ประโยคภาษาจีน
ประโยคภาษาจีน 

🌷🌷🌷


趁热喝吧。
Chèn rè hē ba.
ดื่มในขณะที่ยังร้อนอยู่还有许多事要做。
Hái yǒu xǔduō shì yào zuò.
ยังมีงานอีกมากมายที่จะต้องทำ你还不知道,何况我呢?
Nǐ hái bù zhīdào, hékuàng wǒ ne?
คุณเองยังไม่รู้แล้วฉันจะไปรู้ได้อย่างไร
何况 Hékuàng ใช้น้ำเสียงที่ย้อนถาม มีความหมายแสดงว่าเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง; โดยเฉพาะอย่างยิ่ง你跑得那么快还赶不上他,何况我呢?
Nǐ pǎo de nàme kuài hái gǎnbushàng tā, hékuàng wǒ ne?
คุณวิ่งเร็วขนาดนั้นยังตามไม่ทันเขาเลย แล้วฉันจะไปทันได้อย่างไร我不喜欢那所房子,何况价钱也太高。
Wǒ bù xǐhuān nà suǒ fángzi, hékuàng jiàqián yě tài gāo.
ฉันไม่ชอบบ้านหลังนั้นและราคาสูงเกินไป他怒不可遏。
Tā nùbùkě è.
เขาโกรธจนยั้งอารมณ์ไว้ไม่ได้
怒不可遏 
Nù bù kě è 
โกรธจนยั้งอารมณ์ไว้ไม่ได้暗中把钱塞给他。
Ànzhōng bǎ qián sāi gěi tā.
แอบยัดเงินให้เขา你再顶一会儿,我叫人来替你。
Nǐ zài dǐng yīhuǐr, wǒ jiào rén lái tì nǐ.
คุณยันเอาไว้ก่อน ฉันจะไปตามคนมายันแทนคุณ他老呆在家里。
Tā lǎo dāi zài jiālǐ.
เขาเอาแต่อยู่บ้าน他不是好惹的。
Tā bùshì hǎo rě de.
เขาไม่ใช่เป็นคนที่จะไปยั่วได้ง่ายๆเลย这人脾气大,别惹他。
Zhè rén píqì dà, bié rě tā.
เขาเป็นคนเจ้าอารมณ์อย่าไปยั่วเขาเลย惹她生气。
Rě tā shēngqì.
ยั่วให้เธอโมโห如果你方便的话,就请来一次。
Rúguǒ nǐ fāngbiàn dehuà, jiù qǐng lái yīcì.
ถ้าหากคุณสะดวก ก็ขอให้ได้โปรดมาสักครั้งเถอะ

目前的情况难以控制。
Mùqián de qíngkuàng nányǐ kòngzhì.
สถานการณ์ปัจจุบันควบคุมได้ยาก你有个难得的机会重新开始。
Nǐ yǒu gè nándé de jīhuì chóngxīn kāishǐ.
คุณมีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่ได้ยาก 🍂🍂🍂🍂🍂

ประโยคภาษาจีน
ประโยคภาษาจีน 

🌸🌸🌸她有着最迷人的微笑。
Tā yǒuzhe zuì mírén de wéixiào.
เธอมีรอยยิ้มที่มีเสน่ห์ที่สุด我爱上你那温柔的吻和迷人的微笑。
Wǒ ài shàng nǐ nà wēnróu de wěn hé mírén de wéixiào.
ฉันตกหลุมรักการจูบที่อ่อนหวานละมุนละไมและรอยยิ้มที่มีเสน่ห์ของคุณ
温柔 
Wēnróu 
อ่อนโยนละมุนละไม ;
อ่อนหวานละมุนละไม

吻 
Wěn 
จูบ他有一副迷人的微笑。
Tā yǒuyī fù mírén de wéixiào.
เขามีรอยยิ้มที่มีเสน่ห์他说话简短。
Tā shuōhuà jiǎnduǎn.
เขาพูดสั้น ๆเรียบๆ

