ประโยคภาษาจีนง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันทุกอย่างพร้อมแล้ว 

Everything is ready.

一切都准备好了。

Yí qiè dōu zhǔn bèi hǎo le.

 

🌸🌸🌸


ดีมากเลย ยอดเยี่ยมเลย

Way to go!

干得好!

Gàn dé hǎo!


🌸🌸🌸

 

หนทางยังอีกยาวไกล (เหลืออะไรให้ทำอีกเยอะเลย)

A long way to go.

还有很长的路要走。

Hái yǒu hěn zhǎng de lù yào zǒu.

 

🌸🌸🌸


อะไรที่มันผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไป ฉันยังมีหนทางที่จะเดินอีกยาวไกล 

Let bygones be bygones, I have got a long way to go. 

过去的就让它过去好了,我还有很长的路要走!

Guò qù de jiù ràng tā guò qù hǎo le, wǒ hái yǒu hěn cháng de lù yào zǒu!

 

🌸🌸🌸


พูดอีกทีซิ ฉันได้ยินไม่ชัด

Come again? I didn't hear you properly. 

再说一遍,我没听清楚。

Zài shuō yí biàn, wǒ méi tīng qīng chǔ.

 

🌸🌸🌸


ไม่ต้องกังวลไปหรอกน่า ยังมีความหวังอยู่ 

No worries, there is hope.

别担心,还是有希望的。

Bié dān xīn, hái shì yǒu xī wàng de.

 

🌸🌸🌸


เกือบเสร็จแล้ว 

Almost done!

差不多结束了!/ 几乎快做好了。

Chà bù duō jié shù le! / Jī hū kuài zuò hǎo le.

 

🌸🌸🌸


พวกเราได้เตรียมแผนการเกือบเสร็จแล้ว

We're almost done with the preparations. 

我们差不多做了所有的打算。

Wǒ men chà bù duō zuò le suǒ yǒu de dǎ suàn.💗💗💗โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节