23 กุมภาพันธ์ 2562

คำศัพท์ภาษาจีน ความดี ความชั่ว 善恶


รูปภาพจาก pixabay.com


Shàn 
ความดี

È  
ความชั่ว

善恶
Shàn è  
ความดีความชั่ว

善事
Shàn shì  
กุศลกรรม ;การกุศล; งานการกุศล

善行
Shàn xíng 
พฤติการณ์ที่ดีงาม

善举
Shàn  
(ภาษาหนังสือ) กุศลกรรม; การกุศล

恶业 /  恶行
È yè /  È xíng
อกุศลกรรม

无恶不做
Wú è bú zuò 
ก่อกรรมทำเข็ญทุกอย่าง; ทำชั่วทุกอย่าง

罪大恶极
Zuì dà è jí  
บาปหนา

劝善规过
Quàn shàn guī guò
แนะนำให้ทำในสิ่งที่ดีและหลีกเลี่ยงทำสิ่งที่ผิด

恶贯满盈
È guàn mǎn yíng 
ก่อกรรมทำชั่วมานับไม่ถ้วน

恶习
È xí 
นิสัยที่เลว

不幸
Bú xìng 
มีเคราะห์มีกรรม

造孽 / 作孽
Zào niè/ Zuò niè  
ก่อเวรก่อกรรม ;ก่อกรรมทำเข็ญ ;สร้างกรรม; เวรกรรมที่ได้ทำเรื่องเลวร้ายและจะต้องได้รับกรรมในชาติต่อไป

罪孽
Zuì niè 
กรรมชั่ว ;บาปกรรม

孽障/ 业障
Niè zhàng/ zhàng 
กรรมเวร  ;มารที่คอยผจญขณะที่บำเพ็ญตบะ(ในทางศาสนาพุทธ)

因果之律
Yīn guǒ zhī lǜ 
กฎแห่งกรรม

报应
Bào yìng 
กรรมสนอง; ทำกรรมดีได้ดี ทำกรรมชั่วได้ชั่ว

因果报应
Yīn guǒ bào yìng 
กงเกวียนกำเกวียน

行为
Xíng wéi 
พฤติกรรม

无人逃脱因果之律
Wú rén táo tuō yīn guǒ zhī lǜ  
ไม่มีใครหลุดพ้นกฎแห่งกรรม

果报
Guǒ bào  
กรรมตามสนอง

现世现报
Xiàn shì xiàn bào 
กรรมตามสนองทันตาเห็น; กรรมตามทัน

现世报
Xiàn shì bào 
กรรมตามสนองทันตาเห็น ;กรรมตามทัน

生死轮回
Shēng sǐ lún huí  
เวียนว่ายตายเกิด

种瓜得瓜,种豆得豆
Zhòng guā dé guā, zhòng dòu dé dòu 
 ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ;ปลูกอะไรย่อมได้อย่างนั้น( ปลูกแตงได้แตง ปลูกถั่วได้ถั่วb)

好人有好报
Hǎo rén yǒu hǎo bào
คนดีมักได้รับผลตอบแทนที่ดี

自作自受
zuò shòu 
กรรมใดใครก่อ กรรมนั้นย่อมตามสนอง

善有善报,恶有恶报
Shàn yǒu shàn bào, è yǒu è bào
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว 

吉人天相
Jí rén tiān xiàng  
คนดีฟ้าคุ้มครองคนดีผีคุ้ม


不是不报,时候未到
Bú shì bú bào  shíhòu wèi dào
กรรมนั้นย่อมสนองแน่ เพียงแต่ยังไม่ถึงเวลา

时候一到,立刻全报
Shí hòu yí dào, lì kè quán bào  
เมื่อเวลานั้นมาถึง ผลกรรมนั้นย่อมตามทัน

