ประโยคภาษาจีนง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


จริงจังมั้ยเนี่ย 

Seriously?

真的吗? / 真的?/ 是认真吗?

Zhēn de ma? / Zhēn de? / Shì rèn zhēn ma?

 

🍂🍂🍂


ก็ไม่เชิง 

Not really.

算不上。/ 事实上不是。

Suàn bú shàng./ Shì shí shàng bú shì.

 

🍂🍂🍂


คุณกล้าดียังไง 

How dare you?

你竟敢这样?

Nǐ jìng gǎn zhè yàng?

🍂🍂🍂

 

คุณถึงกลับกล้ามาต่อปากต่อคำกับฉันได้ยังไง 

How dare you talk back to me! 

你竟敢跟我顶嘴!

Nǐ jìng gǎn gēn wǒ dǐngzuǐ!

 

🍂🍂🍂

 

ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าฉันผิด 

Now I see that I was wrong. 

现在我知道我错了。

Xiànzài wǒ zhīdào wǒ cuòle.

 

 🍂🍂🍂


ค่อนข้างดีนะ  

Quite good.

不错呢。/ 相当不错。

Bú cuò ne. / Xiāng dāng bú cuò.

 

🍂🍂🍂


ไปดูกันเถอะ

Let’s go have a look.

我们去看看吧。

Wǒ men qù kàn kan ba.

 

🍂🍂🍂


ไม่เลยสักนิด 

Not a bit.

一点也不。

Yì diǎn yě bù.

💖💖💖💖


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节