ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


คุณผลีผลามเกินไป 

You were being reckless!

你简直太莽撞了。

Nǐ jiǎn zhí tài mǎng zhuàng le.

*莽撞 

Mǎng zhuàng 

บุ่มบ่าม; 

มุทะลุ ;

ไม่ดูตาม้าตาเรือ

 

ฉันเคยบอกแล้วใช่ไหม 

Have I ever told you?

我有没有跟你说过?

Wǒ yǒu méi yǒu gēn nǐ shuō guò?

 

อย่าพาตัวเองตกอยู่ในอันตราย 

Not to put yourself in danger.

不要把自己置身于危险之中。

Bú yào bǎ zì jǐ zhì shēn yú wéi xiǎn zhī zhōng.

 

แล้วยังพาตัวเองไปอยู่ในอันตราย 

And you put yourself in danger.

还把自己置于危险当中。

Hái bǎ zì jǐ zhì yú wéi xiǎn dāng zhōng.

 

ฉันเป็นอันตรายแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคุณ 

What’s it to you that I was in danger?

我有危险跟你有什么关系?

Wǒ yǒu wéi xiǎn gēn nǐ yǒu shén me guān xì?

 

ฉันเป็นอะไรกับคุณ 

Who am I to you?

我是你什么人?

Wǒ shì nǐ shén me rén?

 

ฉันทนดูไม่ได้ 

I couldn’t stand by.

我看不过去。

Wǒ kàn bú guò qù.

 

ว่าแต่เขา อิเหนาเป็นเอง 

Pot calling the kettle black.

五十步笑百步。

Wǔ shí bù xiào bǎi bù.

 

ตามมาตรฐานของคุณแล้ว คุณเองก็ยุ่งไม่เข้าเรื่องเหมือนกัน 

But your standard, you were minding other’s business.

按照你的标准, 你也是多管闲事。

Àn zhào nǐ de biāo zhǔn, nǐ yě shì duō guǎn xián shì.

 


ที่ฉันเข้าไปยุ่งคือคุณ ไม่ใช่เรื่องไร้สาระ 

I was minding your business. Not others’.

我管的是你,不是闲事。

Wǒ guǎn de shì nǐ, bú shì xián shì.

 

ฉันออกมาเดินเล่น แล้วบังเอิญเจอคุณเฉยๆ 

I was out to relax and happened to run into you.

我是出来散心,碰巧见你了。

Wǒ shì chū lái sàn xīn, pèng qiǎo jiàn nǐ le.

 


ฉันไม่ได้สะกดรอยตามคุณนะ 

I didn’t follow you.

我可不是跟踪你啊。

Wǒ kě bú shì gēn zōng nǐ a.

 

 

💙💙💙โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节