานนี่ 

But reasoning is not equal to evidence.

但推理并不等于证据。

Dàn tuī lǐ bìng bù děng yú zhèng jù.

 


พวกคุณวางใจได้ เรื่องที่ฉันไม่เคยทำ ไม่มีใครจะมาใส่ความฉันได้ 

Don’t worry. No one can frame me for what I didn’t do.

你们放心。我没有做过的事,没有人可以诬陷我。

Nǐ men fàng xīn. Wǒ méi yǒu zuò guò de shì, méi yǒu rén kě yǐ wú xiàn wǒ.

*诬陷 Wú xiànใส่ความ;ใส่ร้าย

 


ฉันสงสัยว่าของที่ไม่มีที่มาที่ไปแบบนี้ คุณไม่กลัวเหรอว่าทานแล้วจะเกิดปัญหา  

I have told you they are from unknown places. Aren’t you afraid of?

我都说了是来路不明的东西。你就不怕吃出问题吗?

Wǒ dōu shuō le shì lái lù bù míng de dōng xī. Nǐ jiù bú pà chī chū wèn tí ma?

 


ดูท่าจะกินปูนร้อนท้องจริงๆ 

It seems she has a guilty conscience.

看来真是做贼心虚啊。

Kàn lái zhēn shì zuò zéi xīn xū a.

*做贼心虚 Zuò zéi xīn xū  กินปูนร้อนท้อง; วัวสันหลังหวะ

 


เธอร้อนใจฉันก็ร้อนใจ 

When she is worried, I get worried too.

她着急我也着急。

Tā zhāo jí wǒ yě zhāo jí.

 


ฉันคงไม่สามารถฟังคำพูดของคุณแค่ฝ่ายเดียว 

I can’t base on your single word.

我总不能因为听了你的一面之词。

Wǒ zǒng bù néng yīn wèi tīng le nǐ de yí miàn zhī cí.

 


คุณคิดว่าเธอกลัวความผิดแล้วหนีไปเหรอ  

You think she ran away for fear of her fault?

你觉得她畏罪潜逃了?

Nǐ jué dé tā wèi zuì qián táo le?

*畏罪潜逃 Wèi zuì qián táo กลัวความผิดแล้วหลบหนี

 


นี่คือท่าทีที่คุยกับเจ้านายเหรอ 

That’s your attitude to talk with your boss?

这是跟老板讲话的态度吗?

Zhè shì gēn lǎo bǎn jiǎng huà de tài dù ma?

 


นี่คุณรู้กติกาในการทำธุรกิจไหมเนี่ย 

Do you still respect the rules of business?

你还讲不讲商场规矩了?

Nǐ hái jiǎng bù jiǎng shāng chǎng guī le?

 


พวกคุณสองคนเข้าขากันเป็นปี่เป็นขลุ่ยเชียวนะ 

You two echo each other in harmony!

你们俩个一唱一和的很默契啊!

men liǎ gè yí chàng yí hè de hěn mò qì a!

 


พวกคุณไม่คบกันไปเลยล่ะ 

Why don’t you just get together?

你们干脆在一起好了?

men gān cuì zài yì qǐ hǎo le?💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕
ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


คนเจ้าเล่ห์ 

Old fox

老狐狸。

Lǎo hú lí.

 


เห็นสะดือแล้ว 

Belly button is seen.

肚脐露出来了。

Dù qí lù chū lái le.

 


ดูเหมือนว่าวันนี้จะหลบไม่พ้นแล้วสินะ 

It seems that I can’t escape from it today.

看来今天是躲不过去了。

Kàn lái jīn tiān shì duǒ bú guò qù le.

 คุณได้ประโยชน์แล้วขับไล่ไสส่งแบบนี้ไม่เหมาะมั้ง 

Why you kicked down the ladder!?

你这么过河拆桥不合适吧。

Nǐ zhè me guò hé chāi qiáo bù hé shì ba.

*过河拆桥 

Guò hé chāi qiáo 

ได้รับผลประโยชน์แล้วแล้วถีบหัวส่ง

 คุณกำลังเอางานมาแก้แค้นส่วนตัวสินะ 

You are doing this for your personal hate, don’t you?

你在公报私仇吧?

Nǐ zài gōng bào sī chóu ba?

 


ซุ่มโจมตีใช่ไหม 

Isn’t it? Sneak attack.

是不是偷袭?

Shì bú shì tōu xí?

*偷袭 

Tōu xí 

จู่โจม ;ลอบโจมตี;ซุ่มโจมตี

 


โชคดีที่ฉันรู้ทัน  

It’s lucky for me to know it.