💦💦💦💦💦💦💦💦💦

คำศัพท์ภาษาจีน สระ พยัญชนะ และวรรณยุกต์ในภาษาไทยรูปภาพจาก pixabay.com

泰语
Tài yǔ 
ภาษาไทย


文字
Wén zì  
อักษร


单词
Dān cí 
คำศัพท์


辅音
Fǔ yīn   
พยัญชนะ


中辅音
Zhōng fǔ yīn 
อักษรกลาง


高辅音
Gāo fǔ yīn 
อักษรสูง


低辅音
Dī fǔ yīn 
อักษรต่ำ


元音
Yuán yīn 
สระ


Shēng diào 
วรรณยุกต์


第一声调
Dì yī  shēng diào 
เสียงสามัญ


第二声调
Dì èr shēng diào 
เสียงเอก"่  ่ "


第三声调
Dì sān shēng diào 
เสียงโท"  ้ "


第四声调
Dì sì shēng diào 
เสียงตรี" "

第五声调
Dì wǔ shēng diào
เสียงจัตวา"  "22 กุมภาพันธ์ 2562

สุภาษิต สำนวนจีน ที่มีตัวเลขมาเกี่ยวข้อง 六、七、八、九、十 ในบทความนี้จะนำเอาคำว่า  六、七、八、九 、十 ที่เป็นสุภาษิต สำนวนจีนที่เราจะเจอได้บ่อยๆมารวบรวมและนำมาฝาก


六亲不认
Liù qīn bú rèn 
ไม่ไว้หน้าใคร


六神无主
Liù shén wú zhǔ  
ตกตะลึงพรึงเพริดไปหมด; อกสั่นขวัญหายไปหมด(อวัยวะทั้ง 6หัวใจ ปอด ตับ ไต ม้าม ดี )


七手八脚
Qī shǒu bā jiǎo  
คนละไม้คนละมือ


七窍生烟
Qī qiào shēng yān 
เดือดเป็นฟืนเป็นไฟ


七情六欲
qíng liù  
อารมณ์ความรู้สึกความปรารถนาแบบปุถุชนทั่วไป (ความรู้สึก7 อย่างคือ ความสุข ความโกรธ ความกังวล ความคิด ความเศร้า ความกลัวและความตกใจ ส่วนความปรารถนาหรืออยากของมนุษย์นั้นก็มี 6อย่างด้วยกัน คือ ตา หู จมูก ลิ้น กายและใจ)


七拼八凑
Qī pīn bā còu 
ผสมผเสกัน ;จับโน่นจับนี่มาผสมกัน


七颠八倒
Qī diān bā dǎo 
 ล้มระเนระนาด


七零八落
Qī líng bā luò  
เรี่ยราด; เกลื่อกลาด


七上八下
Qī shàng bā xià 
ใจคอไม่ดี ;ใจเต้นตุ้มๆต๋อมๆ 


七扭八歪
Qī niǔ bā wāi  
บิดไปบิดมา


七折八扣
Qī zhé bā kòu 
หักแล้วหักอีก


七嘴八舌
Qī zuǐ bā shé 
คนละปาก คนละคำ


乱七八糟
Luàn qī bā zāo 
เละเทะ;  ยุ่งเหยิง

不管三七二十一
Bù guǎn sān qī èr shí yī 
ไม่สนอะไรทั้งนั้น八拜之交
bài zhī jiāo 
ความสัมพันธ์ที่เป็นพี่เป็นน้องร่วมคำสาบานกัน; พี่น้องร่วมสาบาน


八九不离十
Bā jiǔ bù lí shí 
ใกล้เคียง (สภาพความเป็นจริง) ;ห่างกันไม่มาก; เกือบจะตรงกันเป๊ะ


八面玲珑
miàn líng lóng  
ละมุนละม่อมไปทั่วทุกด้าน; เข้าได้ทุกฝ่าย


八面威风
Bā miàn wēi fēng  
องอาจผึ่งผาย; สง่าผ่าเผย


八仙过海
xiān guò hǎi  
ต่างคนต่างก็มีวิธีการของตน ;ต่างคนต่างก็มีความสามารถของตน; ต่างคนต่างก็ใช้ความสามารถเข้าแข่งขันกัน (แปดเซียนข้ามทะเล)