简短 
Jiǎnduǎn 
สั้นๆง่ายๆ; 
สั้นๆเรียบๆ她有时间做一个简短的报告。
Tā yǒu shíjiān zuò yīgè jiǎnduǎn de bàogào.
เธอมีเวลาสรุปรายงานอย่างสั้น ๆ
这条路转弯抺角,找到这里真不容易。
Zhè tiáo lù zhuǎnwān mèi jiǎo, zhǎodào zhèlǐ zhēn bù róngyì.
ถนนสายนี้มันยอกย้อนวกไปวนมา กว่าจะมาถึงที่นี่ได้เกือบแย่

转弯抺角 
Zhuǎn wān mò jiǎo 
อุปมาว่า ทางวกวน; 
ทางคดเคี้ยว ;
ทางวกไปวนมา
说话从不拐弯抹角。
Shuōhuà cóng bù guǎiwānmòjiǎo.
ไม่เคยพูดจาวกไปวนมาเลย

拐弯抹角 
Guǎi wān mò jiǎo 
พูดหรือเขียนวกไปวนมา ;
อ้อมค้อม
ไม่ตรงจุดไม่ตรงประเด็น别拐弯抹角。
Bié guǎiwānmòjiǎo.
อย่าพูดจายอกย้อน不许你顶嘴。
Bùxǔ nǐ dǐngzuǐ.
ห้ามคุณเถียงกลับ

顶嘴 
Dǐngzuǐ 
(พูด)เถียง; 
โต้เถียง(ส่วนมากจะกระทำต่อผู้อาวุโส) ;
ย้อน接着我们决定往回走。
Jiēzhe wǒmen juédìng wǎng huí zǒu.
ครั้นแล้วพวกเราก็ตัดสินใจเดินย้อนกลับ回想童年时代的生活。
Huíxiǎng tóngnián shídài de shēnghuó.
นึกย้อนไปถึงชีวิตในวัยเด็ก

这是法律所不许可的。
Zhè shì fǎlǜ suǒ bù xǔkě de.
เป็นเรื่องที่กฎหมายยอมให้ไม่ได้

许可 
Xǔkě  
ยอม ;
ยินยอม ;
อนุญาต只许前进,不可后退。
Zhǐ xǔ qiánjìn, bùkě hòutuì.
ยอมให้ก้าวไปข้างหน้าเท่านั้น แต่ไม่ยอมให้ถอยหลัง

他们准备牺牲一切去争取胜利。
Tāmen zhǔnbèi xīshēng yīqiè qù zhēngqǔ shènglì.
พวกเขาพร้อมที่จะเสียสละทุกอย่างเพื่อให้ได้ชัยชนะ
她为孩子牺牲了一切。
Tā wèi háizi xīshēngle yīqiè.
ธอเสียสละทุกอย่างเพื่อลูก

 🍎🍎🍎🍎🍎

ประโยคภาษาจีนประโยคภาษาจีน 

🌷🌷🌷
有空过来玩。
Yǒu kòng guòlái wán.
ถ้าว่างก็แวะมาเที่ยวนะ
她是新来的。
Tā shì xīn lái de.
เธอเป็นผู้ที่มาใหม่
客人还没有来。
Kèrén hái méiyǒu lái.
แขกยังไม่มาเลย
剩下的水不多了。
Shèng xià de shuǐ bù duōle.
น้ำเหลือไม่มากแล้ว
你工作中的困难多不多?
Nǐ gōngzuò zhōng de kùnnán duō bù duō?
คุณมีอุปสรรคในการทำงานมากไหม
我现在感觉好多了。
Wǒ xiànzài gǎnjué hǎoduōle.
ตอนนี้ฉันรู้สึกดีขึ้นมาก
他的工作做得比过去好多了。
Tā de gōngzuò zuò dé bǐ guòqù hǎoduōle.
เขาทำงานได้ดีกว่าแต่ก่อนมากทีเดียว
大家的意见很接近。
Dàjiā de yìjiàn hěn jiējìn.
ความเห็นของพวกเราใกล้เคียงกันมาก

