ประโยคภาษาจีนประโยคภาษาจีน 

🌸🌸


你应该利用一切机会练习讲英语。
Nǐ yīnggāi lìyòng yīqiè jīhuì liànxí jiǎng yīngyǔ.
คุณควรใช้ประโยชน์ในทุกโอกาสในการฝึกฝนการพูดภาษาอังกฤษ利用他人的弱点。
Lìyòng tārén de ruòdiǎn.
ใช้จุดอ่อนของเขาให้เป็นประโยชน์咱们比试一下,看谁做得又好又快。
Zánmen bǐshi yīxià, kàn shéi zuò dé yòu hǎo yòu kuài.
พวกเรามาประลองฝีมือกันดูว่าใครจะทำได้ดีและเร็วกว่ากัน不信咱们比试比试。
Bùxìn zánmen bǐshi bǐshi.
ถ้าไม่เชื่อก็ให้เรามาประลองฝีมือกัน

比试 
Bǐshi 
ประลองกัน ;
ประลองฝีมือกัน
他对什么事都毫不迟疑。
Tā duì shénme shì dōu háo bù chíyí.
ไม่ว่าจะทำงานอะไรก็ตาม เขาจะไม่ลังเลเลย

毫不迟疑 
Háo bù chí yí 
โดยไม่ลังเล我不希望发生什么误会。
Wǒ bù xīwàng fāshēng shénme wùhuì.
ฉันไม่ต้องการจะให้เกิดความเข้าใจผิดเกิดขึ้น花瓶是我打坏的,但我是无意的。
Huāpíng shì wǒ dǎ huài de, dàn wǒ shì wúyì de.
แจกันใบนั้นฉันเป็นคนทำแตก แต่ฉันไม่ได้ตั้งใจจะทำเช่นนั้นเลยนะ
遭遇了一些意外的困难。
Zāoyùle yīxiē yìwài de kùnnán.
ประสบกับอุปสรรคที่คาดคิดไม่ถึงบางประการ你懂什么!
Nǐ dǒng shénme!
คุณจะไปรู้เรื่องอะไร
不太懂事的孩子。
Bù tài dǒngshì de háizi.
เด็กที่ไม่ค่อยจะประสีประสาเท่าไรนัก你现在的年龄该懂事了。
Nǐ xiànzài de niánlíng gāi dǒngshìle.
อายุของคุณก็ปูนนี้แล้ว ควรจะรู้เรื่องรู้ราวได้แล้วนะ你怎么这样不懂事。
Nǐ zěnme zhèyàng bù dǒngshì.
ทำไมคุณไม่ประสีประสาเอาเสียเลย这家伙有点神经病。
Zhè jiāhuo yǒudiǎn shénjīngbìng.
เจ้าหมอนี่รู้สึกจะประสาทอยู่นิดๆ他说话怯声怯气。
Tā shuōhuà qiè shēng qiè qì.
เขาพูดเสียงประหม่า

怯声怯气 
Qiè shēng qiè qì 
(พูด) ประหม่า; 
(พูด)ไม่เป็นธรรมชาติ他总是有点古怪。
Tā zǒng shì yǒudiǎn gǔguài.
เขาออกจะประหลาดๆอยู่บ้าง真是个怪人!
Zhēnshi gè guàirén!
ช่างเป็นคนที่ประหลาดเสียนี่กระไร


谢谢你的好意。
Xiè xiè nǐ de hǎo yì.
ขอบคุณสำหรับความปรารถนาดีของคุณ我们对他的好意感激不尽。
Wǒ men duì tā de hǎo yì gǎn jī bù jìn.
เรารู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งในความปรารถนาดีของเขา

感激不尽 
Gǎn jī bù jìn 
รู้สึกขอบคุณอย่างสุดซึ้ง
对敌狠,对己和。
Duì dí hěn, duì jǐ hé.
ร้ายกับศัตรู ปราณีต่อเพื่อน
生存斗争是无情的。
Shēng cún dòu zhēng shì wú qíng de.
การต่อสู้เพื่อความอยู่รอดจะไม่มีการปราณีใดๆทั้งสิ้น

无情 
Wú qíng 
ไร้เมตตา ;
ไร้การปราณีใดๆทั้งสิ้น
他们以轻蔑的眼光瞪着我。
Tā men yǐ qīng miè de yǎn guāng dèng zhe wǒ.
พวกเขาจ้องมาที่ฉันด้วยสายตาที่ดูถูก

轻蔑的眼光 
Qīng miè de yǎn guāng  
สายตาที่ดูถูก; 
สายตาที่ปรามาส; 
สายตาที่เหยียดหยาม
我以为你受的羞辱够多了。
Wǒ yǐ wéi nǐ shòu de xiū rǔ gòu duō le.
ฉันคิดว่าคุณอับอายขายหน้ามากพอแล้วซะอีก

羞辱 
Xiū rǔ 
สบประมาทปรามาส; 
การดูถูก; 
การดูหมิ่น ;
ทำให้ขายหน้า ;
ทำให้เสียเกียรติ; 
ทำให้อัปยศอดสู
我们衷心希望她快乐。
Wǒ men zhōng xīn xī wàng tā kuài lè.
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเธอจะมีความสุข

衷心 
Zhōng xīn  
จริงใจ ;
อย่างจริงใจ
要是你愿意,我能够这样做。
 Yào shi nǐ yuàn yì, wǒ néng gòu zhè yàng zuò.
ถ้าเป็นความปรารถนาของคุณแล้ว ฉันก็สามารถทำได้
我愿意看到这问题得到圆满的解决。
Wǒ yuàn yì kàn dào zhè wèn tí dé dào yuán mǎn de jiě jué.
ฉันปรารถนาที่จะเห็นปัญหานี้มีจบลงด้วยดี不受欢迎的人。
Bù shòu huān yíng de rén.
คนที่ไม่เป็นที่ปรารถนา ;บุคคลที่ไม่พึงปรารถนา他老念叨着你。
Tā lǎo niàn dao zhe nǐ.
เขามักจะพูดถึงคุณเสมอ

念叨 
Niàn dao 
ปรารถ ;
มักจะพูดถึงเสมอ ;
พูดถึงอยู่ตลอดเวลา
无条件投降。
Wú tiáo jiàn tóu xiáng.
ยอมแพ้โดยปราศจากเงื่อนไข 🍒🍒🍒


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节