ประโยคภาษาจีนประโยคภาษาจีน 

🌷🌷🌷


好吃懒做是不体面的事。
Hàochīlǎnzuò shì bù tǐmian de shì.
การเอาแต่กิน แต่ขี้เกียจทำงานนั้นเป็นเรื่องที่ไร้เกียรติ

体面 
Tǐmian 
เกียรติ ;
เกียรติยศ; 
ทรงเกียรติ
他不幸折断了腿。
Tā bùxìng zhéduànle tuǐ.
เขาโชคร้ายที่ขาหัก

不幸 
Bùxìng 
ร้าย; 
โชคร้าย; 
เคราะห์ร้าย ;
ทำให้ผิดหวัง ;
เจ็บปวด ;
โศกเศร้า
千万别把真心,给了没良心的人
Qiān wàn bié bǎ zhēnxīn, gěile méi liángxīn de rén!
อย่าให้ความจริงใจกับคนที่ไม่มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดี

没良心的人 
Méi liáng xīn de rén 
คนที่ไม่มีความรู้สึกรับผิดชอบชั่วดี;
ไม่มีมโนธรรม ;
คนที่ไม่มีมโนสำนึก
他良心发现。
Tā liángxīn fāxiàn.
เขาเกิดมีมโนธรรมขึ้นในใจ
为小事而争吵。
Wèi xiǎoshì ér zhēngchǎo.
ทะเลาะกันเรื่องหยุมหยิม
他做事总是偷偷摸摸的。
Tā zuòshì zǒng shì tōutōumōmō de.
เขาทำอะไรมักจะลับๆล่อๆ

偷偷摸摸的 
Tōu tōu mō mō de 
ลับๆล่อๆ; 
ผลุบๆโผล่ๆ

产生巨大的影响。
Chǎnshēng jùdà de yǐngxiǎng.
ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมหาศาล
他瞧了一下,但没瞧见什么人。
Tā qiáole yīxià, dàn méi qiáojiàn shénme rén.
เขามองดูแล้ว แต่มองไม่เห็นใคร

瞧 
Qiáo 
ดู ;
มอง

他瞧了他一下,表示他听见了,但没有表示同意或者不同意。
Tā qiáole tā yīxià, biǎoshì tā tīngjiànle, dàn méiyǒu biǎoshì tóngyì huòzhě bù tóngyì.
เขามองมาที่เขา เพื่อแสดงว่าเขาได้ยิน แต่ไม่ได้แสดงออกมากว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
他端详了我好久。
Tā duānxiangle wǒ hǎojiǔ.
เขาจ้องมองฉันตั้งนาน

端详 
Duānxiang 
จ้องมอง(บุคคล)อย่างพินิจพิเคราะห์ ;
พิจารณาดู(บุคคล)อย่างพินิจพิเคราะห์
委托他负责这项工作。
Wěituō tā fùzé zhè xiàng gōngzuò.
มอบหมายให้เขารับผิดชอบทำงานนี้

委托 
Wěituō 
มอบหมาย(ให้ทำแทน); 
ฝากให้ทำแทน
这事就委托你了。
Zhè shì jiù wěituō nǐle.
เรื่องนี้ก็มอบให้คุณก็แล้วกัน
把他灌醉。
Bǎ tā guàn zuì.
มอมเหล้าเขา
毒害他的思想。
Dúhài tā de sīxiǎng.
มอมเมาความคิดของเขา

毒害 
Dúhài 
เบื่อ(ด้วยพิษร้าย); 
ทำลาย(ด้วยพิษต่างๆ);
มอมเมา他被雨淋得像个落汤鸡似的。
Tā bèi yǔ lín dé xiàng gè luòtāngjī shì de.
เขาเปียกม่อลอกม่อแลกไปทั้งตัว

落汤鸡 
Luò tāng jī 
เปียกโชก; 
เปียกม่อลอกม่อแลก ;
ลูกหมาตกน้ำ
เปียกชุ่มไปทั้งตัว
许多事情缠磨着他,使他忙乱不堪。
Xǔduō shìqíng chán mo zhe tā, shǐ tā mángluàn bùkān.
งานมากมายได้มะรุมมะต้มเขา จนเขายุ่งจนสายตัวแทบขาด
儿童们往往有丰富的幻想力。
Értóngmen wǎngwǎng yǒu fēngfù de huànxiǎng lì.
เด็ก ๆ มักจะมีจินตนาการมากมายหลายหลาก🍧🍧🍧🍧🍧โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节