ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ฉันกับเขาไม่ได้เป็นอะไรแบบที่คุณคิด 

Our relationship isn’t like that.

我跟他不是你以为的那种关系。

Wǒ gēn tā bú shì nǐ yǐ wéi de nà zhǒng guān xì.

 

ฉันมันเป็นแค่ป้ายสแตนดี้ที่ไม่มีความรู้สึก 

I’m just a walking corpse.

我就是一个没有感情的人形立牌。

Wǒ jiù shì yí gè méi yǒu gǎn qíng de rén xíng lì pái.

*人形立牌 

Rén xíng lì pái 

ป้ายสแตนดี้

 

เป็นคนที่เวลาตกฟากไม่เป็นมิตรกัน 

He and I can never get along well.

八字不合的关系。

Bā zì bù hé de guān xì.

*八字 

Bā zì  

วันเดือนปีเกิด; 

ดวง(ชะตาที่เชื่อกันในทางโหราศาสตร์)

 


แม้แต่เวลาตกฟากของฉันคุณก็รู้แล้วเหรอ 

Sound like you want us to get along well.

你连我八字都知道了。

Nǐ lián wǒ bā zì dōu zhī dào le.

 

ยังไงซะพวกคุณก็บรรลุนิติภาวะแล้ว 

After all, you are both adults.

毕竟你们是成年人嘛。

jìng nǐ men shì chéng nián rén ma.

 

คุณดูสิว่าเขายงหนุ่มแน่นขนาดนี้ ดูก็รู้ว่าไม่มีความสามารถอะไร 

Look how young is. He doesn’t look competent at all.

你看看他这年纪轻轻的。 一看就没什么本事。

Nǐ kàn kan tā zhè nián jì qīng qīng de. Yī kàn jiù méi shén me běn shì.

 


คงไม่ได้ใช้เส้นหรอกใช่ไหม 

He must’ve pulled some strings.

别是什么关系户吧。

Bié shì shén me guān xì hù ba.

* 关系户 

Guān xì hù  

 เส้นสาย

 


ฉันสาบานว่าจะปิดปากเงียบ 

I swear I’ll be tight-lipped.

我发誓守口瓶。

Wǒ fā shì shǒu kǒu píng.

*守口瓶 

Shǒu kǒu píng

ปิดปากเงียบ

 


ขอคุณไว้ชีวิตฉันด้วย 

Please spare my life.

请你饶我不死。

Qǐng nǐ ráo wǒ bù sǐ.

 


ง่ายอย่างนี้เลยเหรอ 

That simple?

这么简单?

Zhè me jiǎn dān?

 


คุณพูดว่าเขาเป็นพวกต้มตุ๋นได้ยังไง 

Why do you say that someone is a liar?

你凭什么说人家是骗子?

Nǐ píng shén me shuō rén jiā shì piàn zi?

 


ถ้านี่ไม่ใช่หลอกเอาเงินฉันแล้วคืออะไร 

Aren’t you cheating me for my money?

这不是骗我钱是干什么?

Zhè bú shì piàn wǒ qián shì gàn shén me?💘💘💘💘
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节