ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน


 

ไอเดียบ้าๆของคุณ 

Just bad idea

你出的馊主意。

Nǐ chū de sōu zhǔ yì.

 

วันนี้ฉันเหมาแล้ว  

I make a block booking today.

今天清场了。

Jīn tiān qīng chǎng le.

 


พวกคุณยังมีจิตสำนึกกันบ้างไหม 

Do you even have a heart?

你们还有点良心吗?

men hái yǒu diǎn liáng xīn ma?

 


ฉันหล่ะยอมพวกคุณจริงๆ

I’m so impressed.

真服了你们。

Zhēn fú le nǐ men.

 


คุณไม่เห็นต้องเสียสละตัวเอง ขนาดนี้เลยนะ 

You don’t have to do this to sacrifice yourself.

你倒也不必这样牺牲自我吧。

Nǐ dào yě bú bì zhè yàng xī shēng zì wǒ ba.

 


อย่าให้โอกาสคนอื่นมาปฎิเสธคุณเลยนะ 

Don’t give anyone the chance to turn you down.

就别给别人拒绝你的机会了吧。

Jiù bié gěi bié rén jù jué nǐ de jī huì le ba.

 


ใบเสร็จที่ฉันซื้อของพวกนั้นทั้งหมด คุณต้องออกเงินให้ฉัน 

You must reimburse me for the bills for those things I bought.

我买的那些东西的账单你必须给我报销。

Wǒ mǎi de nà xiē dōng xī de zhàng dān nǐ bì xū gěi wǒ bào xiāo.

 


ทำไมฉันต้องเป็นคนจ่ายด้วย 

Why should I pay?

凭什么我买单?

Píng shén me wǒ mǎi dān?

 


ทำไมวันนี้ถึงไม่มีคนเลย 

But why is it empty today?

怎么今天没人啊?

Zěn me jīn tiān méi rén a?

 


เมนูของพวกเขาประหลาดจังเลย 

The menu is so strange.

他们家菜单好奇怪。

men jiā cài dān hào qí guài.

 


นี่เป็นเมนูขึ้นชื่อของร้าน 

This is their specialty.

这是他们家的招牌菜。

Zhè shì tā men jiā de zhāo pái cài.

 


คุณเกรงใจเกินไปแล้ว มันเป็นสิ่งที่ฉันควรทำ 

You are so kind. It’s my duty to help you.

你客气了。都是我该做的。

Nǐ kè le. Dōu shì wǒ gāi zuò de.

 


คุณยินดีจะอยู่เคียงข้างฉันไหม 

Would you like to stay beside me?

你愿意留在我身边吗?

Nǐ yuàn yì liú zài wǒ shēn biān ma?💖💖💖💖
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节