ประโยคภาษาจีน
ประโยคภาษาจีน 

🌸🌸🌸


过着孤独的生活。
Guòzhe gūdú de shēnghuó.
มีชีวิตอยู่อย่างเดียวดาย


等着瞧。
Děngzhe qiáo.
รอดูเถอะ ; คอยดูเถอะ; คอยดูแล้วกัน


通过协商取得一致。
Tōngguò xiéshāng qǔdé yīzhì.
เห็นพ้องต้องกันโดยการปรึกษาหารือกัน

协商 
Xié shāng 
ปรึกษาหารือร่วมกัน 

一致 
Yī zhì  
เป็นเอกฉันท์ ;
พร้อมเพรียงกัน; 
ไม่แตกแยกกัน 他刚要说话,就被他哥拦回去。
Tā gāng yào shuōhuà, jiù bèi tā gē lán huíqù.
พอเขาจะพูดก็ถูกพี่ชายพูดขวางซะก่อน

拦 
Lán 
ขวาง; 
ขัดขวาง;
กั้น 


我知道他傻头傻脑,但他仍是我兄弟,不是吗?
Wǒ zhīdào tā shǎ tóu shǎ nǎo, dàn tā réng shì wǒ xiōngdì, bùshì ma?
ฉันรู้ว่าเขาเป็นคนโง่เขลาเบาปัญญา แต่เขาก็ยังเป็นน้องชายของฉันไม่ใช่เหรอ

傻头傻脑 
Shǎ tóu shǎ nǎo 
โง่เขลาเบาปัญญา你准猜不着我在大街上看见谁啦。
Nǐ zhǔn cāi bùzháo wǒ zài dàjiē shàng kànjiàn shéi la.
ยังไงคุณก็เดาไม่ถูกแน่ว่าฉันเจอใครบนถนน保证你猜不着。
Bǎozhèng nǐ cāi bùzháo.
รับรองว่าคุณเดาไม่ถูกแน่ๆ我猜他和这件事有点牵连。
Wǒ cāi tā hé zhè jiàn shì yǒudiǎn qiānlián.
ฉันเดาว่าเขาคงจะมีส่วนพัวพันกับเรื่องนี้บ้าง那都是猜测的。
Nà dōu shì cāicè de.
นั่นเป็นการคาดเดากันทั้งนั้น我想你能猜出接下来发生了什么。
Wǒ xiǎng nǐ néng cāi chū jiē xiàlái fāshēngle shénme.
ฉันคิดว่าคุณสามารถเดาสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปได้你能猜出这个谜语吗?
Nǐ néng cāi chū zhège míyǔ ma?
คุณสามารถเดาปริศนานี้ได้ไหม

谜语 
Mí yǔ 
ปริศนา


他瞎猜(乱猜)。
Tā xiā cāi (luàn cāi).
เขาเดาส่งเดช

瞎猜=乱猜
Xiā cāi =Luàn cāi  
เดาส่ง ;
เดาส่งเดช ;
เดามั่ว
🍉🍉🍉🍉 


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节