ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ฉันเห็นว่าคุณเหมือนจะไม่สบาย 

You don’t look well.

我看你好像不太舒服。

Wǒ kàn nǐ hǎo xiàng bù tài shū fu.

 

คุณรู้ได้ยังไงว่าฉันน้ำตาลในเลือดต่ำ 

How do you know I have hypoglycemia?

你怎么知道我有低血糖?

Nǐ zěn me zhī dào wǒ yǒu dī xiě táng?

 

กินยาดื่มเหล้าไม่ได้จริงๆ 

You can’t drink alcohol while taking medicine.

吃药确实不能喝酒。

Chī yào què shí bù néng hē jiǔ.

 

ฉันไม่มีเงื่อนไขอะไร 

I have no conditions.

我没有任何条件。

Wǒ méi yǒu rèn hé tiáo jiàn.

 

ฉันเชื่อว่าเงื่อนไขแบบนี้ น่าจะไม่มีใครจะปฏิเสธได้แล้ว 

I believe no one could reject this kind of conditions.

我相信这样的条件应该没有人可以拒绝了吧。

Wǒ xiāng xìn zhè yàng de tiáo jiàn yīng gāi méi yǒu rén kě yǐ jù jué le ba.

 

ไม่ใช่ปัญหาเรื่องเงิน 

That’s not a matter of money.

不是钱的问题。

Bú shì qián de wèn tí.

 

ฉันเชื่อว่าเราจะร่วมงานกันได้เป็นอย่างดี 

I believe that our cooperation will be very happy.

我相信我们会合作得非常愉快。

Wǒ xiāng xìn wǒ men huì hé zuò dé fēi cháng yú kuài.

 

ฉันเชื่อว่า คุณจะต้องหาคนที่เหมาะสมกว่าฉันได้แน่นอน 

I believe you could find someone more suitable than me.

我相信你一定能找到比我更合适的人。

Wǒ xiāng xìn nǐ yí dìng néng zhǎo dào bǐ wǒ gèng hé shì de rén.

 

ดูท่าแล้วคุณคงจะไม่เข้าใจฉัน 

It seems that you don’t know me very well.

看来你还是不了解我。

Kàn lái nǐ hái shì bù liǎo jiě wǒ.

 

ฉันรู้บางครั้งการปฏิเสธ ก็เป็นวิธีเพิ่มแต้มต่อ แต่ทุกเรื่องก็ต้องมีขอบเขต มากไปจะไม่ดีนะ 

I know sometimes rejection is a way to increase chips. But everything has its limitation. Overdone is worse than undone.

我知道有时候拒绝是一种增加筹码的方式。但凡是有度。过犹不及。

Wǒ zhī dào yǒu shí hòu jù jué shì yì zhǒng zēng jiā chóu mǎ de fāng shì. Dàn fán shì yǒu dù. Guò yóu bù jí.

 

ฉันจะให้เวลาคุณยี่สิบสี่ชั่วโมงในการไตร่ตรอง 

I will give you twenty-four hours to consider.

我给你24个小时考虑。

Wǒ gěi nǐ 24 gè xiǎo shí kǎo lǜ.

 

ฉันตอบคุณตอนนี้ได้เลย 

I can answer you now.

我现在就可以回答你。

Wǒ xiàn zài jiù kě yǐ huí dá nǐ.

 

 💘💘💘💘💘
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节