八字没一撇
zì méi yì piē 
ยังไม่ได้เริ่ม; เรื่องราวที่ยังไม่มีท่าทีที่จะเกิดขึ้น


九九归一
Jiǔ jiǔ guī yī 
ว่าไปว่ามาก็เข้าล็อคเดิม


九牛二虎之力
Jiǔ niú èr hǔ zhī lì  
พลังมหาศาล(พลังของวัวเก้าตัวและเสือสองตัว)


九牛一毛
Jiǔ niú yì máo  
ขนหน้าแข้งไม่ร่วง; นิดเดียว


九死一生
Jiǔ sǐ yì shēng   
รอดจากปากเหยี่ยวปากกา


九霄云外
Jiǔ xiāo yún wài
เลิกใส่ใจ; ไม่สนใจ


十拿九稳
Shí jiǔ wěn 
มั่นใจมาก ;มั่นใจเป็นอย่างยิ่ง


十全十美
Shí quán shí měi 
สมบูรณ์แบบ ;ดีหมดจดงดงาม 


十有八九
Shí yǒu bā jiǔ 
ต้อง…แน่ๆ (จาก10ส่วนเป็นไปได้8-9)


十万火急
Shí wàn huǒ  
รีบด่วนมาก; เร่งด่วนมาก


💦💦💦💦💦💦💦💦💦

สุภาษิต สำนวนจีน ที่มีตัวเลขมาเกี่ยวข้อง 五
    ในบทความนี้จะนำเอาคำว่า  ที่เป็นสุภาษิต สำนวนจีนที่เราจะเจอได้บ่อยๆมารวบรวมและนำมาฝาก

五彩缤纷
cǎi bīn fēn 
มีสีสัน ;  มีสีสันสดใส


五谷丰登
Wǔ gǔ fēng dēng 
 ผลเก็บเกี่ยวอุดมสมบูรณ์ ;ธัญพืชอุดมสมบูรณ์


五方杂处
Wǔ fāng zá chǔ 
ผู้คนทั่วทุกสารทิศอยู่ปะปนกันยุ่ง


五光十色
Wǔ guāng shí sè 
 มากมายหลากหลาย; ดูลานตาไปหมด; ละลานตาไปหมด


五湖四海
Wǔ hú sì hǎi  
ทั่วพื้นปฐพี; ทั่งทั้งผืนแผ่นดิน; ทั่วทุกสารทิศ (บึงทั้งห้าและทะเลทั้งสี่)


五花八门
huā mén 
เยอะแยะ ;มากมายหลากหลาย; เปลี่ยนแปลงไปร้อยแปดพันเก้า


五口京兆
Wǔ kǒu jīng zhào  
ดำรงตำแหน่งในระยะสั้น


五十步笑百步
shí bù xiào bǎi bù  
ตนเองก็มีข้อบกพร่องหรือจุดด่างพร้อย เช่นเดียวกับคนอื่น เพียงแต่ว่าข้อบกพร่องของตัวเองอาจจะเบาหน่อย แต่กลับไปหัวเราะเยาะคนอื่น (คนที่ถอยห้าสิบก้าว หัวเราะเยอะคนที่ถอย ร้อยก้าว)


五体投地
tóu  
 เลื่อมใสอย่างยิ่ง ;เลื่อมใสอย่างหมอบราบคาบ(มือทั้งสองและหัวเข่าพร้อมกับศีรษะได้หมอบหรือกราบลงกับพื้น)ประโยคภาษาจีน

  早上起来没什么胃口。 Zǎo shang qǐ lái méi shén me wèi kǒu. ตื่นมาเช้าๆแบบนี้ ไม่ค่อยอยากจะกินอะไร 这就是你所谓的努力? Zhè jiù shì nǐ suǒ wèi de nǔ lì...