我很了解他。
Wǒ hěn liǎojiě tā.
ฉันเข้าใจเขาดี ;ฉันรู้จักเขาดี
雾气使景色模糊不清。
Wùqì shǐ jǐngsè móhu bù qīng.
หมอกทำให้ภาพทิวทัศน์ดูมัวไปหมด
雾气 
Wùqì 
หมอก
他这个人马虎。
Tā zhège rén mǎhu.
เขาเป็นคนชอบทำงานแค่ให้ผ่านๆไปเท่านั้น

马虎 
Mǎhu 
ลวก ;
สะเพร่า; 
เลินเล่อ ;
ทำอย่างสุกเอาเผากิน ;
ทำแค่ให้ผ่านๆไปเท่านั้น; 
ทำมั่ว
混日子,得过且过。
Hùn rìzi, déguòqiěguò.
มั่วไปวันๆแค่พอเอาตัวรอดเท่านั้น

混 
Hùn 
มั่ว; 
มีชีวิตแค่เอาตัวรอดไปวันๆโดยไม่คิดจะทำอะไรอย่างจริงจังเอาแค่คำนึงแต่เรื่องเฉพาะหน้า ;
เอาแต่เอ้อระเหย

得过且过 
guò qiě guò 
เป็นสำนวนใช้บอกการทำงานลวกๆ ;
แบบขอไปที  ;
ผ่านๆ ไป
他现在混得比我好。
Tā xiànzài hùn dé bǐ wǒ hǎo.
ตอนนี้เขาดีกว่าฉันแล้ว
我怎么会曾经跟你混在一起呢?
Wǒ zěnme huì céngjīng gēn nǐ hùnzài yīqǐ ne?
ทำไมฉันถึงเคยไปยุ่งกับคุณนะ
混了半辈子。
Hùnle bànbèizi.
เอ้อระเหยลอยชายมาตั้งครึ่งค่อนชีวิต
日子一天天过去,他再也混不下去了。
Rìzi yī tiāntiān guòqù, tā zài yě hùn bù xiàqùle.
วันเวลาผ่านไป เขาเองก็ไม่อยากที่จะไปเอ้อระเหยลอยชายอีกต่อไปแล้ว
对自己的工作提出高标准。
Duì zìjǐ de gōngzuò tíchū gāo biāozhǔn.
ยกมาตรฐานในงานของตนให้สูงขึ้น
她那矫揉造作的姿态令人难以忍受。
Tā nà jiǎoróuzàozuò de zītài lìng rén nányǐ rěnshòu.
ท่าทางอันเต็มไปด้วยมารยาสาไถยของเธอนั้น มันทำให้สุดที่จะทนได้

矫揉造作 
Jiǎo róu zào zuò 
ดัดจริต ;
มารยาสาไถย

姿态  
Zītài 
ลักษณะ; 
ท่าทาง

难以忍受  
Nányǐ rěnshòu  
ยากที่จะทนได้🍒🍒🍒🍒🍒


ประโยคภาษาจีนประโยคภาษาจีน 

🌷🌷🌷


好吃懒做是不体面的事。
Hàochīlǎnzuò shì bù tǐmian de shì.
การเอาแต่กิน แต่ขี้เกียจทำงานนั้นเป็นเรื่องที่ไร้เกียรติ

体面 
Tǐmian 
เกียรติ ;
เกียรติยศ; 
ทรงเกียรติ
他不幸折断了腿。
Tā bùxìng zhéduànle tuǐ.
เขาโชคร้ายที่ขาหัก

不幸 
Bùxìng 
ร้าย; 
โชคร้าย; 
เคราะห์ร้าย ;
ทำให้ผิดหวัง ;
เจ็บปวด ;
โศกเศร้า
千万别把真心,给了没良心的人
Qiān wàn bié bǎ zhēnxīn, gěile méi liángxīn de rén!
อย่าให้ความจริงใจกับคนที่ไม่มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดี

