ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ให้เวลาคุณปรึกษาสิบห้านาที 

You have fifteen minutes for consultation.

给你十五分钟的咨询时间。

Gěi nǐ shí wǔ fēn zhōng de zī xún shí jiān.

 

เมื่อก่อนฉันคิดว่าเธอเป็นผู้หญิงที่ฉลาดเลยนะ 

I used to think she is a smart woman.

我以前认为她是个聪明的女人。

Wǒ yǐ qián rèn wéi tā shì gè cōng míng de nǚ rén.

 

ตอนนี้คิดๆดูแล้วเธอกลับไร้สติขนาดนี้ 

Now she is being so unwise.

现在想想她这么的不明智。

Xiàn zài xiǎng xiǎng tā zhè me de bù míng zhì.

 

ฉันมากินข้าวเป็นเพื่อนคนได้ ถือว่าเป็นที่สุดของมิตรภาพแล้ว 

It’s already the limit of friendship to come and eat with you.

能陪你来吃饭已经是友情最大的极限了。

Néng péi nǐ lái chī fàn yǐ jīng shì yǒu qíng zuì dà de jí xiàn le.

 

คุณต้องคิดเล็กคิดน้อยขนาดนี้เลยเหรอ 

You are being so realistic.

你要不要这么现实啊。

Nǐ yào bú yào zhè me xiàn shí a.

 

ฉันยังไม่ได้บอกวิธีแก้ไขเลยนะ 

I haven’t even given you the right cure yet.

我还没对症下药呢。

Wǒ hái méi duì zhèng xià yào ne.

 

รอบก่อนเบี้ยวฉันไป รอบนี้หนีไม่พ้นแล้วสินะ 

You stood me up last time but not this time.

上次放我鸽子这次跑不掉了吧。

Shàng cì fàng wǒ gē zi zhè cì pǎo bù diào le ba.

 

ฉันแค่มองว่าคุณคุ้นๆตานะ 

It’s just you are quite familiar.

我就是看你比较眼熟。

Wǒ jiù shì kàn nǐ bǐ jiào yǎn shú.

 

ก็ไม่มีความจำเป็นที่จะมีความรักไง 

There’s no need for dating.

就是没有谈恋爱的必要。

Jiù shì méi yǒu tán liàn ài de bì yào.

 

ถ้าคุณเจอคนที่เหมาะสม จะข้ามขั้นตอนคบกันแล้วแต่งงานเลยไหม 

If you meet the right person will you skip dating and get married directly?

那如果你遇到合适的人的话,会不会跳过恋爱直接结婚啊?

Nà rú guǒ nǐ yù dào hé shì de rén de huà, huì bú huì tiào guò liànài zhí jiē jié hūn a?

 

ตอนนี้ตัวฉันเองไม่ได้มีแผนที่จะแต่งงาน 

Personally, I have no intention to get married now.

我本人目前并没有结婚的打算。

Wǒ běn rén mù qián bìng méi yǒu jié hūn de dǎ suàn.

 

ก็ต้องยินดีที่คุณสละโสดสำเร็จไงหล่ะ 

For you are unavailable now.

当然是恭喜你成功脱单啦。

Dāng rán shì gōng xǐ nǐ chéng gōng tuō dān la.

 

นี่คุณกำลังขอฉันแต่งงานทางอ้อมเหรอ 

Are you proposing to me in disguise?

你这是在变相跟我求婚吗?

Nǐ zhè shì zài biàn xiàng gēn wǒ qiú hūn ma?

 💖💖💖💖💖
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节