幸好我知道。

Xìng hǎo wǒ zhī dào.

 


คุณคงไม่ได้คิดว่าฉันกำลังทรมานคุณอยู่หรอกนะ 

Don’t you think I am torturing you?

你不会以为我在折腾你吧?

Nǐ bú huì yǐ wéi wǒ zài zhē teng nǐ ba?

*折腾 

Zhē teng 

ทรมาน

 


เป็นเพื่อนบ้านกันก็ควรรู้จักกันไว้ให้มากหน่อย 

We should know each other better since we are neighbors.

邻里之间还是应该多了解些。

Lín lǐ zhī jiān hái shì yīng gāi duō liǎo jiě xiē.

 


คุณเชื่อคนง่ายๆแบบนี้เลยเหรอ

You can trust people so easily?

你就这么轻易地相信别人?

Nǐ jiù zhè me qīng yì de xiāng xìn bié rén?

 


นั่นอาจจะอธิบายได้ว่าเราถูกชะตากันมั้ง 

That maybe it’s because we fit each other.

那可能说明我们比较投缘吧。

Nà kě néng shuō míng wǒ men bǐ jiào tóu yuán ba.

 


คุณเองก็ชอบดาราศาสตร์เหรอ 

You like astronomy?

你也喜欢天文?

Nǐ yě xǐ huān tiān wén?

*天文 

Tiān wén 

ดาราศาสตร์

 


💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖
ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ผู้ชายเอาใจยากจริงๆ 

It’s hard to make men happy form anger.

男人真难哄!

Nán rén zhēn nán hǒng!

 


คุณอย่าโม้แทนคุณพ่อของฉันเลยนะ 

Please don’t brag about my father.

你就不要替我们家老头吹嘘了。

Nǐ jiù bú yào tì wǒ men jiā lǎo tóu chuī xū le.

*吹嘘 

Chuī xū  

คุยโวโอ้อวด ;

โม้

 


เพียงแค่คิดว่าตัวเองสายตาใช้ได้เลยน่ะสิ 

I just feel I have a good view on people.

只是觉得自己眼光很好。

Zhǐ shì jué dé zì jǐ yǎn guāng hěn hǎo.

 นี่มันที่สาธารณะ คุณไม่อายหรือไง 

This is a public situation. Don’t you feel awkward?

这是公共场合。 你不尴尬吗?

Zhè shì gōng gòng chǎng hé. Nǐ bù gān gà ma?

 


ถ้าจะอายก็อายด้วยกันสองคนนี่แหละ 

It’s awkward for both of us.

尴尬也是咱俩一起尴尬嘛。

Gān gà yě shì zán liǎ yì qǐ gān gà ma.

 


คนขี้งกอย่างนาย ไม่มีทางมีแฟนกับเขาหรอก 

Man people like you won’t have a girlfriend.

像你这么抠的人,是不会有女朋友的。

Xiàng nǐ zhè me kōu de rén, shì bú huì yǒu nǚ péng yǒu de.

 


รู้ทั้งรู้ว่าเขาไม่รับน้ำใจนี้ แต่ก็ยังอยากมาดูว่าพอจะช่วยอะไรได้ไหม 

You have known that he won’t cherish about that, but you are just coming to see if you can help.

明知道人家不领情,还偏要过来看看能不能帮忙。

Míng zhī dào ren jiā bù lǐng qíng, hái piān yào guò lái kàn kan néng bù néng bāng máng.

 


ฉันไม่มีอะไรไม่พอใจคุณเลยน่ะ

I have got nothing against you.

我对你没有任何意见。

Wǒ duì nǐ méi yǒu rèn hé yì jiàn.

 


ฉันไม่ควรให้เกิดข้อผิดพลาดในเวลาแบบนี้ 

I should not make such mistakes under this condition.

我不应该在这种时候出现这种失误。

Wǒ bù yīng gāi zài zhè zhǒng shí hòu chū xiàn zhè zhǒng shī wù.

 


ฉันไม่ได้มีความคิดร้ายๆอย่างที่คุณคิด 

I am not a conspiracy theories person as you think.

我没有你想的那么阴谋论。

Wǒ méi yǒu nǐ xiǎng de nà me yīn móu lùn.

*阴谋论 

Yīn móu lùn 

ทฤษฎีสมคบคิด

 


ทางที่ดีคุณอย่าได้คืบจะเอาศอก 

You’d better don’t push your luck.

你最好别得寸进尺。

Nǐ zuì hǎo bié dé cùn jìn chǐ.