没良心的人 
Méi liáng xīn de rén 
คนที่ไม่มีความรู้สึกรับผิดชอบชั่วดี;
ไม่มีมโนธรรม ;
คนที่ไม่มีมโนสำนึก
他良心发现。
Tā liángxīn fāxiàn.
เขาเกิดมีมโนธรรมขึ้นในใจ
为小事而争吵。
Wèi xiǎoshì ér zhēngchǎo.
ทะเลาะกันเรื่องหยุมหยิม
他做事总是偷偷摸摸的。
Tā zuòshì zǒng shì tōutōumōmō de.
เขาทำอะไรมักจะลับๆล่อๆ

偷偷摸摸的 
Tōu tōu mō mō de 
ลับๆล่อๆ; 
ผลุบๆโผล่ๆ

产生巨大的影响。
Chǎnshēng jùdà de yǐngxiǎng.
ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมหาศาล
他瞧了一下,但没瞧见什么人。
Tā qiáole yīxià, dàn méi qiáojiàn shénme rén.
เขามองดูแล้ว แต่มองไม่เห็นใคร

瞧 
Qiáo 
ดู ;
มอง

他瞧了他一下,表示他听见了,但没有表示同意或者不同意。
Tā qiáole tā yīxià, biǎoshì tā tīngjiànle, dàn méiyǒu biǎoshì tóngyì huòzhě bù tóngyì.
เขามองมาที่เขา เพื่อแสดงว่าเขาได้ยิน แต่ไม่ได้แสดงออกมากว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
他端详了我好久。
Tā duānxiangle wǒ hǎojiǔ.
เขาจ้องมองฉันตั้งนาน

端详 
Duānxiang 
จ้องมอง(บุคคล)อย่างพินิจพิเคราะห์ ;
พิจารณาดู(บุคคล)อย่างพินิจพิเคราะห์
委托他负责这项工作。
Wěituō tā fùzé zhè xiàng gōngzuò.
มอบหมายให้เขารับผิดชอบทำงานนี้

委托 
Wěituō 
มอบหมาย(ให้ทำแทน); 
ฝากให้ทำแทน
这事就委托你了。
Zhè shì jiù wěituō nǐle.
เรื่องนี้ก็มอบให้คุณก็แล้วกัน
把他灌醉。
Bǎ tā guàn zuì.
มอมเหล้าเขา
毒害他的思想。
Dúhài tā de sīxiǎng.
มอมเมาความคิดของเขา

毒害 
Dúhài 
เบื่อ(ด้วยพิษร้าย); 
ทำลาย(ด้วยพิษต่างๆ);
มอมเมา他被雨淋得像个落汤鸡似的。
Tā bèi yǔ lín dé xiàng gè luòtāngjī shì de.
เขาเปียกม่อลอกม่อแลกไปทั้งตัว

落汤鸡 
Luò tāng jī 
เปียกโชก; 
เปียกม่อลอกม่อแลก ;
ลูกหมาตกน้ำ
เปียกชุ่มไปทั้งตัว
许多事情缠磨着他,使他忙乱不堪。
Xǔduō shìqíng chán mo zhe tā, shǐ tā mángluàn bùkān.
งานมากมายได้มะรุมมะต้มเขา จนเขายุ่งจนสายตัวแทบขาด
儿童们往往有丰富的幻想力。
Értóngmen wǎngwǎng yǒu fēngfù de huànxiǎng lì.
เด็ก ๆ มักจะมีจินตนาการมากมายหลายหลาก🍧🍧🍧🍧🍧学中文 每天50句中文

  Love me, love my dog. 爱屋及鸟。 à i wū jí niǎo. Knowledge is power.  知识就是力量。 zhīshì jiùshì lìliàng. A man is never too old to learn.  活到老,...

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม