ประโยคภาษาจีน
ประโยคภาษาจีน (32)

👇👇👇👇


你闻一闻这是什么味道?
Nǐ wén yī wén zhè shì shén me wèi dào?
คุณลองดมซิว่ากลิ่นอะไร半夜三更,你起来干什么?
Bàn yè sān gēng, nǐ qǐ lái gàn shén me?
ดึกดื่นเที่ยงคืนแล้ว คุณยังลุกขึ้นมาทำอะไร
半夜三更 
Bàn yè sān gēng 
ดึกดื่นเที่ยงคืน这两兄弟一直谈到半夜。
Zhè liǎng xiōng dì yī zhí tán dào bàn yè.
พี่น้องคู่นี้คุยกันจนถึงดึกดื่นเที่ยงคืน我们把他争取过来了。
Wǒ men bǎ tā zhēng qǔ guò lái le.
พวกเราดึงเขามาเป็นพวกแล้ว
争取 
Zhēng qǔ 
ช่วงชิง ;
พยายาม别这样固执啦!
Bié zhè yàng gù zhi la!
อย่าดื้อดึงอยู่อย่างนี้เลย


有要事待理。
Yǒu yào shì dài lǐ.
มีเรื่องสำคัญที่จะต้องดำเนินการ我到处打听你的消息。
Wǒ dào chù dǎ tīng nǐ de xiāo xi.
ฉันเที่ยวสืบข่าวของคุณไปทั่ว
到处打听 
Dào chù dǎ tīng 
เที่ยวสืบดูไปทั่ว这个人样子真凶。
Zhè ge rén yàng zi zhēn xiōng.
คนนี้ท่าทางดุจริงๆ你看这个办法好不好?
Nǐ kàn zhè ge bàn fǎ hǎo bù hǎo?
คุณดูซิว่าวิธีการนี้ดีหรือไม่ดี先做几天看看。
Xiān zuò jǐ tiān kàn kan.
ลองทำดูสักสามสี่วันก่อน这个我都检查过,绝对没有错。
Zhè ge wǒ dōu jiǎn chá guò, jué duì méi yǒu cuò.
ฉันได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วไม่มีทางผิดพลาดอย่างเด็ดขาด他灵机一动,想出了一个好办法来。
Tā líng jī yī dòng, xiǎng chū le yī gè hǎo bàn fǎ lái.
เธอเกิดดลใจขึ้นมาอย่างฉับพลันก็เลยคิดวิธีแก้ปัญหาที่ดีขึ้นมาได้

灵机一动 
Líng jī yī dòng  
เกิดความคิดขึ้นมาอย่างเฉียบไว; 
ดลใจขึ้นมาอย่างฉับพลัน什么诱使你这样想?
Shén me yòu shǐ nǐ zhè yàng xiǎng?
อะไรดลใจให้คุณคิดเช่นนั้น

诱 
Yòu 
ชักจูง ;
จูงใจ; 
ชักนำ这是当前最急迫的任务。
Zhè shì dāng qián zuì jí pò de rèn wù.
นี่เป็นภารกิจที่เร่งด่วนที่สุดในขณะนี้他们很迅速地把工作做完,而且做得很好。
Tā men hěn xùn sù de bǎ gōng zuò zuò wán, ér qiě zuò de hěn hǎo.
พวกขำทำงานเสร็จรวดเร็วดีมาก และยังทำได้ดีอีกด้วย

迅速 
Xùnsù
รวดเร็วและรุนแรง ;
ฉับพลันและรุนแรง基于以上的理由,我们不同意你的意见。
Jī yú yǐ shàng de lǐ yóu, wǒ men bù tóng yì nǐ de yì jiàn.
ด้วยเหตุผลดังกล่าวที่กล่าวมาแล้ว เราไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นของคุณ

基于 
Jī yú
อันเนื่องมาจาก基于目前这种情况,我们不得不修改原来的计划。
Jī yú mù qián zhè zhǒng qíng kuàng, wǒ men bù dé bù xiū gǎi yuán lái de jì huà.
เนื่องด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันนี้ เราจำเป็นต้องแก้ไขแผนการเดิมของเรา
 💦💦💦💦💦
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节