*得寸进尺 

Dé cùn jìn chǐ 

ได้คืบจะเอาศอก (โลภ; ไม่รู้จักพอ)

 


สำหรับคนที่ได้คืบจะเอาศอกอย่างคุณ มันเหมาะสมมากๆเลยนะ 

For people always wanting more, like you pushed your luck.

对你这种得寸进尺的人在合适不过。

Duì nǐ zhè zhǒng dé cùn jìn chǐ de rén zài hé shì bú guò.

🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇

29 ตุลาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


 

พูดได้น่าเกลียดจริงๆ You voice is too bad.

说话真难听。

Shuō huà zhēn nán tīng.

 

ตอนนี้คุณไม่เป็นมิตรกับฉันเอามากๆเลยนะ You are very unfriendly to me now.

你现在对我很不友好。

Nǐ xiàn zài duì wǒ hěn bù yǒu hǎo.

 

เมื่อกี้ฉันอยู่ในห้องน้ำแล้วขาพลิกน่ะ I just sprained my ankle in the bathroom.

我刚才在洗手间把脚崴了。

Wǒ gang cái zài xǐ shǒu jiān bǎ jiǎo wǎi le.

*崴 Wǎi (ขาหรือเท้า)เคล็ด ; ขัดยอก

 

ฉันไม่ชอบบรรยากาศแบบนั้นจริงๆ I really don’t like that occasion.

我真的很不喜欢那种场合。

Wǒ zhēn de hěn bù xǐ huān nà zhǒng chǎng hé.

 

ภารกิจที่สำคัญที่สุดของคุณในตอนนี้ You most important task now.

你现在最重要的任务。

Nǐ xiàn zài zuì zhòng yào de rèn wù.

 

การที่จะรับมือกับพวกบ้างาน ก็ต้องเอาชนะด้วยงานสินะ Indeed as expected to win over workaholics with work only.

果然对付工作狂,还是得靠工作取胜。

Guǒ rán duì fù gōng zuò kuáng, hái shì děi kào gōng zuò qǔ shèng.

 

ฉันแค่อยากให้ทุกอย่างกลับไปเป็นเหมือนเดิม I’m just getting everything back on track.

我只是让一切回归到正轨。

Wǒ zhǐ shì ràng yí qiè huí guī dào zhèng guǐ.

*正轨 Zhèng guǐ เส้นทางที่ถูกต้อง 

 

นี่เป็นหน้าที่ของฉัน This is my duty.

这是我的职责所在。

Zhè shì wǒ de zhí zé suǒ zài.

 

จะว่าไป ตอนเรียนมหาวิทยาลัย ฉันคอยช่วยกันท่าพวกผู้หญิงให้คุณไม่น้อยเลยนะ In fact, I blocked a lot of pursuers for you when at college.

说起来,上大学的时候我可是帮你挡了不少桃花呢。

Shuō qǐ lái, shàng dà xué de shí hòu wǒ kě shì bāng nǐ dǎng le bù shǎo táo huā ne.

 

ความผิดชั่วครั้งชั่วคราวพอเข้าใจได้ แต่หวังว่าต่อจากนี้ คุณจะพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดเสียงรบกวนที่ไม่จำเป็น Occasional mistakes are understandable. But I hope that in the days to come you can try to avoid making such unnecessary noise.

偶尔的失误可以理解。但是希望以后的日记里尽量避免发出这种不必要的噪音。

Ǒu ěr de shī wù kě yǐ lǐ jiě. Dàn shì xī wàng yǐ hòu de rì jì lǐ jǐn liàng bì miǎn fā chū zhè zhǒng bú bì yào de zào yīn.

 

ดูเหมือนฉันคงคิดมากไปเอง It seems that it’s me who is thinking too much.

看来是我多虑了。

Kàn lái shì wǒ duō lǜ le.💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


นี่คือของส่วนตัวของเขานะ 

This is him personal belongings.

这个是他的私人物品。

Zhè gè shì tā de sī rén wù pǐn.

 


ฉันเอาให้เขาเองกับมือจะดีกว่า 

I’d better give it to him myself.

我还是亲自交给他比较好。

Wǒ hái shì qīn zì jiāo gěi tā bǐ jiào hǎo.

 


ไม่มีใครสนหรอกว่าคุณจะทำอะไร 

Nobody cares what you do.

没人管你干什么。

Méi rén guǎn nǐ gàn shén me.

 


พวกคุณเล่นเกมสายลับกันไปนะ 

You play spy games!

你们玩间谍游戏吧。

men wán jiàn dié yóu xì ba.

