ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


คุณชักช้าจริงๆ 

You are so slow.

你真磨叽。

Nǐ zhēn mó jī.

 


คุณจะทำเป็นว่าไม่มีมันไม่ได้ 

You cannot just ignore it.

你不能当它不存在。

Nǐ bù néng dāng tā bù cún zài.

 


คุณคิดถึงผลที่จะตามมาบ้างไหม 

Have you thought about it?

你考虑过后果没有?

Nǐ kǎo lǜ guò hòu guǒ méi yǒu?

 


ทำงานเป็นบ้าเป็นหลังกันทุกวัน 

We were so excited and stimulated.

每天跟打了鸡血一样。

Měi tiān gēn dǎ le jī xuě yí yàng.

 


เอาแต่คิดว่าจะทำงานให้ออกมาดีได้ยังไง 

Only thinking about how to get the job done.

就想着怎么把工作做好。

Jiù xiǎng zhe zěn me bǎ gōng zuò zuò hǎo.

 ทำยังไงให้บริษัทเข้าที่เข้าทาง 

How to get the company on track.

怎么让公司步入正轨。

Zěn me ràng gōng sī bù rù zhèng guǐ.

 


แต่คุณไม่สามารถเอาความผิดพลาดแค่ครั้งเดียวมาเป็นความผิดพลาดตลอดชีวิตนะ  

But you cannot turn a one-time fault into a lifetime one.

但是你不能将自己的一时过错变成一生的过错。

Dàn shì nǐ bù néng jiāng zì jǐ de yì shí guò cuò biàn chéng yì shēng de guò cuò.

 


ไม่ว่ายังไงฉันก็จะขัดขวางไม่ให้พวกเธออยู่ด้วยกัน   

I will stop you two from being together on all accounts.

无论如何我都会阻止你们两个在一起。

Wú lùn rú hé wǒ dōu huì zǔ zhǐ nǐ men liǎng gè zài yì qǐ.

 


คุณตัดสินใจจมอยู่กับความรู้สึกผิดนี้ เพื่อแสดงความจริงใจของคุณใช่ไหม  

Do you intend to live with the sense of guilt so that it can show your sincerity?

你打算就这样怀着这个愧疚好以此来显示你很真诚,对吗?

Nǐ dǎ suàn jiù zhè yàng huái zhe zhè gè kuì jiù hǎo yǐ cǐ lái xiǎn shì nǐ hěn zhēn chéng, duì ma?

 


แค่เป็นหวัดหนักหน่อยก็แทบจะเขียนพินัยกรรมแล้ว 

If they have a bad cold, they will write into their suicide note.

得个重感冒恨不得写遗书。

Dé gè zhòng gǎn mào hèn bù dé xiě yí shū.

 


ผู้ชายน่ะ บางครั้งก็ไม่ได้เข้มแข็งเหมือนกับที่พวกเราคิดจริงๆหรอก 

Men. Sometimes are not as tough as we imagined.

男人。有的时候还真不像我们想象的那么坚强。

Nán rén. Yǒu de shí hòu hái zhēn bú xiàng wǒ men xiǎng xiàng de nà me jiān qiáng.

 


มิน่าล่ะวัยรุ่นหลายคนถึงชอบดูแลสุขภาพ 

No wonder so many young people like health-related program.

难怪得这么多年轻人都喜欢养生。

Nán guài de zhè me duō nián qīng rén dōu xǐ huān yǎng shēng.

 


ต่างคนต่างอยู่ แค่นี้โลกก็สงบสุขแล้ว 

It would be a peaceful world if everyone just mined their own business.

大家各自安好不就世界和平了嘛。

Dà jiā gè zì ān hǎo bú jiù shì jiè hé píng le ma.💘💘💘💘

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节