ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ฉันยังหางานไม่ได้เลย 

I haven’t find a job.

我工作都没找着呢。

Wǒ gōng zuò dōu méi zhǎo zháo ne.

 

ฉันอยากลองดูว่าตัวเองมีค่าแค่ไหน 

I want to see what I’m capable of.

我也想看看自己到底几斤几两。

Wǒ yě xiǎng kàn kan zì jǐ dào dǐ jǐ jīn jǐ liǎng.

 

เหตุผลที่ลา 

What reason for leave?

请假理由?

Qǐng jià lǐ yóu?

 

เหมือนบอกว่าลาแต่งงาน  

I think its wedding leave.

好像说是婚假。

Hǎo xiàng shuō shì hūn jiǎ.

 

คุณง่วงขนาดนั้นเลยเหรอ 

Are you that sleepy?

你有那么困吗?

Nǐ yǒu nà me kùn ma?

 

วางสัญชาตญาณเรื่องงานของคุณลงหน่อยเถอะ 

Put your professional instincts aside.

把你的职业本能放一放。

Bǎ nǐ de zhí yè běn néng fàng yí fàng.

 

ทำหน้าที่แม่บ้านของคุณให้ดี 

Be a good housewife.

做好你的家庭主妇。

Zuò hǎo nǐ de jiā tíng zhǔ fù.

 

ไม่งั้นฉันรับคุณมาเป็นเชฟส่วนตัวของฉันดีไหม 

Otherwise I invite you to be my personal private chef

要不然我聘请你当我的贴身私人大厨好了?

Yào bù rán wǒ pìn qǐng nǐ dāng wǒ de tiē shēn sī rén dà chú hǎo le

 

ฉันพูดจริงนะ 

I’m serious

我说真的呢。

Wǒ shuō zhēn de ne.

 

ฉันสาบานด้วยโชคเรื่องความรักของฉันเลย 

I swear on my luck in love.

我拿我的桃花运发誓。

Wǒ ná wǒ de táo huā yùn fā shì.

 

ทั้งชีวิตนะคุณเข้าใจไหม 

Forever, you know?

一辈子懂吗?

Yí bèi zi dǒng ma?

 

ฉันว่านะปากของคุณนี่จริงๆเลย 

You’re annoying.

我发现你这嘴啊,真是。

Wǒ fā xiàn nǐ zhè zuǐ a, zhēn shì.

 

อยู่กับคุณนี่เหนื่อยจริงๆ

Too tired to follow you.

跟着你太累了。

Gēn zhe nǐ tài lèi le.💚💚💚💚
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节