 


ข้อดีเยอะซะจนนับไม่ถ้วนเลย 

You have countless advantages.

优点根本多的数都数不完。

Yōu diǎn gēn běn duō de shǔ dōu shǔ bù wán.

 


พวกเรารู้ใจกันขึ้นทุกวันจริงๆ

We really have more and more tacit understanding.

我们真是越来越有默契了。

Wǒ men zhēn shì yuè lái yuè yǒu mò qì le.

 


คุณเล่นอะไรอยู่เนี่ย 

What the hell are you doing?

你搞什么把戏啊?

Nǐ gǎo shén me bǎ xì a?

 


คุณเพิ่งบอกฉันว่าฉันเป็นห่วงมากเกินไป 

You just told me that my worry was unnecessary.

你刚刚跟我说完我担心是多余的。

Nǐ gāng gāng gēn wǒ shuō wán wǒ dān xīn shì duō yú de.

 


ครั้งนี้จะใช้ข้ออ้างอะไรอีก 

What’s the excuse this time?

这次又是什么借口?

Zhè cì yòu shì shén me jiè kǒu?

 


ช่วงนี้ฉันไม่ได้ซื้อของเลยนะ 

I haven’t bought anything recently.

我最近没有买东西啊。

Wǒ zuì jìn méi yǒu mǎi dōng xī a.

 


ฉันจะให้ฝ่ายบุคคลร่างหนังสือประกาศเลิกจ้าง  

I’ll ask the HR to draw up a dismissal announcement.

我会让人事部拟定一份辞退公告。

Wǒ huì ràng rén shì bù nǐ dìng yí fèn cí tuì gōng gào.

*拟定 Nǐ dìng ร่างและกำหนด

*辞退 Cí tuì เลิกจ้าง ; ให้ออก

*公告 Gōng gào ประกาศ

 


นี่ไม่ใช่การขาดงานโดยไร้เหตุผลอย่างที่คุณว่า 

It’s not what you said about absenteeism for no reason.

这并不是你说的无故旷工。

Zhè bìng bú shì nǐ shuō de wú gù kuàng gōng

*无故 Wú gù ไม่มีสาเหตุ ไม่มีเหตุผล

*旷工 Kuàng gōng ขาดงาน(โดยไม่ได้ลา)
💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕
28 ตุลาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


เมื่อกี้ฉันพูดแรงไปหรือเปล่า Did I say something crossing the line?

我刚刚是不是说得太重了。

Wǒ gāng gāng shì bú shì shuō de tài zhòng le.

 

ทำไมเธอเลือกที่รักมักที่ชัง Why do you treat them differently?

你为什么厚此薄彼啊?

Nǐ wèi shén me hòu cǐ bó bǐ a?

*厚此薄彼 Hòu cǐ bó bǐ ลำเอียง ; เลือกที่รักมักที่ชัง;ฝนตกไม่ทั่วฟ้า

 

ระวังฉันล่วงเกินคุณนะ I will do some bad things to you.

小心我非礼你。

Xiǎo xīn wǒ fēi lǐ nǐ.

 

เชิญเลย I’d like that very much.

求之不得。

Qiú zhī bù dé.

 

ฉันแน่นหน้าอกหายใจไม่ออก I have chest tightness and shortness of breath.

我脑闷气短。

Wǒ nǎo mèn qì duǎn.

 

ที่นี่มีกล้องวงจรปิด ฉันจะฟ้องว่าคุณคุกคามทางเพศได้นะ There’s a surveillance camera here I can sue you for sexual harassment.

这里有监控,我可以告你性骚扰。

Zhè lǐ yǒu jiān kòng, wǒ kě yǐ gào nǐ xìng sāo rǎo.

*性骚扰 Xìng sāo rǎo  ล่วงละเมิดทางเพศ ; คุกคามทางเพศ

 

คุณรู้ข่าววงในอะไรมาใช่ไหม Do you know any inside information?

你是不是知道什么内部消息啊?

Nǐ shì bú shì zhī dào shén me nèi bù xiāo xī a?

 

ฉันจะให้ฝ่ายบุคคลยกเลิกสัญญาจ้างกับคุณ I’ll ask the HR to terminate the labor relationship with you.

我会让人事部和你解除劳动关系。

Wǒ huì ràng rén shì bù hé nǐ jiě chú láo dòng guān xi.

 

ถ้าข้างกายคนที่คุณชอบ มีคนที่เหมาะสมกับเขามากกว่าปรากฏตัวขึ้น คุณจะไม่ยอมแพ้เหรอ If there is a more suitable person for the one you like, won’t you give up?

