บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กุมภาพันธ์, 2019

คำศัพท์ภาษาจีน ความดี ความชั่ว 善恶

รูปภาพ
รูปภาพจาก pixabay.com 善 Shàn   ความดี 恶 È   ความชั่ว 善恶 Shàn è   ความดีความชั่ว 善事 Shàn shì   กุศลกรรม ; การกุศล ; งานการกุศล 善行 Shàn xíng   พฤติการณ์ที่ดีงาม 善举 Shàn jǔ   (ภาษาหนังสือ) กุศลกรรม ; การกุศล 恶业 /   恶行 È yè /   È xíng อกุศลกรรม 无恶不做 Wú è b ú zuò   ก่อกรรมทำเข็ญทุกอย่าง ; ทำชั่วทุกอย่าง 罪大恶极 Zuì dà è jí   บาปหนา 劝善规过 Quàn shàn guī guò แนะนำให้ทำในสิ่งที่ดีและหลีกเลี่ยงทำสิ่งที่ผิด 恶贯满盈 È guàn mǎn yíng  ก่อกรรมทำชั่วมานับไม่ถ้วน 恶习 È xí  นิสัยที่เลว 不幸 B ú xìng   มีเคราะห์มีกรรม 造孽 / 作孽 Zào niè/ Zuò niè   ก่อเวรก่อกรรม ; ก่อกรรมทำเข็ญ ; สร้างกรรม ; เวรกรรมที่ได้ทำเรื่องเลวร้ายและจะต้องได้รับกรรมในชาติต่อไป 罪孽 Zuì niè  กรรมชั่ว ; บาปกรรม 孽障 / 业障 Niè zhàng/ Yè zhàng   กรรมเวร   ; มารที่คอยผจญขณะที่บำเพ็ญตบะ(ในทางศาสนาพุทธ) 因果之律 Yīn guǒ zhī lǜ   กฎแห่งกรรม 报应 Bào yìng   กรรมสนอง ; ทำกรรมดีได้ดี ทำกรรมชั่วได

คำศัพท์ภาษาจีน สระ พยัญชนะ และวรรณยุกต์ในภาษาไทย

รูปภาพ
รูปภาพจาก pixabay.com 泰语 Tài yǔ  ภาษาไทย 文字 Wén zì    อักษร 单词 Dān cí  คำศัพท์ 辅音 Fǔ yīn     พยัญชนะ 中辅音 Zhōng fǔ yīn  อักษรกลาง 高辅音 Gāo fǔ yīn   อักษรสูง 低辅音 Dī fǔ yīn   อักษรต่ำ 元音 Yuán yīn   สระ Shēng diào   วรรณยุกต์ 第一声调 Dì yī   shēng diào   เสียงสามัญ 第二声调 Dì èr shēng diào   เสียงเอก"่   ่  " 第三声调 Dì sān shēng diào   เสียงโท"   ้ " 第四声调 Dì sì shēng diào   เสียงตรี"  ๊ " 第五声调 Dì wǔ shēng diào เสียงจัตวา"  ๋ "

สุภาษิต สำนวนจีน ที่มีตัวเลขมาเกี่ยวข้อง 六、七、八、九、十

รูปภาพ
  ในบทความนี้จะนำเอาคำว่า   六、七、八、九 、十 ที่เป็นสุภาษิต สำนวนจีนที่เราจะเจอได้บ่อยๆมารวบรวมและนำมาฝาก 六亲不认 Liù qīn b ú rèn   ไม่ไว้หน้าใคร 六神无主 Liù shén wú zhǔ    ตกตะลึงพรึงเพริดไปหมด ; อกสั่นขวัญหายไปหมด(อวัยวะทั้ง 6 หัวใจ ปอด ตับ ไต ม้าม ดี ) 七手八脚 Qī shǒu bā jiǎo   คนละไม้คนละมือ 七窍生烟 Qī qiào shēng yān  เดือดเป็นฟืนเป็นไฟ 七情六欲 Qī qíng liù yù   อารมณ์ความรู้สึกความปรารถนาแบบปุถุชนทั่วไป (ความรู้สึก 7 อย่างคือ ความสุข ความโกรธ ความกังวล ความคิด ความเศร้า ความกลัวและความตกใจ ส่วนความปรารถนาหรืออยากของมนุษย์นั้นก็มี 6 อย่างด้วยกัน คือ ตา หู จมูก ลิ้น กายและใจ) 七拼八凑 Qī pīn bā còu  ผสมผเสกัน ; จับโน่นจับนี่มาผสมกัน 七颠八倒 Qī diān bā dǎo    ล้มระเนระนาด 七零八落 Qī líng bā luò   เรี่ยราด ; เกลื่อกลาด 七上八下 Qī shàng bā xià   ใจคอไม่ดี ; ใจเต้นตุ้มๆต๋อมๆ  七扭八歪 Qī niǔ bā wāi   บิดไปบิดมา 七折八扣 Qī zhé bā kòu   หักแล้วหักอีก 七嘴八舌 Qī zuǐ bā shé  คนละปาก คนละคำ 乱七八糟

