ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ผู้ชายเอาใจยากจริงๆ 

It’s hard to make men happy form anger.

男人真难哄!

Nán rén zhēn nán hǒng!

 


คุณอย่าโม้แทนคุณพ่อของฉันเลยนะ 

Please don’t brag about my father.

你就不要替我们家老头吹嘘了。

Nǐ jiù bú yào tì wǒ men jiā lǎo tóu chuī xū le.

*吹嘘 

Chuī xū  

คุยโวโอ้อวด ;

โม้

 


เพียงแค่คิดว่าตัวเองสายตาใช้ได้เลยน่ะสิ 

I just feel I have a good view on people.

只是觉得自己眼光很好。

Zhǐ shì jué dé zì jǐ yǎn guāng hěn hǎo.

 นี่มันที่สาธารณะ คุณไม่อายหรือไง 

This is a public situation. Don’t you feel awkward?

这是公共场合。 你不尴尬吗?

Zhè shì gōng gòng chǎng hé. Nǐ bù gān gà ma?

 


ถ้าจะอายก็อายด้วยกันสองคนนี่แหละ 

It’s awkward for both of us.

尴尬也是咱俩一起尴尬嘛。

Gān gà yě shì zán liǎ yì qǐ gān gà ma.

 


คนขี้งกอย่างนาย ไม่มีทางมีแฟนกับเขาหรอก 

Man people like you won’t have a girlfriend.

像你这么抠的人,是不会有女朋友的。

Xiàng nǐ zhè me kōu de rén, shì bú huì yǒu nǚ péng yǒu de.

 


รู้ทั้งรู้ว่าเขาไม่รับน้ำใจนี้ แต่ก็ยังอยากมาดูว่าพอจะช่วยอะไรได้ไหม 

You have known that he won’t cherish about that, but you are just coming to see if you can help.

明知道人家不领情,还偏要过来看看能不能帮忙。

Míng zhī dào ren jiā bù lǐng qíng, hái piān yào guò lái kàn kan néng bù néng bāng máng.

 


ฉันไม่มีอะไรไม่พอใจคุณเลยน่ะ

I have got nothing against you.

我对你没有任何意见。

Wǒ duì nǐ méi yǒu rèn hé yì jiàn.

 


ฉันไม่ควรให้เกิดข้อผิดพลาดในเวลาแบบนี้ 

I should not make such mistakes under this condition.

我不应该在这种时候出现这种失误。

Wǒ bù yīng gāi zài zhè zhǒng shí hòu chū xiàn zhè zhǒng shī wù.

 


ฉันไม่ได้มีความคิดร้ายๆอย่างที่คุณคิด 

I am not a conspiracy theories person as you think.

我没有你想的那么阴谋论。

Wǒ méi yǒu nǐ xiǎng de nà me yīn móu lùn.

*阴谋论 

Yīn móu lùn 

ทฤษฎีสมคบคิด

 


ทางที่ดีคุณอย่าได้คืบจะเอาศอก 

You’d better don’t push your luck.

你最好别得寸进尺。

Nǐ zuì hǎo bié dé cùn jìn chǐ.

*得寸进尺 

Dé cùn jìn chǐ 

ได้คืบจะเอาศอก (โลภ; ไม่รู้จักพอ)

 


สำหรับคนที่ได้คืบจะเอาศอกอย่างคุณ มันเหมาะสมมากๆเลยนะ 

For people always wanting more, like you pushed your luck.

对你这种得寸进尺的人在合适不过。

Duì nǐ zhè zhǒng dé cùn jìn chǐ de rén zài hé shì bú guò.

🍇🍇🍇🍇

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节