ประโยคภาษาจีนง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันตื่นหรือยังคะ 

Are you up?

你起来了吗?

Nǐ qǐ lái le ma?

 

🍒🍒🍒


เก็บที่นอนด้วยนะ 

Make your bed.

把床铺整理好。

Bǎ chuáng pù zhěng lǐ hǎo.

 

🍒🍒🍒


กินข้าวหรือยัง 

Have you eaten?

你吃饭了吗?

Nǐ chī fàn le ma?

 

🍒🍒🍒


มื้อเช้าพร้อมแล้วอยู่ในครัว 

Breakfast is ready in the kitchen. 

早餐准备好了,在厨房里。

Zǎo cān zhǔn bèi hǎo le, zài chú fáng lǐ.

 

🍒🍒🍒


คุณอิ่มไหม 

Are you full?

你吃饱了吗?

Nǐ chī bǎo le ma?

 

🍒🍒🍒


ต้องไปแล้วนะ 

Got to go.

得走了。

Děi zǒu le.

 

🍒🍒🍒


ขับรถปลอดภัยนะ 

Drive safe.

开车小心哦。/ 安全驾驶哦。

Kāi chē xiǎo xīn ó./ Ān quán jià shǐ ó.

 

🍒🍒🍒

 

คุณกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยใช่ไหม 

Are you safe at home?

你安全到家了吗?

Nǐ ān quán dào jiā le ma?


💦💦💦💦


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节