ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 ดึกขนาดนี้ยังมาช่วยอีก ฉันซาบซึ้งมากเลย 

I'm very grateful to be able to help at night.

大晚上的能来帮忙我也很感激。

Dà wǎn shàng de néng lái bāng máng wǒ yě hěn gǎn jī.

 


ส่วนเรื่องอื่นๆก็ไม่ลำบากคนแล้วล่ะ  

As for other things, don’t bother to worry about them.

至于其他的事情,就不劳你费心了。

Zhì yú qí tā de shì qíng, jiù bù láo nǐ fèi xīnle.

 

วันนี้ฉันโชคร้ายมากเลย 

It’s such a bad day  for me!

我这一天太水逆了。

Wǒ zhè yì tiān tài shuǐ nì le.

*水逆 

Shuǐ nì 

ไม่ราบรื่น; 

โชคร้าย

 


ฉันต่างหากที่ควรรังเกียจคุณมีความรู้เท่าหางอึ่ง 

I loathe you for knowing nothing.

我该嫌弃你这个学艺不精的。

Wǒ gāi xián qì nǐ zhè gè xué yì bù jīng de.

 


คุณมีเรื่องให้ยุ่งมากมายเรื่องเล็กๆของฉันจะกล้ารบกวนคุณได้ยังไง 

You always busy. I won’t bother you with my trivial things.

你人忙事多。我这点小事哪儿好意思麻烦你啊。

Nǐ rén máng shì duō. Wǒ zhè diǎn xiǎo shì nǎr hǎo yì si má fan nǐ a.

 


พวกเรามีความจำเป็นที่จะต้องติดต่อกัน

It’s necessary for us to keep in touch.

我们有必要保持沟通。

Wǒ men yǒu bì yào bǎo chí gōu tōng.

 


ดูเหมือนว่าคุณจะล้อเล่นเก่งนะเนี่ย 

You seem to be joking.

看来你挺会开玩笑啊。

Kàn lái nǐ tǐng huì kāi wán xiào a.

 


ฉันว่าตอนนี้คุณก็มีเวลาว่างเยอะนะ

You seem pretty idle now.

我看你现在挺有空。

Wǒ kàn nǐ xiàn zài tǐng yǒu kòng.

 


คุณหลอกฉันเหรอ 

Are you kidding me?

你耍我啊。

Nǐ shuǎ wǒ a.

 

น่าขายหน้าจังเลย 

That’s so embarrassing!

丢死人了!

Diū sǐ rén le!

 

คุณบอกให้ฉันไป ฉันก็ต้องไปงั้นเหรอ 

Why should I obey your order?

你说去我就去吗?

Nǐ shuō qù wǒ jiù qù ma?

 

ไม่ผิดจากที่ฉันคาดเลย 

As  I thought.

果然不出我所料。

Guǒ rán bù chū wǒ suǒ liào.

 

 🌴🌴🌴🌴🌴
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节