สุภาษิต สำนวนจีน ที่มีตัวเลขมาเกี่ยวข้อง 五

รูปภาพ
    ในบทความนี้จะนำเอาคำว่า  五 ที่เป็นสุภาษิต สำนวนจีนที่เราจะเจอได้บ่อยๆมารวบรวมและนำมาฝาก 五彩缤纷 Wǔ cǎi bīn fēn   มีสีสัน  ;   มี สีสันสดใส 五谷丰登 Wǔ gǔ fēng dēng     ผลเก็บเกี่ยวอุดมสมบูรณ์  ; ธัญพืชอุดมสมบูรณ์ 五方杂处 Wǔ fāng zá chǔ  ผู้คนทั่วทุกสารทิศอยู่ปะปนกันยุ่ง 五光十色 Wǔ guāng shí sè    มากมายหลากหลาย ; ดูลานตาไปหมด ; ละลานตาไปหมด 五湖四海 Wǔ hú sì hǎi   ทั่วพื้นปฐพี ; ทั่งทั้งผืนแผ่นดิน ; ทั่วทุกสารทิศ (บึงทั้งห้าและทะเลทั้งสี่) 五花八门 Wǔ huā bā mén   เยอะแยะ ; มากมายหลากหลาย ; เปลี่ยนแปลงไปร้อยแปดพันเก้า 五口京兆 Wǔ kǒu jīng zhào   ดำรงตำแหน่งในระยะสั้น 五十步笑百步 Wǔ shí bù xiào bǎi bù   ตนเองก็มีข้อบกพร่องหรือจุดด่างพร้อย เช่นเดียวกับคนอื่น เพียงแต่ว่าข้อบกพร่องของตัวเองอาจจะเบาหน่อย แต่กลับไปหัวเราะเยาะคนอื่น (คนที่ถอยห้าสิบก้าว หัวเราะเยอะคนที่ถอย ร้อยก้าว) 五体投地 Wǔ tǐ tóu dì     เลื่อมใสอย่างยิ่ง ; เลื่อมใสอย่างหมอบราบคาบ(มือทั้งสองและหัวเข่าพร้อมกับศีรษะได้หมอบหรือกราบลงกับพื้น)

สุภาษิต สำนวนจีน ที่มีตัวเลขมาเกี่ยวข้อง 四

รูปภาพ
ในบทความนี้จะนำเอาคำว่า  四 ที่เป็นสุภาษิต สำนวนจีนที่เราจะเจอได้บ่อยๆมารวบรวมและนำมาฝาก 四大皆空 Sì dà jiē kōng  อันธาตุ ดิน น้ำ ลม ไฟ ต่างเป็นสิ่งที่ว่างเปล่าทั้งสิ้น 四分五裂 Sì fēn wǔ liè     แตกแยก ; แตกเป็นเสี่ยงๆ ; แตกความสามัคคี 四面八方 Sì miàn bā fāng   ทุกทิศทุกทาง ; ทั่วทุกสารทิศ 四面楚歌 Sì miàn chǔ gē   ถูกศัตรูโอบล้อมทั้งสี่ทิศ โดยไม่มีคนช่วย 四平八稳 Sì píng bā wěn   มั่นคง ; สงบนิ่ง ;   นิ่งสนิท 四体不勤,五谷不分 Sì tǐ bù qín, wǔ gǔ bù fēn   ไม่เอาการเอางาน เกาะคนอื่นกิน 四通八达 Sì tōng bā dá   การคมนาคมและการจราจรเชื่อมต่อทั่วถึงกัน 💦💦💦💦💦