ประโยคภาษาจีน
ประโยคภาษาจีน 

🌸🌸🌸


多奇怪!
Duō qí guài!
แปลกประหลาดเสียนี่กระไร
他们在这问题上意见毫无差别。
Tā men zài zhè wèn tí shàng yì jiàn háo wú chā bié.
ในปัญหานี้พวกเขามีความคิดเห็นไม่ต่างไปจากกันเลย
虽然我们分别了好几年,但是看不出他跟从前有何差别。
Suī rán wǒ men fēn bié le hǎo jǐ nián, dàn shì kàn bù chū tā gēn cóng qián yǒu hé chā bié.
ถึงแม้ว่าเราจะจากกันหลายปีแล้วก็ตาม แต่ก็มองไม่เห็นว่าเขาจะแปลกไปจากเดิมตรงไหน
我们虽然是第一次见面,并不感觉到陌生。
Wǒ men suī rán shì dì yī cì jiàn miàn, bìng bù gǎn jué dào mò shēng.
ถึงแม้ว่าเราจะพบกันเป็นครั้งแรกก็ตาม แต่เราก็ไม่รู้สึกว่าเป็นคนแปลกหน้ากัน那种悲剧是嫉妒的结果。
Nà zhǒng bēi jù shì jí dù de jié guǒ.
โศกนาฏกรรมครั้งนั้นเป็นผลมาจากความอิจฉาริษยา


太阳晒得人热辣辣的。
Tàiyáng shài dé rén rèlàlà de.
พระอาทิตย์ส่องแสงจนร้อนผ่าว

热辣辣 
Rè là là  
ร้อนผ่าว; 
ร้อนแผดเผา感觉脸上热辣辣的。
Gǎnjué liǎn shàng rèlàlà de.
รู้สึกใบหน้าร้อนผ่าว
他听了大家的批评,脸上热辣辣的。
Tā tīngle dàjiā de pīpíng, liǎn shàng rèlàlà de.
เขาฟังคำวิจารณ์ของทุกคนแล้ว หน้าก็ร้อนวูบขึ้นมา
老人过着幸福的晚年。
Lǎo rén guò zhe xìng fú de wǎnnián.
คนชรามีชีวิตผาสุกในบั้นปลายของชีวิต我们走错了房间。
Wǒmen zǒu cuòle fángjiān.
พวกเราเข้าห้องผิด
我们走错路了。
Wǒmen zǒu cuò lùle.
พวกเราเดินผิดทางแล้ว
你似乎存在相当大的误解。
Nǐ sìhū cúnzài xiāngdāng dà de wùjiě.
ดูเหมือนคุณจะมีความเข้าใจผิดอย่างมาก

误解
 Wùjiě 
เข้าใจผิด ;
เข้าใจไม่ถูกต้อง
你误解了他的话。
Nǐ wùjiěle tā dehuà.
คุณเข้าใจคำพูดของเขาผิด
他把我误认为我的兄弟了。
Tā bǎ wǒ wù rènwéi wǒ de xiōngdìle.
เขาจำฉันผิดนึกว่าเป็นน้องชายของฉัน转头一看,原来有一群人跟着我。
Zhuǎn tóu yī kàn, yuánlái yǒu yīqún rén gēnzhe wǒ.
เมื่อเหลียวหลังมามอง ที่แท้ก็มีคนกลุ่มหนึ่งกำลังตามฉันอยู่
只是一面之交。
 Zhǐ shì yī miàn zhī jiāo.
 รู้จักกันแค่ผิวเผิน
爱出风头的人。
Ài chūfēngtóu de rén.
คนที่ชอบเสนอหน้า
由于疏忽而引起的错误。
Yóuyú shūhū ér yǐnqǐ de cuòwù.
ความผิดพลาดที่เกิดจากความเผอเรอ
不管出于疏忽或有意。
Bùguǎn chū yú shūhū huò yǒuyì.
ไม่ว่าจะเกิดจากความเผอเรอหรือตั้งใจก็ตาม
他噗地一声放下袋子,赶来帮助我们。
Tā pū dì yīshēng fàngxià dàizi, gǎn lái bāngzhù wǒmen.
เขาวางถุงเผละลง แล้วก็รีบไปช่วยพวกเรา
请给我留一个座位好不好?
Qǐng gěi wǒ liú yīgè zuòwèi hǎobù hǎo?
เก็บที่นั่งนี้เผื่อให้ฉันได้ไหม
吓得面无人色。
Xià de  miànwúrénsè.
ตกใจจนหน้าซีดเผือด
天气热得火烧似的。
Tiānqì rè dé huǒshāo shì de.
อากาศร้อนแผดเผา
进来,免得淋雨。
Jìnlái, miǎndé lín yǔ.
เข้ามาข้างใน จะได้ไม่เปียกฝน 🍃🍃🍃โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节