บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤศจิกายน, 2020

คำศัพท์ภาษาจีน ของเล่น 玩具

รูปภาพ
  ภาพโดย  Alexas_Fotos  จาก  Pixabay   铅锤 Qiān chuí ลูกดิ่ง  Yo yo   圆球 Yuán qiú ลูกบอล   Ball   棋盘游戏 Qí pán yóu xì เกมที่เล่นบนกระดาน   Board game   积木 Jī mù บล็อกตัวต่อ Building blocks   代用黏土 Dài yòng nián tǔ ดินน้ำมัน    Clay   娃娃 Wá wa ตุ๊กตา   Doll   厨房设置 Chú fáng shè zhì ชุดเครื่องครัว   Kitchen set   模型玩具 Mó xíng wán jù ของเล่นแบบจำลอง   Model toy   机器人 Jī qì rén หุ่นยนต์   Robot   滑板 Huá bǎn  สเก็ตบอร์ด   Skateboard   陀螺 Tuó luó  ลูกข่าง   Top   医具 Yī jù  ชุดของเล่นคุณหมอ Doctor set   玩具船 Wánjù chuán เรือของเล่น   Toy boat   玩具车 Wán jù chē รถของเล่น   Toy car   玩具枪 Wán jù qiāng ปืนของเล่น  Toy gun   玩具飞机 Wán jù fēi jī  เครื่องบินของเล่น   Toy plane   玩具剑 Wán jù jiàn  ดาบของเล่น   Toy sword   玩具火车 Wán jù huǒ chē รถไฟของเล่น   Toy train   💦💦💦💦

คำศัพท์ภาษาจีน ช่วงเวลา และเวลา 期间 / 时候

รูปภาพ
  ภาพโดย  anncapictures  จาก  Pixabay   คำศัพท์ภาษาจีน ช่วงเวลา และเวลา  期间  / 时候 👇👇👇 期间 Q ī jiān ช่วงเวลา   Period   🍄🍄🍄 时候 Shí hòu เวลา   Time   🍄🍄🍄 上午 Shàng wǔ เวลาเช้า    Morning   🍄🍄🍄 下午 Xià wǔ เวลาบ่าย   Afternoon   🍄🍄🍄 中午 Zhōng wǔ เวลากลางวัน   Noon   🍄🍄🍄 晚上 Wǎn shàng เวลาเย็น   Evening   🍄🍄🍄 夜里 Yè lǐ เวลากลางคืน     Night   🍄🍄🍄 午夜 Wǔ yè เวลาเที่ยงคืน Midnight   🍄🍄🍄 早餐时间 Zǎo cān shí jiān เวลาอาหารเช้า  Breakfast time   🍄🍄🍄 工作时间 Gōng zuò shíjiān เวลาทำงาน  Working time   🍄🍄🍄 午餐时间 Wǔ cān shí jiān เวลาอาหารกลางวัน  Lunch time   🍄🍄🍄 休息时间 Xiū xi shí jiān เวลาพัก / เวลาพักผ่อน  Break time / Rest time     🍄🍄🍄 业余 Yè yú เวลาว่าง  Free time   🍄🍄🍄 上课时间 Shàng kè shí jiān เวลาเรียน  School time   🍄🍄🍄 晚餐时间 Wǎn cān shí jiān เวลาอาหารเย็น  Dinner time   🍄🍄🍄 就寝时间 Jiù qǐn shí jiān เวลานอน  Bedtime   💘💘💘💘  

