ประโยคภาษาจีนประโยคภาษาจีน 

 👇👇👇书背熟了。
Shū bèi shú le.
ท่องหนังสือจนได้หมดแล้ว


喝酒过多对身体有害。
Hē jiǔ guò duō duì shēn tǐ yǒu hài.
การดื่มเหล้ามากไปเป็นอันตรายกับร่างกาย


睡眠过少,就会伤身体。
Shuì mián guò shǎo, jiù huì shāng shēn tǐ.
นอนน้อยไปอาจจะทำลายสุขภาพ


衣服穿烂了。
Yī fú chuān làn le.
เสื้อผ้าสวมจนเปื่อยแล้ว


胜利了不能骄傲,失败了也不要气馁。
Shèng lì le bù néng jiāo ào, shī bài le yě bù yào qì něi.
เมื่อชนะก็อย่าได้ผยอง เมื่อแพ้ก็อย่าได้ท้อ

气馁 
Qì něi 
ท้อแท้ ;
ระย่อท้อถอย ;
ใจฝ่อ


成功不骄傲,失败不灰心。
Chéng gōng bù jiāo ào, shī bài bù huī xīn.
เมื่อประสบความสำเร็จก็ไม่หยิ่งผยองพองตัว ถึงจะล้มเหลวก็ไม่ท้อ


我们在困难面前从不畏缩。
Wǒ men zài kùn nán miàn qián cóng bù wèi suō.
เราไม่ยอมท้อถอยเมื่อเผชิญกับอุปสรรค


畏缩 
Wèi suō  
กลัวหัวหด ;
กลัวจนไม่กล้าที่จะก้าวไปข้างหน้า


他伸手伸脚地躺在草坪上。
Tā shēn shǒu shēn jiǎo de tǎng zài cǎo píng shàng.
เขาทอดตัวลงนอนบนสนามหญ้า


把眼光投到他身上。
Bǎ yǎn guāng tóu dào tā shēn shang.
ส่งสายตามองไปยังเขา

投 
Tóu 
กวาดสายตาจ้องมองไปยัง


周围的人都对他投射出惊异的眼光。
Zhōu wéi de rén dōu duì tā tóu shè chū jīng yì de yǎn guāng.
ผู้คนที่อยู่รอบบริเวณนั้นได้ส่งสายตาอันประหลาดใจจ้องมองไปที่เขา


削减不必要的开支。
Xuē jiǎn bù bì yào de kāi zhī.
ตัดทอนค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไป

削减 
Xuē jiǎn  
ตัดลง; 
ตัดให้เหลือน้อยลง ;
หั่นออก; 
หั่นลง ;
หั่นให้เหลือน้อยลง这位大叔,你吹牛也挑个好冒充的。

Zhè wèi dà shū, nǐ chuī niú yě tiāo gè hǎo mào chōng de.

ตาลุงคนนี้ จะโม้ทั้งทีเอาให้เนียนๆหน่อยสิ

*冒充 

Mào chōng 

ปลอมแปลง ;

สวมรอย

 

骄傲上了。

Jiāo ào shàng le.

เชิดใหญ่เลยนะ

 

哪那么娇气。

Nǎ nà me jiāo qì.

จะเรื่องเยอะอะไรนักหนา

 

心细才得人疼嘛。

Xīn xì cái dé rén téng ma.

ต้องมีความละเอียดอ่อนถึงได้รับการเอ็นดู

 

能填饱肚子就行。

Néng tián bǎo dù zi jiù xíng.

กินแค่อิ่มท้องก็พอแล้ว

 

 男女平等。

Nánnǚ píngděng.
หญิงชายเท่าเทียมกัน只能怪我讲不清楚。
Zhǐ néng guàiwǒ jiǎng bù qīngchǔ.
ก็ต้องโทษที่ฉันเองที่พูดไม่เคลียร์我们到外面去谈谈,好不好?
Wǒmen dào wàimiàn qù tán tán, hǎobù hǎo?
เราไปคุยกันข้างนอกดีไหม他们之间发生了一点纠葛。
Tāmen zhī jiān fāshēngle yīdiǎn jiūgé.
พวกเขาเกิดมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกัน
纠葛 
Jiūgé 
ความยุ่งเหยิง ;
ข้อพิพาท ;
การะทะเลาะเบาะแว้ง她不好意思那么说。
Tā bù hǎoyìsi nàme shuō.
เธอรู้สึกอึดอัดใจมากที่จะพูดตรงๆอย่างนั้น硬说这支笔是他的。
Yìng shuō zhè zhī bǐ shì tā de.
ทึกทักว่าปากกานี้เป็นของเขา最后算把这个问题弄懂了。
Zuìhòu suàn bǎ zhège wèntí nòng dǒngle.
ในที่สุดก็นับว่าได้เข้าใจปัญหานี้แล้ว我一直把他当做朋友。
Wǒ yīzhí bǎ tā dàngzuò péngyǒu.
ฉันถือว่าเขาเป็นเพื่อนมาโดยตลอด他暗示他对这个回答有怀疑。
Tā ànshì tā duì zhège huídá yǒu huáiyí.
เขาบอกเป็นนัยว่ามีข้อกังขาในคำตอบนี้ 现在我发现这种办法是行不通的。
Xiànzài wǒ fāxiàn zhè zhǒng bànfǎ shì xíng bùtōng de.
ตอนนี้ฉันพบว่าวิธีการนี้ใช้ไม่ได้这房间没开窗户,太闷了。
Zhè fángjiān méi kāi chuānghù, tài mēnle.
ห้องนี้ไม่เปิดหน้าต่าง รู้สึกร้อนอบอ้าวมาก
闷 
Mēn 
อบอ้าว; 
อ้าว他说话闷声闷气的。
Tā shuōhuà mēn shēng mēn qì de.
เขาพูดเสียงอู้อี้อยู่ในลำคอ

闷 
Mēn 
พูดเสียงไม่ดัง ;
พูดเสียงอู้อี้ในลำคอ他的两腿僵硬。
Tā de liǎng tuǐ jiāngyìng.
ขาทั้งสองข้างของเขาแข็งทื่อ

僵硬 
Jiāngyìng 
(มือเท้า)แข็ง原已有资助之心了。
Yuán yǐ yǒu zīzhù zhī xīnle.
มีใจจะช่วยเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว这孩子老缠磨要他抱。
Zhè háizi lǎo chán mo yào tā bào.
เด็กคนนี้มักทู่ซี้ให้เขาอุ้ม; เด็กคนนี้มักตื๊อให้เขาอุ้ม

缠磨 
Chán mo 
กวน ดื้อ ;
รบกวน ;
ตื๊อ ;
ทู่ซี้;
เซ้าซี้把全部的心血倾注到工作中去。
Bǎ quánbù de xīnxuè qīngzhù dào gōngzuò zhōng qù.
ทุ่มเททั้งชีวิตและจิตใจลงไปในงานนั้น

倾注 
Qīngzhù
(กำลัง สติปัญญา)รวมพุ่งไปที่จุดเดียว ;
ได้ทุ่มเทลง


💦💦💦


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节