如果你喜欢的人身边出现了一个更适合他的人,你不会放弃吗?

Rú guǒ nǐ xǐ huān de rén shēn biān chū xiàn le yí gè gèng shì hé tā de rén, nǐ bú huì fàng qì ma?

 

การศึกษาสูงก็ไม่ได้แปลว่าศักยภาพสูง High education does not mean strong capability.

学历高也不等于能力高。

Xué lì gāo yě bù děng yú néng lì gāo.

 

ฉันรอให้เขาเป็นฝ่ายติดต่อฉันมาตลอด I’ve been waiting for him to contact me actively.

我一直在等他主动联系我。

Wǒ yì zhí zài děng tā zhǔ dòng lián xì wǒ.

 

เธอดูชีพจรฉันยังปกติอยู่ไหม Check if my pulse is OK?

你看我脉搏还行吗?

Nǐ kàn wǒ mài bó hái xíng ma?

 

ผู้ชายมีแต่หลอกลวง  Men are liars!

男人都是大猪蹄子。

Nán rén dōu shì dà zhū tí zi.

*大猪蹄子 Dà zhū tí zi ผู้ชายหลอกลวง; หลายใจ (คำด่า)💖💖💖💖💖💖💖💖💖
ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ฉันขึ้นกล้องขนาดนี้ I look good on photos.

我这么上镜。

Wǒ zhè me shàng jìng.

 

ฉันเห็นด้วยกับสิ่งที่เขาพูด I agree with her.

我非常同意她的说法。

Wǒ fēi cháng tóng yì tā de shuō fǎ.

 

พวกเรามาทำอะไรที่นี่ What are we doing here?

我们在这里干嘛?

Wǒ men zài zhè lǐ gàn ma?

 

พวกเรามาจับชู้ไง We are here to catch them.

我们来捉奸的呀。

Wǒ men lái zhuō jiān de ya.

*捉奸 Zhuō jiān  จับชู้

 

ไม่ใช่ว่าหลับไปแล้วนะ Is she sleeping now?

不会已经睡着了吧?

Bú huì yǐ jīng shuì zháo le ba?

 

สมแล้วที่คุณเป็นแบบอย่าง เป็นไอดอลของฉัน  You are my hero, my idol.

你不愧是我的楷模,是我的偶像。

Nǐ bú kuì shì wǒ de kǎi mó, shì wǒ de ǒu xiàng.

 

ครั้งนี้ฉันเลยอยากทำอะไรที่ต่างออกไป So I wanna something different this time.

我这次就想做点不一样的事情。

Wǒ zhè cì jiù xiǎng zuò diǎn bù yí yàng de shì qíng.

 

แต่เหมือนเขาไม่ค่อยถนัดเล่นเกม But he doesn’t seem to be very good at games.

可是他好像不太擅长玩游戏。

Kě shì tā hǎo xiàng bú tài shàn cháng wán yóu xì.

 

ฉันว่าแล้วโดนอวดความหวานอีกแล้ว I know I just heard other’s love story.

我知道我自己又吃了一大碗狗粮。

Wǒ zhī dào wǒ zì jǐ yòu chī le yí dà wǎn gǒu liáng.

 

ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะอะไรที่กลางๆหน่อย If you wanna play by the rules.

如果你想中规中矩一点呢。

Rú guǒ nǐ xiǎng zhōng guī zhōng jǔ yì diǎn ne.

*中规中矩 Zhōng guī zhōng jǔ คำพูดและการกระทำเป็นไปตามจรรยาบรรณและกฎหมาย

 

ฉันแค่เห็นว่างานเขากดดันมาก ก็เลยอยากให้ชีวิตเขามีสีสันซะหน่อย I just think he has lots of pressure of work lately, so I wanna make him relax.

我只是看他工作压力太大,所以想让他的业余生活丰富一点。

Wǒ zhǐ shì kàn tā gōng zuò yā lì tài dà, suǒ yǐ xiǎng ràng tā de yè yú shēng huó fēng fù yì diǎn.

 

มั่นใจและแน่ใจ I am sure.

确定以及肯定。

Què dìng yǐ jí kěn dìng.

 💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖
ประโยคที่พบเจอได้บ่อยในช่วงใกล้เทศกาลตรุษจีน 春节

  春节 Chūn jié เทศกาลตรุษจีน The Spring Festival / Chinese New Year 春节即农历新年。 Chūn jié jí nóng lì xīn nián. ตรุษจีนคือปีใหม่ตามปฏิ...