สถานที่ต่างๆที่โรงเรียน Place of school

รูปภาพ
  ภาพโดย  200 Degrees  จาก  Pixabay   สถานที่ต่างๆที่โรงเรียน  Place of school 教室 Jiào shì ห้องเรียน   Classroom   🌸🌸🌸 图书馆 Tú shū guǎn ห้องสมุด   Library     🌸🌸🌸 实验室 Shí yàn shì ห้องแล็บ / ห้องทดลอง   Laboratory   🌸🌸🌸 语言实验室 / 语音室 Yǔ yán shí yàn shì / Yǔ yīn shì ห้องปฏิบัติการทางภาษา   Language laboratory   🌸🌸🌸 礼堂 Lǐ táng ห้องประชุม   Assembly hall    🌸🌸🌸 报告厅 Bào gào tīng หอประชุม   Auditorium   🌸🌸🌸 食堂 Shí táng โรงอาหาร   Canteen   🌸🌸🌸 音乐室 Yīn yuè shì ห้องดนตรี  Music room   🌸🌸🌸 电脑室 Diàn nǎo shì ห้องคอมพิวเตอร์  Computer room   🌸🌸🌸 校医室 /  卫生室 Xiào yī shì / Wèi shēng shì ห้องพยาบาล(ในโรงเรียน) ห้องปฐมพยาบาล  First-aid room   🌸🌸🌸 操场 Cāo chǎng สนามเด็กเล่น สนามกีฬา Playground ;Sports ground   🌸🌸🌸 体育馆 Tǐ yù guǎn โรงยิม  Gym   🌸🌸🌸 游泳池 Yóu yǒng chí สระว่ายน้ำ   Swimming pool     🌸🌸🌸 教师宿舍 Jiào shī sù shè หอพักครู   / หอพักอาจารย์   Teac

วัน ภาษาจีน Day 日

รูปภาพ
  ภาพโดย  Kidaha  จาก  Pixabay   วันจันทร์   Monday 星期一 Xīng qī yī  👇👇👇 วันอังคาร   Tuesday   星期二 Xīng qī èr   👇👇👇 วันพุธ   Wednesday 星期三 Xīng qī sān   👇👇👇 วันพฤหัสบดี   Thursday 星期四 Xīng qī sì   👇👇👇 วันศุกร์   Friday 星期五 Xīng qī wǔ   👇👇👇 วันเสาร์   Saturday 星期六 Xīng qī liù   👇👇👇 วันอาทิตย์   Sunday 星期日 Xīng qī rì   👍👍👍👍👍👍👍👍👍 ประโยคภาษาจีน   星期一 我星期一结婚。 Wǒ xīng qī yī jié hūn.  ฉันกำลังจะแต่งงานในวันจันทร์ I am getting married on Monday. 🌝🌝🌝 星期二 星期二是我孙子的生日。 Xīng qī èr shì wǒ sūn zi de shēng rì.  วันอังคารเป็นวันเกิดของหลานชายฉัน My grandson's birthday was on Tuesday.    🌝🌝🌝 星期三 星期三晚上我们安排了一次聚会。 Xīng qī sān wǎn shàng wǒ men ān pái le yí cì jù huì.  เราจัดปาร์ตี้ในคืนวันพุธ We have settled a party on Wednesday evening.   🌝🌝🌝 星期四 星期四我们出去玩了一天。 Xīng qī sì wǒ men chū qù wán le yì tiān. วันพฤหัสเราออกไปเที่ยวกันทั้งวัน On the Thursday we went out on a day trip.    🌝🌝🌝 星期五 我已安排好星期五上午见他。 Wǒ yǐ ān pái hǎo xīng qī   wǔ shàng wǔ jiàn tā. ฉันนัด

ลำดับที่ ภาษาจีน 次序

รูปภาพ
  ภาพโดย  _Alicja_  จาก  Pixabay   No. 次序 Cì xù 1 st First   第一 Dì yī 2 nd Second   第二 Dì èr 3 rd Third   第三 Dì sān  4 th Fourth   第四 Dì sì  5 th Fifth   第五 Dì wǔ 6 th Sixth   第六 Dì liù 7 th Seventh   第七 Dì qī 8 th Eighth   第八 Dì bā 9 th Ninth   第九 Dì jiǔ 10 th Tenth   第十 Dì shí  11 th Eleventh   第十一 Dì shí yī  12 th Twelfth   第十二 Dì shí èr 13 th Thirteenth   第十三 Dì shí sān 14 th Fourteenth   第十四 Dì shí sì 15 th Fifteenth   第十五 Dì shí wǔ 16 th Fifteenth   第十六 Dì shí liù