บทความ

กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ ปัจจัยสี่

คำศัพท์ภาษาจีน กฎของธรรมชาติ “เกิด แก่ เจ็บ ตาย”

รูปภาพ
         กฎของธรรมชาติที่มนุษย์หลีกเลี่ยงไม่ได้เลย คือ  การเกิด แก่ เจ็บ ตาย เรามาเรียนคำศัพท์ที่ เกี่ยวข้องกับคำศัพท์เหล่านี้กันค่ะ รูปภาพจาก pixabay.com 生老病死   Shēng lǎo bìng sǐ   เกิดแก่เจ็บตาย 自然规律 Zì rán guī lǜ   กฎธรรมชาติ 人之常情 Rén zhī cháng qíng   ตามหลัก ธรรมชาติของมนุษย์   /  ตามหลักธรรมดาของคน 生 ( Shēng ) มาจาก   出生  ( Chū sheng )   เกิด 💦💦 老 ( Lǎo )   มาจาก 衰老  ( Shuāi lǎo ) แก่  / ชราภาพ 💦💦 病 ( Bìng )   มาจาก 生病 ( Shēng bìng ) เจ็บป่วย 💦💦 死 ( Sǐ ) มาจาก 死亡 ( Sǐ wáng ) ตาย 💦💦 衣食住行 Yī shí zhù xíng   ปัจจัยสี่(ของคนจีน) คือ เ สื้อผ้า อาหาร ที่อยู่อาศัย และ การเดินทาง    人生四大事 衣食住行   ซึ่งโดยปกติปัจจัยสี่ที่เรารู้กันคือ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และ ยารักษาโรค แต่คนจีนถือว่ายารักษาโรค อยู่ในอาหารการกินอยู่แล้ว คืออาหารก็สามารถเป็นยาได้ ไม่ต้องแยกหมวดหมู่ออกมาต่างหากอีก     ดังนั้นเขาจึงเพิ่มออกมาคือ การเดินทาง เพราะคนเราต้องมีการเดินทาง นั่นคือ การออกไปทำการค้า 💦💦