ประโยคภาษาจีนประโยคภาษาจีน 


👇👇


呸,胡说八道。
Pēi, hú shuō bā dào.
เชอะ พูดบ้าๆบอๆไปได้

胡说八道
Hú shuō bā dào  
พูดจาเหลวไหล ;พูดซี้ซั้ว; พูดบ้าๆบอๆ; พูดส่งเดช
一大早就去开会。
Yī dà zǎo jiù qù kāi huì.
ไปประชุมแต่เช้า你早一点过来。
Nǐ zǎo yī diǎn guò lái.
คุณมาเช้าหน่อย
抢逃了一笔巨款。
Qiǎng táo le yī bǐ jù kuǎn.
เชิดเงินจำนวนมากหนีไป猫很驯服。
Māo hěn xùn fú.
แมวเชื่องมาก


她工作从不拖拉。
Tā gōng zuò cóng bù tuō lā.
เธอไม่เคยทำงานอืดอาดเชื่องช้าเลย
拖拉 
Tuō lā 
ทำงานเช้าชามเย็นชาม ;
ทำงานอืดอาด ;
ทำงานผัดวันประกันพรุ่ง
办事拖拖拉拉的。
Bàn shì tuō tuō lā lā de.
ทำงานเช้าชามเย็นชาม两手在水里泡得发白。
Liǎng shǒu zài shuǐ lǐ pào de fā bái.
มือทั้งสองข้างแช่อยู่ในน้ำจนขาวซีด都是紧急任务,一样也搁不下。
Dōu shì jǐn jí rèn wù, yī yàng yě gé bu xià.
เป็นเรื่องด่วนทั้งนั้น จะทิ้งไว้ไม่ได้แม้แต่เรื่องเดียว

搁 
Gē 
ทิ้งไว้ก่อน; เก็บไว้ก่อน这件事搁一搁再办吧。
Zhè jiàn shì gē yī gē zài bàn ba.
เรื่องนี้เก็บไว้วันหลังค่อยทำ这些都是紧急任务,一样也不能延搁。
Zhè xiē dōu shì jǐn jí rèn wù, yī yàng yě bù néng yán gē.
งานเหล่านี้เป็นงานเร่งด่วนและไม่สามารถผัดวันประกันพรุ่งได้

延搁 
Yán gē 
ผัดวันประกันพรุ่ง ;
ถ่วงเวลา ;
หน่วงเหนี่ยวเวลา诅咒他人,回头应验到自己。
Zǔ zhòu tā rén, huí tóu yìng yàn dào zì jǐ.
แช่งคนอื่นก็กลับมาโดนเข้ากับตัวเอง

诅咒
Zǔ zhòu  
สาปแช่ง แช่ง แช่งชักหักกระดูก


应验  
Yìng yàn 
(คำพยากรณ์ ความรู้สึก) ตรงกับความจริง(ที่เกิดขึ้นในภายหลัง) ตรงกับคำพยากรณ์ ตรงกับนิมิตหมาย ตรงกับความรู้สึกที่รู้ล่วงหน้า他不是走了吗?
Tā bù shì zǒu le ma?
เขาไปแล้วไม่ใช่เหรอ他并不是不知道。
Tā bìng bù shì bù zhī dào.
ใช่ว่าเขาจะไม่รู้数目不对,还差得多。
Shù mù bù duì, hái chà dé duō.
ตัวเลขไม่ถูกต้อง ยังขาดอยู่มาก大家虽然很累,可是都很愉快。
Dà jiā suī rán hěn lèi, kě shì dōu hěn yú kuài.
ถึงแม้ว่าพวกเราจะเหนื่อย แต่ก็มีความสุขสดชื่นกันดี因病而昏迷沉睡。
Yīn bìng ér hūn mí chén shuì.
นอนซมเพราะป่วย

昏迷 
Hūn mí 
สลบไสล; สลบไม่ได้สติ

沉睡 
Chén shuì  
หลับสนิท询问我们学习情况。
Xún wèn wǒ men xué xí qíng kuàng.
ซักถามเรื่องการเรียนของเรา他的装扮虽然土气,观念却是十分前卫。
Tā de zhuāng bàn suī rán tǔ qì, guān niàn què shì shí fēn qián wèi.
แม้ว่าการแต่งตัวของเขานั้นออกจะเชยไปบ้าง  แต่คอนเซ็ปต์ของเขานั้นล้ำหน้ามาก

装扮
Zhuāng bàn 
แต่งตัว ;เสริมสวย

土气 
Tǔ qì 
เชย ;บ้านนอก; ไม่ทันสมัย; คร่ำครึ

观念 
Guān niàn 
แนวความคิด; คอนเซ็ปต์

前卫 
Qián
wèi 
แนวหน้า ;กองหน้า好好表现自己。
Hǎo hǎo biǎo xiàn zì jǐ.
แสดงตัวตนออกมาให้เต็มที่
好好 
Hǎo hǎo 
ให้ดี 
อย่างเต็มที่ 
พยายาม大家再好好想一想。
Dà jiā zài hǎo hǎo xiǎng yī xiǎng.
พวกเราพยายามคิดดูดีๆอีกครั้งหนึ่ง我真得好好谢谢他。
Wǒ zhēn de hǎo hǎo xiè xiè tā.
ฉันเห็นจะต้องขอบคุณเขาเป็นอย่างมากจริงๆ她喜欢户外活动。
Tā xǐ huān hù wài huó dòng.
เธอชอบทำกิจกรรมนอกบ้าน我们最喜欢这首歌曲。
Wǒ men zuì xǐ huān zhè shǒu gē qǔ.
พวกเราชอบเพลงนี้มากที่สุด他们两人交情不错。
Tā men liǎng rén jiāo qing bù cuò.
พวกเขาทั้งสองมีความสนิทสนมกันไม่เลวทีเดียว

交情 
Jiāo qing 
ความสนิทสนมกัน
ความรักใคร่กัน 
ความมีมิตรภาพต่อกัน绝不能把一切的功劳归于自己。
Jué bù néng bǎ yī qiè de gōng láo guī yú zì jǐ.
อย่าได้เอาความดีความชอบทั้งหมดมาเป็นของตนแต่เพียงผู้เดียวอย่างเด็ดขาด

功劳 
Gōng láo   
คุณงามความดี 
ความดีความชอบ 
คุณูปการ

归于 
Guī yú 
เป็นของ 
ตกเป็นของ 他要是在这里,好歹也能拿个主意。
Tā yào shi zài zhè lǐ, hǎo dǎi yě néng ná gè zhǔ yì.
ถ้าเขาอยู่ที่นี่ ถึงอย่างไรก็ตามก็ยังพอจะตัดสินใจได้ว่าจะทำอย่างไรกันดี

好歹
Hǎo dǎi   
ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม 你自己要是不帮我,好歹也告诉我该上哪儿去呀。
Nǐ zì jǐ yào shi bù bāng wǒ, hǎo dǎi yě gào sù wǒ gāi shàng nǎr qù ya.
หากคุณจะไม่ช่วยฉัน แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามก็ให้บอกฉันว่าจะไปที่ไหนดีก็ยังดี
冷落别他。
Bié lěng luò tā.
อย่าทำเฉยเมยต่อเขา

冷落 
Lěng luò   
ทำเมินเฉย ;
ทำเฉยเมย ; 
ทำให้เหงา
这个问题多么不简单啊!
Zhè ge wèn tí duō me bù jiǎn dān a!
ปัญหานี้ช่างเป็นปัญหาที่ไม่ง่ายเลย

💦💦💦


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节